Троїцька сільська рада
Павлоградський район Дніпропетровська область
Проекти рішень
від 22 березня 2021р.№ 6
Шоста сесія восьмого скликання
Опубліковано 22 березня 2021


                                                                                                                                                        

                          Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

                           П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

                         Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

                         ШОСТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                               РІШЕННЯ

Про  затвердження проекту   землеустрою  щодо   відведення

земельної  ділянки у  власність гр. Залізко Вікторії Борисівні

для   ведення особистого селянського господарства

 

         Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.12,122, 186,186-1 Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій», Закону України  “Про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, розглянувши  проект землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру та заяву гр. Залізко Вікторії Борисівни,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1.Затвердити     проект   землеустрою    щодо     відведення    земельної     ділянки у власність  гр. Залізко Вікторії Борисівні для  ведення особистого селянського господарства кадастровий  № 1223587500:01:003:0457 площею 1,7374 га із земель    комунальної власності, що утворилася шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий № 1223587500:01:003:0346 , загальною площею  21,4278га розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   2. Передати   у  власність гр.  Залізко Вікторії Борисівні  земельну  ділянку площею 1,7374 га   кадастровий  № 1223587500:01:003:0457 для  ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності, що утворилася шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий № 1223587500:01:003:0346, загальною площею 21,4278га розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради              Павлоградського району Дніпропетровської області.

       3. Використовувати  земельну    ділянку  після державної реєстрації за цільовим призначенням, суворо дотримуватись  вимог  чинного  законодавства  України. Надати до сільської ради копію витягу про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                                           

Сільський  голова                                                                  О.О.Чуприна                    

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6/VІІІ


                                                                                                                                                        

                          Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

                           П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

                         Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

                         ШОСТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                               РІШЕННЯ

Про  затвердження проекту   землеустрою  щодо   відведення

земельної  ділянки у  власність гр. Залізко В’ячеславу Сергійовичу

для   ведення особистого селянського господарства

 

         Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.12,122, 186,186-1 Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій», Закону України  “Про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, розглянувши  проект землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру та заяву гр. Залізко В’ячеслава Сергійовича,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1.Затвердити     проект   землеустрою    щодо     відведення    земельної     ділянки у власність  гр. Залізко В’ячеславу Сергійовичу для  ведення особистого селянського господарства кадастровий  № 1223587500:01:003:0458 площею 2,0000 га із земель    комунальної власності, що утворилася шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий № 1223587500:01:003:0346 загальною площею 21,4278 розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   2. Передати   у  власність гр.  Залізко В’ячеславу Сергійовичу  земельну  ділянку площею 2,0000 га   кадастровий  № 1223587500:01:003:0458 для  ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності, що утворилася шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий № 1223587500:01:03:0346 загальною площею 21,4278га, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради              Павлоградського району Дніпропетровської області.

       3. Використовувати  земельну    ділянку  після державної реєстрації за цільовим призначенням, суворо дотримуватись  вимог  чинного  законодавства  України. Надати до сільської ради копію витягу про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                                          

Сільський  голова                                                                  О.О.Чуприна                    

село Троїцьке

березня 2021 року

№ - 6/VІІІ                                                                                                                                                        

                          Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

                           П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

                         Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

                         ШОСТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                               РІШЕННЯ

Про  затвердження проекту   землеустрою  щодо   відведення

земельної  ділянки у  власність гр. Житник Ніні Василівні

для   ведення особистого селянського господарства

 

         Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.12,122, 186,186-1 Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій», Закону України  “Про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, розглянувши  проект землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру та заяву гр. Житник Ніни Василівни,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1.Затвердити     проект   землеустрою    щодо     відведення    земельної     ділянки у власність  гр. Житник Ніні Василівні для  ведення особистого селянського господарства кадастровий  № 1223587500:01:003:0454 площею 2,0000 га із земель    комунальної власності, що утворилася шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий № 1223587500:01:003:0346 загальною площею 21,4278 розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   2. Передати   у  власність гр.  Житник Ніні Василівні  земельну  ділянку площею 2,0000 га   кадастровий  № 1223587500:01:003:0454 для  ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності, що утворилася шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий № 1223587500:01:003:0346 загальною площею 21,4278 га,розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради              Павлоградського району Дніпропетровської області.

