Троїцька сільська рада
Павлоградський район Дніпропетровська область
Проекти рішень
від 10 лютого 2021р.№ 5
П'ята сесія восьмого скликання
Опубліковано 10 лютого 2021

                                                                                                      

                          Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

                           П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

                         Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

                         П”ЯТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                               РІШЕННЯ

Про  затвердження проекту   землеустрою  щодо   відведення

земельної  ділянки у  власність гр. Васільєву Денису Леонідовичу

для   ведення особистого селянського господарства

         Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.12,122, 186,186-1 Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій», Закону України “Про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, розглянувши  проект землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру та заяву Васільєва Дениса Леонідовича,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1.Затвердити     проект   землеустрою    щодо     відведення    земельної     ділянки у власність  гр. Васільєву Денису Леонідовичу для  ведення особистого селянського господарства кадастровий  № 1223587500:01:002:0860 площею 1,2775га із земель    комунальної власності, що утворилася  шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий  №1223587500:01:002:0727, загальною площею 16,9515 га, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   2. Передати   у  власність гр. Васільєву Денису Леонідовичу земельну  ділянку площею 1,2775га   кадастровий  № 1223587500:01:002:0860  для  ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності, що утворилася  шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий  №1223587500: 01:002:0727, загальною площею 16,9515 га, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

      3. Використовувати  земельну    ділянку  після державної реєстрації за цільовим призначенням, суворо дотримуватись  вимог  чинного  законодавства  України. Надати до сільської ради копію витягу про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                                           

Сільський  голова                                                                  О.О.Чуприна                    

село Троїцьке

лютого 2021 року

№  - 5/VІІІ

                                                                                                                                                                                                 

                          Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

                           П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

                         Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

                         П”ЯТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                               РІШЕННЯ

Про  затвердження проекту   землеустрою  щодо   відведення

земельної  ділянки у  власність гр. Шляховому Юрію Ігоровичу

для   ведення особистого селянського господарства

 

         Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.12,122, 186,186-1 Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій», Закону України  “Про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, розглянувши  проект землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру та заяву Шляхового Юрія  Ігоровича,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1.Затвердити     проект   землеустрою    щодо     відведення    земельної     ділянки у власність  гр. Шляховому Юрію Ігоровичу для  ведення особистого селянського господарства кадастровий  № 1223587500:01:003:0437 площею 1,3586га із земель    комунальної власності, що утворилася  шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий  №1223587500: 01:003:0348, загальною площею 8,1517га, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   2. Передати   у  власність гр. Шляховому Юрію Ігоровичу земельну  ділянку площею 1,3586га   кадастровий  № 1223587500:01:003:0437   для  ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності, що утворилася  шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий  №1223587500: 01:003:0348, загальною площею 8,1517 га, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

      3. Використовувати  земельну    ділянку  після державної реєстрації за цільовим призначенням, суворо дотримуватись  вимог  чинного  законодавства  України. Надати до сільської ради копію витягу про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                                           

Сільський  голова                                                                  О.О.Чуприна                    

село Троїцьке

лютого 2021 року

№  - 5/VІІІ

                                                                                                                                                                                                 

                          Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

                           П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

                         Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

                         П”ЯТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                               РІШЕННЯ

Про  затвердження проекту   землеустрою  щодо   відведення

земельної  ділянки у  власність гр. Коваленко Валентині Анатоліївні

для   ведення особистого селянського господарства

 

         Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.12,122, 186,186-1 Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій», Закону України  “Про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, розглянувши  проект землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру та заяву гр.. Коваленко Валентини Анатоліївни,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1.Затвердити     проект   землеустрою    щодо     відведення    земельної     ділянки у власність  гр. Коваленко Валентині Анатоліївні для  ведення особистого селянського господарства кадастровий  № 1223587200:01:001:1013 площею 1,3557га із земель    комунальної власності, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   2. Передати   у  власність гр.  Коваленко Валентині Анатоліївні земельну  ділянку площею 1,3557га   кадастровий  № 1223587200:01:001:1013 для  ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради              Павлоградського району Дніпропетровської області.

       3. Використовувати  земельну    ділянку  після державної реєстрації за цільовим призначенням, суворо дотримуватись  вимог  чинного  законодавства  України. Надати до сільської ради копію витягу про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                                           

Сільський  голова                                                                  О.О.Чуприна                    

село Троїцьке

лютого 2021 року

№  - 5/VІІІ
                                                                                  

                            Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

                           П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

                         Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

                         П”ЯТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ                                                             

                                           Р І Ш Е Н Н Я

         Про  затвердження технічної документації  землеустрою щодо 

   встановлення       (відновлення)  меж земельної  ділянки в натурі (на місцевості) та передачу у власність гр. Сущенку Євгенію Олександровичу земельної ділянки для     ведення   товарного сільськогосподарського     

                                                      виробництва

 

          Керуючись ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», ст..81 Земельного Кодексу України ст..1,5,11 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», Закону України «Про землеустрій», розглянувши заяву гр.Сущенка Євгенія Олександровича, що мешкає за адресою м.Павлоград вул.Верстатобудівників ,11/44,   сільська рада ВИРІШИЛА:

     1.Затвердити технічну документацію  землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) гр. Сущенку Євгенію Олександровичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (кадастровий  № 1223587500:01:001:1241) площею  3,9500 га, яка знаходиться за межами населених пунктів Троїцької сільської ради.

    2. Надати гр.. Сущенку Євгенію Олександровичу у власність земельну ділянку  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 3,9500 га (кадастровий  № 1223587500:01:001:1241),  яка знаходиться  за межами населених пунктів Троїцької сільської ради.

    3. Гр. Сущенку Євгенію Олександровичу провести  державну реєстрації права власності на зазначену земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. Використання земельної ділянки здійснювати відповідно до вимог законодавства  та за цільовим призначенням.

    4. Контроль за  виконанням  цього  рішення  покласти  на   постійну    комісію сільської ради з питань АПК, земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища.


Сільський  голова                                                                     О.О.Чуприна

село Троїцьке

лютого 2021 року

№  - 5/VІІІ

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                           


                                                                                                                                                                                                                          

                                                                  

                          Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

                           П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

                         Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

                         П”ЯТА    СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                   Р І Ш Е Н Н Я  

   Про  надання   гр. Крупському Сергію Васильовичу  дозволу на розробку  технічної документації  із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) для

         будівництва та обслуговування житлового будинку  господарських                   

                                                       будівель і споруд

            Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.12,118,119,121, Земельного  Кодексу  України, Закону України «Про Державний земельний  кадастр» та  розглянувши надані документи та заяву Крупському Сергію Васильовичу,  що проживає за адресою:  с.Малоолександрівка вул.Миру,23, сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1. Надати гр.Крупському Сергію Васильовичу  дозвіл на розробку технічної  документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в  натурі ( на місцевості)  площею до 0,25 га для  будівництва і обслуговування  житлового будинку господарських будівель і споруд за рахунок земель,  що перебувають в користуванні в межах населеного пункту Троїцької  сільської ради за  адресою: с.Малоолександрівка вул.Миру,23.

      2.Роботи щодо розробки технічної документації із землеустрою розпочати  з укладанням договору із землевпорядною організацією, яка має дозвіл (ліцензію)  на  їх виконання.

      3. гр.Крупському Сергію Васильовичу протягом рокуз дня набрання чинності рішення сільської ради виготовити  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж   земельної   ділянки  та подати  на  розгляд  та  затвердження  у  встановленому порядку   до  сільської  ради, відповідно до вимог чинного законодавства України.

     4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.


Сільський  голова                                                                          О.О.Чуприна

село Троїцьке

лютого 2021 року

№  - 5/VІІІ


                      

            

                             Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

                         П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

                      Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

                       П”ЯТА    СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                        Р І Ш Е Н Н Я

      Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовним розміром до 2,0 га, за цільовим призначенням «Для ведення особистого селянського господарства» для її подальшого надання у власність у межах норм безоплатної приватизації

Керуючись ст. 3, 5, 12, 118, 121, 122, 182, 183 Земельного кодексу України, п. 34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації Постійної   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради, сільська рада ВИРІШИЛА:

  1.Відмовити Галактіонову Володимиру Івановичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовним розміром до 2,0 га, за цільовим призначенням «Для ведення особистого селянського господарства» для її подальшого надання у власність в межах норм безоплатної приватизації з числа земель  Троїцької сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області, за відсутності графічних матеріалів бажаного місця розташування земельної ділянки, які мають бути додані до клопотання при отриманні дозволу на розроблення проекту землеустрою згідно ч. 6 ст. 118 ЗК України.

       2.Відмовити Чмулю  Віталію Вікторовичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовним розміром до 2,0 га, за цільовим призначенням «Для ведення особистого селянського господарства» для її подальшого надання у власність в межах норм безоплатної приватизації з числа земель  Троїцької сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області, за наявністю у власності земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства згідно  ст. 121 ЗК України.

      3.Відмовити Третяк Лідії Іванівні у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовним розміром до 2,0 га, за цільовим призначенням «Для ведення особистого селянського господарства» для її подальшого надання у власність в межах норм безоплатної приватизації з числа земель  Троїцької сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області, за відсутності графічних матеріалів бажаного місця розташування земельної ділянки, які мають бути додані до клопотання при отриманні дозволу на розроблення проекту землеустрою згідно ч. 6 ст. 118 ЗК України.

4.Відмовити Пасічник Вікторії Сергіївні у наданні дозволу на розроблення

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовним розміром до 2,0 га, за цільовим призначенням «Для ведення особистого селянського господарства» для її подальшого надання у власність в межах норм безоплатної приватизації з числа земель  Троїцької сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області, за відсутності графічних матеріалів бажаного місця розташування земельної ділянки, які мають бути додані до клопотання при отриманні дозволу на розроблення проекту землеустрою згідно ч. 6 ст. 118 ЗК України.

     5.Відмовити Пасічнику Сергію Івановичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовним розміром до 2,0 га, за цільовим призначенням «Для ведення особистого селянського господарства» для її подальшого надання у власність в межах норм безоплатної приватизації з числа земель  Троїцької сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області, за відсутності графічних матеріалів бажаного місця розташування земельної ділянки, які мають бути додані при отриманні дозволу на розроблення проекту землеустрою згідно ч. 6 ст. 118 ЗК України.