       3. Використовувати  земельну    ділянку  після державної реєстрації за цільовим призначенням, суворо дотримуватись  вимог  чинного  законодавства  України. Надати до сільської ради копію витягу про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                                           

Сільський  голова                                                                  О.О.Чуприна                    

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6/VІІІ

                                                                                                                                                        

                          Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

                           П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

                         Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

                         ШОСТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                               РІШЕННЯ

Про  затвердження проекту   землеустрою  щодо   відведення

земельної  ділянки у  власність гр. Житнику Миколі Олексійовичу

для   ведення особистого селянського господарства

 

         Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.12,122, 186,186-1 Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій», Закону України  “Про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, розглянувши  проект землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру та заяву гр. Житника Миколи Олексійовича,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1.Затвердити     проект   землеустрою    щодо     відведення    земельної     ділянки у власність  гр. Житнику Миколі Олексійовичу для  ведення особистого селянського господарства кадастровий  № 1223587500:01:003:0456 площею 1,7374 га із земель    комунальної власності, що утворилася шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий № 1223587500:01:003:0346 загальною площею 21,4278 га, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   2. Передати   у  власність гр.  Житнику Миколі Олексійовичу  земельну  ділянку площею 1,7374 га   кадастровий  № 1223587500:01:003:0456 для  ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності, що утворилася шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий № 1223587500:01:003:0346 загальною площею 21,4278га, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради              Павлоградського району Дніпропетровської області.

       3. Використовувати  земельну    ділянку  після державної реєстрації за цільовим призначенням, суворо дотримуватись  вимог  чинного  законодавства  України. Надати до сільської ради копію витягу про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                                           

Сільський  голова                                                                  О.О.Чуприна                    

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6/VІІІ


                                                                                                                                                        

                          Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

                           П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

                         Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

                         ШОСТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                               РІШЕННЯ

Про  затвердження проекту   землеустрою  щодо   відведення

земельної  ділянки у  власність гр. Кучіновій Надії Володимирівні

для   ведення особистого селянського господарства

 

         Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.12,122, 186,186-1 Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій», Закону України  “Про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, розглянувши  проект землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру та заяву гр. Кучинової Надії Володимирівни,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1.Затвердити     проект   землеустрою    щодо     відведення    земельної     ділянки у власність  гр. Кучиновій Надії Володимирівні для  ведення особистого селянського господарства кадастровий  № 1223587500:01:003:0459 площею 2,0000 га із земель    комунальної власності,  що утворилася шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий № 1223587500:01:003:0346 загальною площею 21,4278 га, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   2. Передати   у  власність гр. Кучиновій Надії Володимирівні  земельну  ділянку площею 2,0000 га   кадастровий  № 1223587500:01:003:0459 для  ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності, що утворилася шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий №1223587500:01:003:0346 загальною площею 21,4278га, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради              Павлоградського району Дніпропетровської області.

       3. Використовувати  земельну    ділянку  після державної реєстрації за цільовим призначенням, суворо дотримуватись  вимог  чинного  законодавства  України. Надати до сільської ради копію витягу про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                                          

Сільський  голова                                                                  О.О.Чуприна                    

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6/VІІІ


                                                                                                                                                        

                          Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

                           П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

                         Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

                         ШОСТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                               РІШЕННЯ

Про  затвердження проекту   землеустрою  щодо   відведення

земельної  ділянки у  власність гр. Дзюбі Андрію Ярославовичу

для   ведення особистого селянського господарства

 

         Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.12,122, 186,186-1 Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій», Закону України  “Про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, розглянувши  проект землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру та заяву гр. Дзюби Андрія Ярославовича,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1.Затвердити     проект   землеустрою    щодо     відведення    земельної     ділянки у власність  гр. Дзюбі Андрію Ярославовичу для  ведення особистого селянського господарства кадастровий  № 1223587500:02:001:0134 площею 1,0000 га із земель    комунальної власності, розташованої в  межах населеного пункту с. Вербове Троїцької сільської ради.