     6.Відмовити Пасічник Яні Сергіївні у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовним розміром до 2,0 га, за цільовим призначенням «Для ведення особистого селянського господарства» для її подальшого надання у власність в межах норм безоплатної приватизації з числа земель  Троїцької сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області, за відсутності графічних матеріалів бажаного місця розташування земельної ділянки, які мають бути додані при отриманні дозволу на розроблення проекту землеустрою згідно ч. 6 ст. 118 ЗК України.

     7.Відмовити Михайленку Анатолію Григоровичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовним розміром до 2,0 га за відсутності необхідних повноважень сільської ради на розпорядження земельними ділянками вказаної категорії земель (земельна ділянка державної форми власності).

      8.Відмовити Петрині Олександру Михайловичу у наданні дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки площею 5,200 га(рілля) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель колишнього КСП «Червона Долина», за відсутності відсутністю підтверджуючих документів  про право на земельну частку (пай).


 

Сільський  голова                                                                     О.О.Чуприна

с.Троїцьке

11 лютого 2021 року

№       - 5/VIIІ


                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                           


                                                                                                                                                                                                                                                                       

                          Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

                           П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

                         Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

                         П”ЯТА    СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                   Р І Ш Е Н Н Я  

   Про  надання   гр. Слинько Ользі Миколаївні  дозволу на розробку  технічної документації  із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) для

                         ведення особистого селянського господарства

            Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», Земельного  Кодексу  України, Закону України «Про Державний земельний  кадастр» Закону України «Про землеустрій», на підставі Державного акту на право постійного користування, серія ДП, реєстраційний номер №395/01 від 09.10.2001 та розглянувши заяву Слинько Ольги Миколаївни  ,  що проживає за адресою: м.Павлоград вул.Дніпровська,547/16, сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1. Надати гр. Слинько Ользі Миколаївні  дозвіл на розробку технічної  документації із землеустрою  щодо (відновлення) меж земельної  ділянки в  натурі ( на місцевості)  площею 1,9га (кадастровий № 1223587200:01:003:0775)для  ведення особистого селянського господарства за рахунок земель,  що перебувають у неї в постійному користуванні на підставі Державного акту серія ДП, реєстраційний номер №395/01 від 09.10.2001р., знаходиться за межами населеного пункту Троїцької  сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області.

      2.Роботи щодо розробки технічної документації із землеустрою розпочати  з укладанням договору із землевпорядною організацією, яка має дозвіл (ліцензію)  на  їх виконання.

      3. гр. Слинько Ользі Миколаївні  протягом рокуз дня набрання чинності рішення сільської ради виготовити  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж   земельної   ділянки  та подати  на  розгляд  та  затвердження  у  встановленому порядку   до  сільської  ради, відповідно до вимог чинного законодавства України.

     4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Сільський  голова                                                                          О.О.Чуприна

село Троїцьке

лютого 2021 року

№  - 5/VІІІ           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                           


                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                          Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

                           П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

                         Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

                         П”ЯТА    СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                   Р І Ш Е Н Н Я  

   Про  надання   гр. Пастухову Сергію Олександровичу  дозволу на розробку  технічної документації  із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) для

                         ведення особистого селянського господарства

            Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», Земельного  Кодексу  України, Закону України «Про Державний земельний  кадастр» Закону України «Про землеустрій», на підставі Державного акту на право постійного користування, серія ДП, реєстраційний номер №396/01 від 09.10.2001 та розглянувши заяву Пастухова Сергія Олександровича  ,  що проживає за адресою: с.Привовчанське вул.Шкільна,57, сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1. Надати гр. Пастухову Сергію Олександровичу  дозвіл на розробку технічної  документації із землеустрою  щодо (відновлення) меж земельної  ділянки в  натурі ( на місцевості)  площею 1,7га (кадастровий № 1223587200:01:003:0776)для  ведення особистого селянського господарства за рахунок земель,  що перебувають у нього в постійному користуванні на підставі Державного акту серія ДП, реєстраційний номер №396/01 від 09.10.2001р., знаходиться за межами населеного пункту Троїцької  сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області.

      2.Роботи щодо розробки технічної документації із землеустрою розпочати  з укладанням договору із землевпорядною організацією, яка має дозвіл (ліцензію)  на  їх виконання.

      3. гр. Пастухова Сергія Олександровича  протягом рокуз дня набрання чинності рішення сільської ради виготовити  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж   земельної   ділянки  та подати  на  розгляд  та  затвердження  у  встановленому порядку   до  сільської  ради, відповідно до вимог чинного законодавства України.

     4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Сільський  голова                                                                          О.О.Чуприна

село Троїцьке

лютого 2021 року

№  - 5/VІІІ


                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                           

                                                                                                                                                                                                                                                           

                          Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

                         П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

                      Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

                         П”ЯТА    СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

       

                                                  Р І Ш Е Н Н Я

                    Про  надання дозволу гр..Сітенку Миколі Григоровичу  на

       розробку технічної документації    із землеустрою щодо встановлення           

(відновлення)    меж земельної  ділянки  в натурі (на місцевості) для ведення         

                      товарного  сільськогосподарського   виробництва

 

          Керуючись ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст..81 Земельного Кодексу України ст.17 Перехідних положень Земельного Кодексу України ст..1,5,11 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», Закону України «Про землеустрій», згідно рішення суду від 16.12.2016 року та розглянувши заяву гр.Сітенка Миколи Григоровича  , що мешкає м.Павлоград пр. Колгоспний,26,   сільська рада ВИРІШИЛА:

     1.Надати гр.. Сітенку Миколі Григоровичу  дозвіл на розробку технічної  документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки (паю) в  натурі ( на місцевості), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель колишнього КСП ім..Дзержинського,  площею- 5,508га,  (кадастровий номер 1223587200: 01:001:0766),  яка знаходиться за межами населеного пункту Троїцької сільської ради.

     2.Роботи щодо розробки технічної документації із землеустрою розпочати  з укладанням договору із землевпорядною організацією, яка має дозвіл (ліцензію)  на  їх виконання.

     3. гр.Сітенку Миколі Григоровичу  протягом рокуз дня набрання чинності рішення сільської ради виготовити  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж   земельної   ділянки  та подати  на  розгляд  та  затвердження  у  встановленому порядку   до  сільської  ради, відповідно до вимог чинного законодавства України.

    4. Контроль за   виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію

сільської ради з питань АПК, земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища.


Сільський  голова                                                                     О.О.Чуприна

с.Троїцьке

лютого 2021 року

№   -5/VIІ

                                                                                                                                                         

                          Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

                           П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

                         Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

                         ПЯТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                               РІШЕННЯ

Про  затвердження проекту   землеустрою  щодо   відведення

земельної  ділянки у  власність гр. Підлісній Любові Михайлівні

для   ведення особистого селянського господарства

 

         Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.12,122, 186,186-1 Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій», Закону України  “Про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, розглянувши  проект землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру та заяву гр. Підлісної Любові Михайлівни,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1.Затвердити     проект   землеустрою    щодо     відведення    земельної     ділянки у власність  гр. Підлісній Любові Михайлівні для  ведення особистого селянського господарства кадастровий  № 1223587500:01:001:1294 площею 1,5808га із земель    комунальної власності, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   2. Передати   у  власність гр.  Підлісній Любові Михайлівні земельну  ділянку площею 1,5808га   кадастровий  № 1223587500:01:001:1294 для  ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради              Павлоградського району Дніпропетровської області.

       3. Використовувати  земельну    ділянку  після державної реєстрації за цільовим призначенням, суворо дотримуватись  вимог  чинного  законодавства  України. Надати до сільської ради копію витягу про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                                          

Сільський  голова                                                                  О.О.Чуприна                    

село Троїцьке

лютого 2021 року

№  - 5/VІІІ


                                                    

                                                                                                                                                                          

                          Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

                           П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

                         Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

                         П’ЯТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                               РІШЕННЯ

Про  затвердження проекту   землеустрою  щодо   відведення

земельної  ділянки у  власність гр. Підлісному Олегу Анатолійовичу

для   ведення особистого селянського господарства

 

         Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.12,122, 186,186-1 Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій», Закону України  “Про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, розглянувши  проект землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру та заяву гр. Підлісного Олега Анатолійовича,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1.Затвердити     проект   землеустрою    щодо     відведення    земельної     ділянки у власність  гр. Підлісному Олегу Анатолійовичу для  ведення особистого селянського господарства кадастровий  № 1223587500:01:001:1286 площею 1,5808га із земель    комунальної власності, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   2. Передати   у  власність гр.  Підлісному Олегу Анатолійовичу земельну  ділянку площею 1,5808га   кадастровий  № 1223587500:01:001:1286 для  ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради              Павлоградського району Дніпропетровської області.

       3. Використовувати  земельну    ділянку  після державної реєстрації за цільовим призначенням, суворо дотримуватись  вимог  чинного  законодавства  України. Надати до сільської ради копію витягу про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                                          

Сільський  голова                                                                  О.О.Чуприна                    

село Троїцьке

лютого 2021 року

№  - 5/VІІІ

                                                                             


                                                                                                                                                         

                          Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

                           П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

                         Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

                         П’ЯТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                               РІШЕННЯ

Про  затвердження проекту   землеустрою  щодо   відведення

земельної  ділянки у  власність гр. Цимаю Володимиру Сергійовичу

для   ведення особистого селянського господарства

 

         Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.12,122, 186,186-1 Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій», Закону України  “Про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, розглянувши  проект землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру та заяву гр. Цимая Володимира Сергійовича,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1.Затвердити     проект   землеустрою    щодо     відведення    земельної     ділянки у власність  гр. Цимаю Володимиру Сергійовичу для  ведення особистого селянського господарства кадастровий  № 1223587500:01:001:1293 площею 1,5808га із земель    комунальної власності, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   2. Передати   у  власність гр.  Цимаю Володимиру Сергійовичу земельну  ділянку площею 1,5808га   кадастровий  № 1223587500:01:001:1293 для  ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради              Павлоградського району Дніпропетровської області.