   2. Передати   у  власність гр. Дзюбі Андрію Ярославовичу земельну  ділянку площею 1,0000 га   кадастровий  № 1223587500:02:001:0134 для  ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності, розташованої в  межах населеного пункту с. Вербове Троїцької сільської ради              Павлоградського району Дніпропетровської області.

       3. Використовувати  земельну    ділянку  після державної реєстрації за цільовим призначенням, суворо дотримуватись  вимог  чинного  законодавства  України. Надати до сільської ради копію витягу про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                                           

Сільський  голова                                                                  О.О.Чуприна                    

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6/VІІІ
                                                                                                                                                         

                          Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

                           П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

                         Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

                         ШОСТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                               РІШЕННЯ

Про  затвердження проекту   землеустрою  щодо   відведення

земельної  ділянки у  власність гр. Дзюбі Геннадію Ярославовичу

для   ведення особистого селянського господарства

 

         Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.12,122, 186,186-1 Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій», Закону України  “Про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, розглянувши  проект землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру та заяву гр. Дзюби Геннадія Ярославовича,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1.Затвердити     проект   землеустрою    щодо     відведення    земельної     ділянки у власність  гр. Дзюбі Геннадію Ярославовичу для  ведення особистого селянського господарства кадастровий  № 1223587500:02:001:0135 площею 0,1325 га із земель    комунальної власності, розташованої в  межах населеного пункту с. Вербове Троїцької сільської ради.

   2. Передати   у  власність гр. Дзюбі Геннадію Ярославовичу земельну  ділянку площею 0,1325 га   кадастровий  № 1223587500:02:001:0135 для  ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності, розташованої в  межах населеного пункту с. Вербове Троїцької сільської ради              Павлоградського району Дніпропетровської області.

       3. Використовувати  земельну    ділянку  після державної реєстрації за цільовим призначенням, суворо дотримуватись  вимог  чинного  законодавства  України. Надати до сільської ради копію витягу про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                                           

Сільський  голова                                                                  О.О.Чуприна                    

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6/VІІІ
                                                                                                                                                         

                          Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

                           П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

                         Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

                         ШОСТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                               РІШЕННЯ

Про  затвердження проекту   землеустрою  щодо   відведення

земельної  ділянки у  власність гр. Семенюку Леоніду Олексійовичу

для   ведення особистого селянського господарства

 

         Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.12,122, 186,186-1 Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій», Закону України  “Про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, розглянувши  проект землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру та заяву гр. Семенюка Леоніда Олексійовича,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1.Затвердити     проект   землеустрою    щодо     відведення    земельної     ділянки у власність  гр. Семенюку Леоніду Олексійовичу для  ведення особистого селянського господарства кадастровий  № 1223587200:03:001:0393 площею 0,0982 га із земель    комунальної власності, розташованої в  межах населеного пункту с. Привовчанське Троїцької сільської ради.

   2. Передати   у  власність гр. Семенюку Леоніду Олексійовичу земельну  ділянку площею 0,0982 га   кадастровий  № 1223587300:03:001:0393 для  ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності, розташованої в  межах населеного пункту с. Привовчанське Троїцької сільської ради  Павлоградського району Дніпропетровської області.

       3. Використовувати  земельну    ділянку  після державної реєстрації за цільовим призначенням, суворо дотримуватись  вимог  чинного  законодавства  України. Надати до сільської ради копію витягу про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                                          

Сільський  голова                                                                  О.О.Чуприна                    

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6/VІІІ
                                                                                                                                                        

                          Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

                           П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

                         Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

                         ШОСТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                               РІШЕННЯ

Про  затвердження проекту   землеустрою  щодо   відведення

земельної  ділянки у  власність гр. Зайцеву Івану Юрійовичу

для   ведення особистого селянського господарства

 

         Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.12,122, 186,186-1 Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій», Закону України  “Про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, розглянувши  проект землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру та заяву гр .Зайцева Івана Юрійовича,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1.Затвердити     проект   землеустрою    щодо     відведення    земельної     ділянки у власність  гр. Зайцеву Івану Юрійовичу для  ведення особистого селянського господарства кадастровий  № 1223587500:01:001:1296 площею 1,5941 га із земель    комунальної власності, що утворилася шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий № 1223587500:01:001:1090 загальною площею 29,6991 га, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   2. Передати   у  власність гр. Зайцеву Івану Юрійовичу  земельну  ділянку площею 1,5941 га   кадастровий  № 1223587500:01:001:1296 для  ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності, що утворилася шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий № 1223587500:01:001:1090 загальною площею 29,6991га,розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради              Павлоградського району Дніпропетровської області.