       3. Використовувати  земельну    ділянку  після державної реєстрації за цільовим призначенням, суворо дотримуватись  вимог  чинного  законодавства  України. Надати до сільської ради копію витягу про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                                          

Сільський  голова                                                                  О.О.Чуприна                    

село Троїцьке

лютого 2021 року

№  - 5/VІІІ                                                                                                                                                         

                          Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

                           П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

                         Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

                         П’ЯТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                               РІШЕННЯ

Про  затвердження проекту   землеустрою  щодо   відведення

земельної  ділянки у  власність гр. Цимай Карині Валеріївні

для   ведення особистого селянського господарства

 

         Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.12,122, 186,186-1 Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій», Закону України  “Про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, розглянувши  проект землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру та заяву гр. Цимай Карини Валеріївни,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1.Затвердити     проект   землеустрою    щодо     відведення    земельної     ділянки у власність  гр. Цимай Карині Валеріївні для  ведення особистого селянського господарства кадастровий  № 1223587500:01:001:1292 площею 1,5809га із земель    комунальної власності, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   2. Передати   у  власність гр.  Цимай Карині Валеріївні земельну  ділянку площею 1,5809га   кадастровий  № 1223587500:01:001:1292 для  ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради              Павлоградського району Дніпропетровської області.

       3. Використовувати  земельну    ділянку  після державної реєстрації за цільовим призначенням, суворо дотримуватись  вимог  чинного  законодавства  України. Надати до сільської ради копію витягу про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                                           

Сільський  голова                                                                  О.О.Чуприна                    

село Троїцьке

лютого 2021 року

№  - 5/VІІІ                                                                     

              

Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

ПЯТА  ДРУГА СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження акту передачі  систем водопостачання                              на  баланс КП «Троїцьке ЖКГ»  з балансу 

Троїцької сільської ради

 

 

         Керуючись ст. 26,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши поданий комісією акту передачі  систем водопостачання на баланс КП « Троїцьке ЖКГ» з балансу  Троїцької сільської ради, враховуючи висновки постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту, сільська  рада  ВИРІШИЛА :


         1.Затвердити акт передачі  систем водопостачання на баланс КП «Троїцьке ЖКГ» з балансу  Троїцької сільської ради (додається).


        2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту.

 

 

Сільський  голова                                                                            О.О.Чуприна


село Троїцьке                                                                                                                           

11 лютого  2021  року                                                                                                                            

 №    -5/VІІІ  
                                                                     

              

Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

ПЯТА  ДРУГА СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження акту передачі  майна  з балансу 

Троїцької сільської ради  на  баланс  фінансового відділу

 

 

         Керуючись ст. 26,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши поданий комісією акту передачі  майна з балансу Троїцької сільської ради на баланс фінансового відділу, враховуючи висновки постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту, сільська  рада  ВИРІШИЛА: 


         1.Затвердити акт передачімайна з балансу  Троїцької сільської ради на баланс фінансового відділу (додається).


        2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту.

 

 

Сільський  голова                                                                            О.О.Чуприна


село Троїцьке                                                                                                                           

11 лютого  2021  року                                                                                                                             

№    -5/VІІІ          

      
                                                                     

              

Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

ПЯТА  ДРУГА СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження акту передачі  майна  з балансу 

Громадської організації "Агенція економічного розвитку міста Павлоград" на баланс Троїцької сільської ради  

 

 

         Керуючись ст. 26,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши поданий комісією акту передачі  майна з балансу Громадської організації "Агенція економічного розвитку міста Павлоград" на баланс Троїцької сільської ради, враховуючи висновки постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту,

 сільська  рада  ВИРІШИЛА :


         1.Затвердити акт передачі майна з балансу Громадської організації "Агенція економічного розвитку міста Павлоград"  на баланс Троїцької сільської ради (додається).


        2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту.

 

 

Сільський  голова                                                                            О.О.Чуприна


село Троїцьке                                                                                                                           

11 лютого  2021  року                                                                                                                            

№    -5/VІІІ          


                                                                          

Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

П’ЯТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                        

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення від 23 грудня  2020 року                                                                                                                             № 77-3/VІІІ «Програми соціального захисту населення

Троїцької сільської ради на 2021 рік»

З метою забезпечення життєдіяльності та соціального захисту сільського населення, подальшого розвитку соціальної сфери сіл, керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Бюджетним кодексом України, враховуючи висновки та рекомендації спільного засідання постійних комісій сільської ради з питань планування   фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва  та з питань гуманітарних питань, прав людини, законності, депутатської діяльності та регламенту, сільська рада ВИРІШИЛА:


Внести зміни до Програми соціального захисту населення Троїцької  сільської ради на 2021 рік  згідно з додатком 1, а саме розділ ІІІ Програми ( Цілі і завдання) доповнити пунктами:

Забезпечити пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

  Надавати компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

2. Внести зміни до розрахунку видатків в 2021 році на виконання заходів, передбачених програмою згідно з додатком 2 .

3. Контроль по виконанню даної програми покласти на постійну комісію з питань планування   фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва.

  Сільський голова                  О.О. Чуприна

Село Троїцьке

11 лютого 2021 року

№    -5 /VІІІ

Додаток 1

                                                                                       до проекту рішення сільської ради

 від 11.02.2021 № -5 /VІІІ


ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТРОЇЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА 2021 РІК

 

Розроблена відповідно до ст.34 та п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетного кодексу України, яка передбачає забезпечення соціально-економічного розвитку територіальної громади.


І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

На території Троїцької сільської ради проживають громадяни, які потребують соціального захисту .  До цих категорій відносяться:

учасники війни;

працівники тилу;

учасники бойових дій;

воїни –інтернаціоналісти;

ветерани війни;

вдови;

інваліди;

учасники АТО;

внутрішньо переміщені особи;

учасники Чорнобильської трагедії;

діти-сироти;

малозабезпечені сім”ї;

та тяжкохворі, які потребують допомоги на лікування.

Звичайно вирішити всі матеріально-побутові проблеми цих людей сільська рада не може, але виділити допомогу на свято чи в найскрутніший час повинна.

З цією метою розроблена програма соціального захисту населення Троїцької сільської ради на 2021 рік.


ІІ.МЕТА ПРОГРАМИ 

Забезпечення захисту пільгових категорій населення; підтримки багатодітних, неповних та малозабезпечених сімей; захисту громадян, що потрапили у складні життєві обставини та мають труднощі матеріально-фінансового характеру.


ІІІ. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ

Спонукати депутатів і жителів громади до шанобливого ставлення до ветеранів війни, працівників тилу, воїнів-інтернаціоналістів.

Вшановувати ветеранів праці, пенсіонерів-передовиків виробництва до професійних та інших свят.

Надавати підтримку сім’ям з дітьми, дітям-сиротам, дітям, що знаходяться під опікою.

Виділяти матеріальну допомогу тяжкохворим на лікування.

Забезпечити пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 •   Надавати компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

           

IV. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

Джерелами фінансування програми є місцевий бюджет сільської ради, обласний бюджет,  спонсорська допомога агропромислових формувань, підприємців та інших організацій, розташованих на території сільської ради .

 

 

Секретар сільської ради                             Л.В.КрупськаДодаток 2

                                                                                           до проекту рішення сільської  ради

 від 11.02.2021 № -5/VІІІ


РОЗРАХУНОК

 

до фінансування Програми соціального захисту населення Троїцької сільської ради на 2021 рік

 

КПК 0213242 

№п/п

 

 

 

Назва заходу

 

Сума (грн.)

 

Джерело фінансування

 

 


1Надання матеріальної допомоги згідно поданих заяв.2500 000,00


Місцевий бюджет

2

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

2587,00

Обласний бюджет

3

Виплата компенсації фізичним особам , які надають соціальні послуги

234 865,00

Місцевий бюджет

 

Усього

 

 

 

2 737 452,00

 

 

 


Секретар сільської ради                                                               Л.В.Крупська

Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

П’ЯТА СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

 

Про внесення змін до рішення від 23 грудня  2020 року                                                                                                                             №  80-3/VІІІ «Програми капітального будівництва та реконструкції  Троїцької  сільської ради на 2021 рік»

 

Керуючись пунктом 22  статті  26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення життєдіяльності  сільського населення, подальшого розвитку  соціальної сфери сіл,  враховуючи висновки та рекомендації  спільного засідання постійних комісій  сільської  ради  з питань планування   фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва, питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою та питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту, сільська рада  ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до Програми по капітальному будівництву та реконструкції Троїцької  сільської ради на 2021 рік, а саме змінити назву на «Програма по капітальному будівництву, реконструкції та капітальному ремонту Троїцької  сільської ради на 2021 рік».

2. Внести зміни до Програми по капітальному будівництву, реконструкції та капітальному ремонту Троїцької  сільської ради на 2021 рік згідно з додатком 1.   

2. Внести зміни до розрахунку видатків  в 2021  році  на виконання заходів, передбачених  програмою згідно з додатком   2.                 

3. Контроль по виконанню даної програми  покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування   фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва.

 

Сільський  голова                                                                            О.О. Чуприна

село Троїцьке                                                                                                                                    

11 лютого 2020 року                                                                                                                          

 №  -5/VІІІ           

                                                                              Додаток 1

                                                                      до  проекту рішення сільської ради

                                                                            № -5/VІІ від 11.02.2021 року


ПРОГРАМА 

КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА, РЕКОНСТРУЦІЇ ТА КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ   ТРОЇЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ НА 2021 РІК


Відповідно до ст. 31 та п. 22 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» в сільській раді розроблена Програма капітального будівництва та реконструкції, яка передбачає забезпечення соціально-економічного розвитку території громади.


Мета програми:

 • Організація за рахунок власних коштів та коштів передбачених з обласного та державного бюджету будівництва, реконструкції об'єктів, що знаходяться у власності громади.
 • Встановлення на території сільської ради відповідного режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність.
 • Організація охорони, реставрації та використання пам'яток історії і культури, паркових і природних заповідників.
 • Зміцнення та вдосконалення матеріальної бази установ, підпорядкованих сільській раді.
 • Покращення благоустрою населених пунктів.


Джерелами фінансування програми є місцевий бюджет.

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Джерело фінансування

Відповідальні

1

Реконструкція парку відпочинку по вул. Пушкіна  с. Троїцьке Павлоградського району Дніпропетровської області.