       3. Використовувати  земельну    ділянку  після державної реєстрації за цільовим призначенням, суворо дотримуватись  вимог  чинного  законодавства  України. Надати до сільської ради копію витягу про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                                           

Сільський  голова                                                                  О.О.Чуприна                    

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6/VІІІ


                                                                                                                                                       

                          Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

                           П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

                         Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

                         ШОСТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                               РІШЕННЯ

Про  затвердження проекту   землеустрою  щодо   відведення

земельної  ділянки у  власність гр. Зайцевій Аллі Іллівні

для   ведення особистого селянського господарства

 

         Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.12,122, 186,186-1 Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій», Закону України  “Про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, розглянувши  проект землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру та заяву гр .Зайцевої Алли Іллівни,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1.Затвердити     проект   землеустрою    щодо     відведення    земельної     ділянки у власність  гр. Зайцевій Аллі Іллівні для  ведення особистого селянського господарства кадастровий  № 1223587500:01:001:1295 площею 1,5941 га із земель    комунальної власності, що утворилася шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий № 1223587500:01:001:1090 загальною площею 29,6991 га, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   2. Передати   у  власність гр. Зайцевій Аллі Іллівні  земельну  ділянку площею 1,5941 га   кадастровий  № 1223587500:01:001:1295 для  ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності, що утворилася шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий № 1223587500:01:001:1090 загальною площею 29,6991 га, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради              Павлоградського району Дніпропетровської області.

       3. Використовувати  земельну    ділянку  після державної реєстрації за цільовим призначенням, суворо дотримуватись  вимог  чинного  законодавства  України. Надати до сільської ради копію витягу про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                                          

Сільський  голова                                                                  О.О.Чуприна                    

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6/VІІІ


                                                                                                                                                        

                          Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

                           П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

                         Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

                         ШОСТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                               РІШЕННЯ

Про  затвердження проекту   землеустрою  щодо   відведення

земельної  ділянки у  власність гр. Донченко Марії Іванівні

для   ведення особистого селянського господарства

 

         Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.12,122, 186,186-1 Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій», Закону України  “Про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, розглянувши  проект землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру та заяву гр. Донченко Марії Іванівни,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1.Затвердити     проект   землеустрою    щодо     відведення    земельної     ділянки у власність  гр. Донченко Марії Іванівні для  ведення особистого селянського господарства кадастровий  № 1223587200:01:003:0769 площею 2,0000 га із земель    комунальної власності, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   2. Передати   у  власність гр. Донченко Марії Іванівні  земельну  ділянку площею 2,0000 га   кадастровий  № 1223587200:01:003:0769 для  ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради              Павлоградського району Дніпропетровської області.

       3. Використовувати  земельну    ділянку  після державної реєстрації за цільовим призначенням, суворо дотримуватись  вимог  чинного  законодавства  України. Надати до сільської ради копію витягу про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                                          

Сільський  голова                                                                  О.О.Чуприна                    

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6/VІІІ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                           


                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                          Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

                           П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

                         Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

                         ШОСТА    СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Про  затвердження проекту   землеустрою  щодо   відведення

земельної  ділянки у  власність гр. Попковій Поліні Вадимівні

для   ведення особистого селянського господарства

 

         Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.12,122, 186,186-1 Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій», Закону України  “Про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, розглянувши  проект землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру та заяву гр. Попкової Поліни Вадимівни,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1.Затвердити     проект   землеустрою    щодо     відведення    земельної     ділянки у власність  гр. Попковій Поліні Вадимівні для  ведення особистого селянського господарства кадастровий  № 1223587200:01:002:0770 площею 1,1548 га із земель    комунальної власності, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   2. Передати   у  власність гр. Попковій Поліні Вадимівні  земельну  ділянку площею 1,1548 га   кадастровий  № 1223587200:01:002:0770 для  ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради              Павлоградського району Дніпропетровської області.

       3. Використовувати  земельну    ділянку  після державної реєстрації за цільовим призначенням, суворо дотримуватись  вимог  чинного  законодавства  України. Надати до сільської ради копію витягу про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                                                                             

Сільський  голова                                                                          О.О.Чуприна

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6/VІІІ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

ШОСТА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                                    Р І Ш Е Н Н Я

Про  затвердження технічної документації  із  землеустрою

щодо встановлення  (відновлення)  меж земельної  ділянки  в натурі (на місцевості) та передачу у власність  гр. Господу Віктору Олексійовичу земельної ділянки для будівництва і  обслуговування житлового будинку,  господарських будівель і споруд        

       Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст. 12,118,122,123,186-1 Земельного  Кодексу  України , ст.25 Закону України «Про землеустрій», розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо передачі земельної ділянки у власність, Витяг з Державного земельного   кадастру та заяву Господа Віктора Олексійовича, що мешкає с.Привовчанське вул. Шкільна,24/2  сільська рада ВИРІШИЛА:

   1.Затвердити технічну документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) гр. Господу Віктору Олексійовичу для будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий № 1223587200:03:002:0133) площею  0,0640 га  за адресою: :  с. Привовчанське вул.Шкільна,24/2.

  2. Надати  гр. Господу Віктору Олексійовичу у власність земельну ділянку  для будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель  і  споруд площею - 0,0640 га (кадастровий  № 1223587200:03:002:0133) за  адресою :  с. Привовчанське вул.Шкільна,24/2.

  3. Гр. Господу Віктору Олексійовичу провести  державну реєстрацію права власності на зазначену земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. Використання земельної ділянки здійснювати відповідно до вимог законодавства  та за цільовим призначенням.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.

  Сільський  голова                                                                     О.О.Чуприна

 

село Троїцьке
березня 2021 року

№  - 6/VІІІ                                                                                                                                                        

                          Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

                           П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

                         Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

                         ШОСТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                               РІШЕННЯ

Про  затвердження проекту   землеустрою  щодо   відведення

земельної  ділянки у  власність гр. Козленку Дмитру Олексійовичу

для   ведення особистого селянського господарства

 

         Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.12,122, 186,186-1 Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій», Закону України  “Про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, розглянувши  проект землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру та заяву гр. Козленка Дмитра Олексійовича,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1.Затвердити     проект   землеустрою    щодо     відведення    земельної     ділянки у власність  гр. Козленку Дмитру Олексійовичу для  ведення особистого селянського господарства кадастровий  № 1223587500:01:002:0866 площею 1,3624 га із земель    комунальної власності, що утворилася шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий № 1223587500:01:002:0805 загальною площею 6,812 га, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   2. Передати   у  власність гр. Козленку Дмитру Олексійовичу  земельну  ділянку площею 1,3624 га   кадастровий  № 1223587500:01:002:0866 для  ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності, що утворилася шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий № 1223587500:01:002:0805 загальною площею 6,812га, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради              Павлоградського району Дніпропетровської області.

       3. Використовувати  земельну    ділянку  після державної реєстрації за цільовим призначенням, суворо дотримуватись  вимог  чинного  законодавства  України. Надати до сільської ради копію витягу про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                                           

Сільський  голова                                                                  О.О.Чуприна                    

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6/VІІІ


                                                                                                                                                        

                          Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

                           П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

                         Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

                         ШОСТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                               РІШЕННЯ

Про  затвердження проекту   землеустрою  щодо   відведення

земельної  ділянки у  власність гр. Крупській Альоні Сергіївні

для   ведення особистого селянського господарства

 

         Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.12,122, 186,186-1 Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій», Закону України  “Про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, розглянувши  проект землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру та заяву гр. Крупської Альони Сергіївни,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1.Затвердити     проект   землеустрою    щодо     відведення    земельної     ділянки у власність  гр. Крупській Альоні Сергіївні для  ведення особистого селянського господарства кадастровий  № 1223587500:01:002:0867 площею 1,3624 га із земель    комунальної власності, що утворилася шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий № 1223587500:01:002:0805 загальною площею 6,812 га, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   2. Передати   у  власність гр. Крупській Альоні Сергіївні  земельну  ділянку площею 1,3624 га   кадастровий  № 1223587500:01:002:0867 для  ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності, що утворилася шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий № 1223587500:01:002:0805 загальною площею 6,812 га,розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради              Павлоградського району Дніпропетровської області.

       3. Використовувати  земельну    ділянку  після державної реєстрації за цільовим призначенням, суворо дотримуватись  вимог  чинного  законодавства  України. Надати до сільської ради копію витягу про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                                          

Сільський  голова                                                                  О.О.Чуприна                    

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6/VІІІ


                                                                                                                                                        

                          Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

                           П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

                         Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

                         ШОСТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                               РІШЕННЯ

Про  затвердження проекту   землеустрою  щодо   відведення

земельної  ділянки у  власність гр. Духовенко Вікторії Олегівні

для   ведення особистого селянського господарства

 

         Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.12,122, 186,186-1 Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій», Закону України  “Про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, розглянувши  проект землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру та заяву гр. Духовенко Вікторії Олегівни,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1.Затвердити     проект   землеустрою    щодо     відведення    земельної     ділянки у власність  гр. Духовенко Вікторії Олегівни для  ведення особистого селянського господарства кадастровий  № 1223587500:01:002:0865 площею 1,3624 га із земель    комунальної власності, що утворилася шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий № 1223587500:01:002:0805 загальною площею 6,812 га, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   2. Передати   у  власність гр. Духовенко Вікторії Олегівні  земельну  ділянку площею 1,3624 га   кадастровий  № 1223587500:01:002:0865 для  ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності, що утворилася шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий № 1223587500:01:002:0805 загальною площею 6,812 га, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради              Павлоградського району Дніпропетровської області.

       3. Використовувати  земельну    ділянку  після державної реєстрації за цільовим призначенням, суворо дотримуватись  вимог  чинного  законодавства  України. Надати до сільської ради копію витягу про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                                          

Сільський  голова                                                                  О.О.Чуприна                    

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6/VІІІ


                                                                                                                                                        

                          Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

                           П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

                         Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

                         ШОСТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                               РІШЕННЯ

Про  затвердження проекту   землеустрою  щодо   відведення

земельної  ділянки у  власність гр. Гармаш Аллі Анатоліївні

для   ведення особистого селянського господарства

 

         Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.12,122, 186,186-1 Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій», Закону України  “Про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, розглянувши  проект землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру та заяву гр. Гармаш Алли Анатоліївні,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1.Затвердити     проект   землеустрою    щодо     відведення    земельної     ділянки у власність  гр. Гармаш Аллі Анатоліївні для  ведення особистого селянського господарства кадастровий  № 1223587500:01:002:0864 площею 1,3624 га із земель    комунальної власності, що утворилася шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий № 1223587500:01:002:0805 загальною площею 6,812 га, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   2. Передати   у  власність гр. Гармаш Аллі Анатоліївні  земельну  ділянку площею 1,3624 га   кадастровий  № 1223587500:01:002:0864для  ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності, що утворилася шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий № 1223587500:01:002:0805 загальною площею 6,812 га,розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради              Павлоградського району Дніпропетровської області.

       3. Використовувати  земельну    ділянку  після державної реєстрації за цільовим призначенням, суворо дотримуватись  вимог  чинного  законодавства  України. Надати до сільської ради копію витягу про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                                          

Сільський  голова                                                                  О.О.Чуприна                    

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6/VІІІ


                                                                                                                                                         

                          Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

                           П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

                         Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

                         ШОСТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                               РІШЕННЯ

Про  затвердження проекту   землеустрою  щодо   відведення

земельної  ділянки у  власність гр. Малик Олені Василівні

для   ведення особистого селянського господарства

 

         Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.12,122, 186,186-1 Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій», Закону України  “Про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, розглянувши  проект землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру та заяву гр. Малик Олени Василівни,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1.Затвердити     проект   землеустрою    щодо     відведення    земельної     ділянки у власність  гр. Малик Олені Василівні для  ведення особистого селянського господарства кадастровий  № 1223587500:01:002:0863 площею 1,3624 га із земель    комунальної власності, що утворилася шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий № 1223587500:01:002:0805 загальною площею 6,812 га, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   2. Передати   у  власність гр. Малик Олені Василівні  земельну  ділянку площею 1,3624 га   кадастровий  № 1223587500:01:002:0863 для  ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності, що утворилася шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий № 1223587500:01:002:0805 загальною площею 6,812 га,розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради              Павлоградського району Дніпропетровської області.

       3. Використовувати  земельну    ділянку  після державної реєстрації за цільовим призначенням, суворо дотримуватись  вимог  чинного  законодавства  України. Надати до сільської ради копію витягу про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                                          

Сільський  голова                                                                  О.О.Чуприна                    

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6/VІІІ


                                                                                                                                                        

                          Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

                           П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

                         Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

                         ШОСТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                               РІШЕННЯ

Про  затвердження проекту   землеустрою  щодо   відведення

земельної  ділянки у  власність гр. Ярошенку Сергію Павловичу

для   ведення особистого селянського господарства

 

         Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.12,122, 186,186-1 Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій», Закону України  “Про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, розглянувши  проект землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру та заяву гр. Ярошенка Сергія Павловича,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1.Затвердити     проект   землеустрою    щодо     відведення    земельної     ділянки у власність  гр. Ярошенку Сергію Павловичу для  ведення особистого селянського господарства кадастровий  № 1223587200:02:001:0167 площею 0,3700 га із земель    комунальної власності, розташованої в  межах населеного пункту с. Малоолександрівка Троїцької сільської ради.

   2. Передати   у  власність гр. Ярошенку Сергію Павловичу земельну  ділянку площею 0,3700 га   кадастровий  № 1223587200:02:001:0167 для  ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності, розташованої в  межах населеного пункту с. Малоолександрівка Троїцької сільської ради  Павлоградського району Дніпропетровської області.

       3. Використовувати  земельну    ділянку  після державної реєстрації за цільовим призначенням, суворо дотримуватись  вимог  чинного  законодавства  України. Надати до сільської ради копію витягу про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                                          

Сільський  голова                                                                  О.О.Чуприна                    

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6/VІІІ


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

ШОСТА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                                    Р І Ш Е Н Н Я

Про  затвердження технічної документації  із  землеустрою

щодо встановлення  (відновлення)  меж земельної  ділянки  в натурі (на місцевості) та передачу у власність  гр. Ярошенку Сергію Павловичу земельної ділянки для будівництва і  обслуговування житлового будинку,  господарських будівель і споруд        

       Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст. 12,118,122,123,186-1 Земельного  Кодексу  України , ст.25 Закону України «Про землеустрій», розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо передачі земельної ділянки у власність, Витяг з Державного земельного   кадастру та заяву Ярошенка Сергія Павловича, що мешкає с.Малоолександрівка вул. Миру,14  сільська рада ВИРІШИЛА:

   1.Затвердити технічну документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) гр. Ярошенку Сергію Павловичу для будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий № 1223587200:02:001:0168) площею  0,2500 га  за адресою: :  с. Малоолександрівка вул.Миру,41.

  2. Надати  гр. Ярошенку Сергію Павловичу у власність земельну ділянку  для будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель  і  споруд площею - 0,2500 га (кадастровий  № 1223587200:02:001:0168) за  адресою :  с. Малоолександрівка вул. Миру,41.

  3. Гр. Ярошенку Сергію Павловичу провести  державну реєстрацію права власності на зазначену земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. Використання земельної ділянки здійснювати відповідно до вимог законодавства  та за цільовим призначенням.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.

  Сільський  голова                                                                     О.О.Чуприна

 

село Троїцьке
березня 2021 року

№  - 6/VІІІ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

ШОСТА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                                    Р І Ш Е Н Н Я

Про  затвердження технічної документації  із  землеустрою

щодо встановлення  (відновлення)  меж земельної  ділянки  в натурі (на місцевості) та передачу у спільну часткову власність  гр. Батраковій Ганні Іванівні та гр.Медведєвій Олені Вікторівні земельної ділянки для будівництва і  обслуговування житлового будинку,  господарських будівель і споруд    

       Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст. 12,118,122,123,186-1 Земельного  Кодексу  України , ст.25 Закону України «Про землеустрій», розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо передачі земельної ділянки у власність, Витяг з Державного земельного   кадастру та заяву гр. Батракової Г.І. та гр. Медведєвої О.В., що мешкають с.Вербове вул. Чкалова,1  сільська рада ВИРІШИЛА:

   1.Затвердити технічну документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) на праві спільної часткової власновті гр. Батраковій Г.І. та Медведєвій О.В. для будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий № 1223587500:02:001:0136) площею  0,2500 га  за адресою: :  с. Вербове, вул. Чкалова, 1.

  2. Надати  гр. Батраковій Г.І. та Медведєвій О.В. у власність земельну ділянку на праві спільної часткової власності  для будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель  і  споруд площею - 0,2500   га (кадастровий  № 1223587500:02:001:0136) за  адресою :  с. Вербове, вул. Чкалова, 1.

  3. Гр. Батраковій Г.І. та Медведєвій О.В. провести  державну реєстрацію права власності на зазначену земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. Використання земельної ділянки здійснювати відповідно до вимог законодавства  та за цільовим призначенням.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.

  Сільський  голова                                                                     О.О.Чуприна

 

село Троїцьке
березня 2021 року

№  - 6/VІІІ

                                                                                                                                                        

                          Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

                           П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

                         Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

                         ШОСТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                               РІШЕННЯ

Про  затвердження проекту   землеустрою  щодо   відведення

земельної  ділянки у  власність гр. Філіпову Ігорю Миколайовичу

для   ведення особистого селянського господарства

 

         Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.12,122, 186,186-1 Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій», Закону України  “Про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, розглянувши  проект землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру та заяву гр. Філіпова Ігоря Миколайовича,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1.Затвердити     проект   землеустрою    щодо     відведення    земельної     ділянки у власність  гр. Філіпову Ігорю Миколайовичу для  ведення особистого селянського господарства кадастровий  № 1223587200:05:002:0357 площею 2,0000 га із земель    комунальної власності, що утворилася шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий № 1223587200:05:002:0315 загальною площею 92,5832 га, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   2. Передати   у  власність гр. Філіпову Ігорю Миколайовичу  земельну  ділянку площею 2,0000 га   кадастровий  № 1223587200:05:002:0357для  ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності, що утворилася шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий № 1223587500:01:002:0315 загальною площею 92,5832 га,розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради              Павлоградського району Дніпропетровської області.

       3. Використовувати  земельну    ділянку  після державної реєстрації за цільовим призначенням, суворо дотримуватись  вимог  чинного  законодавства  України. Надати до сільської ради копію витягу про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                                           

Сільський  голова                                                                  О.О.Чуприна                    

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6/VІІІ

                                                     

Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

   Про  надання   гр. Крупському Сергію Яковичу  дозволу на розробку  технічної документації  із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку

 господарських будівель і споруд

        

             Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.12,118,119,121, Земельного  Кодексу  України, Закону України «Про Державний земельний  кадастр» та  розглянувши  заяву Крупського Сергія Яковича, який проживає за адресою: с.Малоолександрівка вул. Миру,28     сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1.  Надати гр. Крупському Сергію Яковичу  дозвіл на розробку технічної  документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в  натурі ( на місцевості) орієнтовною  площею до 0,25га для  будівництва і обслуговування  житлового будинку господарських будівель і споруд за рахунок земель,  комунальної власності Троїцької  сільської ради в межах населеного пункту за  адресою: с.Малоолександрівка вул. Миру,28.       

      2. Роботи щодо розробки технічної документації із землеустрою розпочати  з укладанням договору із землевпорядною організацією, яка