2021

Місцевий бюджет

Виконком сільської ради

2

Будівництво вуличного освітлення с. Писарівка Павлоградського району Дніпропетровської області

2021

Місцевий бюджет

Виконком сільської ради

3

Будівництво вуличного освітлення с. Мар'ївка Павлоградського району Дніпропетровської області

2021

Місцевий бюджет

Виконком сільської ради

4

Будівництво вуличного освітлення с. Новоіларіонівське Павлоградського району Дніпропетровської області

2021

Місцевий бюджет

Виконком сільської ради

5

Будівництво вуличного освітлення с.Пристень Павлоградського району Дніпропетровської області

2021

Місцевий бюджет

Виконком сільської ради

6

Будівництво вуличного освітлення с.Зелений Гай Павлоградського району Дніпропетровської області

2021

Місцевий бюджет

Виконком сільської ради

7


Капітальний ремонт будівлі Троїцького дитячого садка "Оленка" за адресою: вул.Центральна,105В с.Троїцьке Павлоградського району Дніпропетровської області

2021

Місцевий бюджет

Виконком сільської ради

8


Капітальний ремонт частини будівлі КДНЗ "Привовчанський ясла-садок "Ромашка" загального розвитку за адресою: с.Привовчанське Павлоградського району Дніпропетровської області

2021

Місцевий бюджет

Виконком сільської ради

9


Капітальний ремонт Писарівської ЗШ І-ІІ ступенів Павлоградського району Дніпропетровської області (виготовлення ПКД)

2021

Місцевий бюджет

Виконком сільської ради

10

Будівництво складу Привовчанського складу ясла-садка "Ромашка" за адресою вул.Перемоги, 16 с.Привовчанське Павлоградського району Дніпропетровської області

2021

Місцевий бюджет

Виконком сільської ради

11

Капітальний ремонт Малоолександрівського сільського клубу Павлоградського району Дніпропетровської області(виготовлення ПКД)

2021

Місцевий бюджет

Виконком сільської ради

12

Капітальний ремонт Привовчанської ЗШ І-ІІІ ступенів  Павлоградського району Дніпропетровської області .

2021

Місцевий бюджет

Виконком сільської ради


Секретар  сільської ради                                                            Л.В.Крупська

 

                                                       

                                                         
       Додаток 2

                                                                           проекту рішення сільської ради

                                                                            №  -5/VІІІ від 11.02.2021 року


РОЗРАХУНОК

до фінансування програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту Троїцької сільської  ради на 2021 рік

 

№п/п

 

 

 

Назва заходу

 

Сума (грн.)

 

Джерело фінансування

 

 

1

Реконструкція парку відпочинку по вул. Пушкіна  с. Троїцьке Павлоградського району Дніпропетровської області.

2800000,00

Місцевий бюджет

2

Будівництво вуличного освітлення с. Писарівка Павлоградського району Дніпропетровської області

440000,00

Місцевий бюджет

3

Будівництво вуличного освітлення с. Мар'ївка Павлоградського району Дніпропетровської області

340000,00

Місцевий бюджет

4

Будівництво вуличного освітлення с. Новоіларіонівське Павлоградського району Дніпропетровської області

340000,00

Місцевий бюджет

5

Будівництво вуличного освітлення с.Пристень Павлоградського району Дніпропетровської області

240000,00

Місцевий бюджет

6

Будівництво вуличного освітлення с.Зелений Гай Павлоградського району Дніпропетровської області

340000,00

Місцевий бюджет

7


Капітальний ремонт будівлі Троїцького дитячого садка "Оленка" за адресою: вул.Центральна,105В с.Троїцьке Павлоградського району Дніпропетровської області

2116425,00

Місцевий бюджет

8


Капітальний ремонт частини будівлі КДНЗ "Привовчанський ясла-садок "Ромашка" загального розвитку за адресою: с.Привовчанське Павлоградського району Дніпропетровської області

3293074,00

Місцевий бюджет

9


Капітальний ремонт Писарівської ЗШ І-ІІ ступенів Павлоградського району Дніпропетровської області

200000,00

Місцевий бюджет

10

Капітальний ремонт Малоолександрівського сільського клубу Павлоградського району Дніпропетровської області

150000,00

Місцевий бюджет

11

Капітальний ремонт Привовчанської ЗШ І-ІІІ ступенів  Павлоградського району Дніпропетровської області .

3600000,00

Місцевий бюджет

12

Будівництво складу Привовчанського складу ясла-садка "Ромашка" за адресою вул.Перемоги, 16 с.Привовчанське Павлоградського району Дніпропетровської області

776481,00

Місцевий бюджет

 

Усього

 

 

14635980,00

 

 

Секретар  сільської ради                                                            Л.В.КрупськаТ Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А   Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О    Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

П’Я Т А С Е С І Я  В О С Ь М О Г О С К Л И К А Н Н Я

 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

 

Про внесення змін до рішення сільської ради від 23 грудня 2020 року

 №  87- 3 /VІІІ «Про  бюджет Троїцької сільської територіальної громади

на  2021  рік»

04542000000

( код бюджету)


Відповідно до Конституції України, керуючись Бюджетним кодексом України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань планування   фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва сільська рада ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до рішення сільської ради від 23 грудня 2020 року №  87- 3 /VІІІ «Про  бюджет Троїцької сільської територіальної громади на  2021  рік» такі зміни:

1. Закрити асигнування по кошторисах бюджетних установ  спеціального фонду в сумі  28 000 грн.  

2.  Відкрити асигнування по кошторисах бюджетних установ  спеціального фонду в сумі  28 000 грн.

3. Внести зміни до додатку  3 до рішення сільської ради від  23 грудня 2020 року №  87- 3 /VІІІ «Про  бюджет Троїцької сільської територіальної громади на  2021  рік» та затвердити його в новій редакції згідно з додатком 3 до цього рішення.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування   фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва.


Сільський голова                                                                           О.О.Чуприна 

село Троїцьке
від 11 лютого 2021 року

№  -5/VІІІ             

Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А   Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О    Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

П’ЯТА С Е С І Я  В О С Ь М О Г О С К Л И К А Н Н Я

 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

 

Про внесення змін до рішення сільської ради від 23 грудня 2020 року

 №  87- 3 /VІІІ «Про  бюджет Троїцької сільської територіальної громади

на  2021  рік»

04542000000

( код бюджету)


Відповідно до Конституції України, керуючись Бюджетним кодексом України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань планування   фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва сільська рада ВИРІШИЛА:


1.Внести зміни до рішення сільської ради від 23 грудня 2020 року №  87- 3 /VІІІ «Про  бюджет Троїцької сільської територіальної громади на  2021  рік» такі зміни:

1.1 Пункт 5 викласти в новій редакції:

Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих програм у сумі 27 746 457 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

1.2 Пункт 8 викласти в новій редакції:

Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам.


1.3 Пункт 12 викласти в новій редакції:

Надати право сільському голові у процесі виконання сільського бюджету протягом бюджетного року своїми розпорядженнями за погодженням з постійною комісією з питань планування   фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва з подальшим затвердженням їх на сесіях сільської ради з метою забезпечення використання коштів субвенцій та дотацій з державного та інших бюджетів: збільшувати (зменшувати) дохідну та видаткову частини сільського бюджету на суми обсягів міжбюджетних трансфертів після прийняття відповідних рішень та нормативно-правових актів.         


1.4 Пункт 13 викласти в новій редакції:

     Керуючись частинами 6,8 статті 23 Бюджетного кодексу України у процесі виконання сільського бюджету здійснювати за рішенням виконавчого комітету Троїцької сільської ради, погодженим з постійною комісією з питань планування фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва: 

перерозподіл бюджетних призначень, якщо після прийняття рішення про сільський бюджет відповідальність за виконання функцій або надання послуг, на які затверджено бюджетне призначення, у тому числі за видатками бюджету розвитку, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів;

перерозподіл видатків за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету із внесенням відповідних змін до додатків до рішення сільської ради, у тому числі переліку об’єктів, фінансування яких буде проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, переліку місцевих програм, що фінансуються за рахунок коштів сільського бюджету, переліку комунальних підприємств та установ, яким надається фінансова підтримка з сільського  бюджету.


1.5 Доповнити рішення пунктом 14 наступного змісту:

     Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України доручити фінансовому відділу Троїцької сільської ради за обгрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів вносити зміни своїми наказами в порядку, визначеному чинним законодавством:

 • у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальними фондами бюджету здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету; 

за джерелами доходів у разі внесення змін до наказу Міністерством фінансів України від 14 січня 2011 року №11 «Про бюджетну класифікацію»(зі змінами) та та від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами).

Забезпечити подальше затвердження цих змін на сесіях сільської ради.


1.6 Пункти 14-19 відповідно вважати пунктами 15-20 даного рішення.


2. Внести зміни до додатків  3, 5, 6 виклавши їх в новій редакції( додаються).


3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування   фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва.


Сільський голова                                                                           О.О.Чуприна 

село Троїцьке
від  11 лютого 2021 року

№ -5/VІІІ


ТРОЇЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ПАВЛОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’ Я Т А С Е С І Я ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про внесення змін до мережі головних розпорядників 

коштів на  2021 рік

 

     Відповідно до Конституції України, керуючись п.23 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетним кодексом України, рішенням сільської ради від 23 грудня 2020 року №87-3/УІІІ „Про бюджет Троїцької сільської територіальної громади на 2021 рік” , виходячи з аналізу соціальної необхідності та враховуючи пропозицію постійної комісії з питань  планування   фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва сільська рада ВИРІШИЛА:

Внести зміни до мережі головних розпорядників коштів на  2021рік -додати КПК 0217321, КПК 0217324.          

Відкрити видаткові розрахункові рахунки по КПК 0217321, КПК 0217324.

 • Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  планування   фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва.


Сільський голова                                                                                О.О. Чуприна  

село Троїцьке                                                                                                                           

 11 лютого  2021 року                                                                                                                            

 № - 5/VІІІ         
Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А   Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О    Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

П’Я Т А С Е С І Я  В О С Ь М О Г О С К Л И К А Н Н Я

 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження звіту про виконання бюджету 

Троїцької сільської територіальної громади  за 2020 рік

 04542000000

(код бюджету)


Керуючись п. 23 частини 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 4 ст. 80 Бюджетного Кодексу України, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань планування   фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва сільська рада ВИРІШИЛА:


Затвердити звіт про виконання бюджету Троїцької сільської територіальної громади  за 2020 рік

за доходами з урахуванням трансфертів в сумі 139 970 303,98 грн, у тому числі:

загального фонду в сумі 127 874 915,27 грн, що становить 104,4%, спеціального фонду в сумі 12 095 388,71 грн,  що становить 86,4%;

за видатками в сумі 119 468 338,60 грн, в тому числі:

загального фонду в сумі 88 593 815,03 грн, що становить 89,5%, та спеціального  фонду в сумі 30 874 523,57 грн, що становить 48,0%.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування   фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництваСільський  голова                                                                         О. О. Чуприна

село Троїцьке                                                                                                                                              

11 лютого 2021 року                                                                                                                            

№  -5/VIII             

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux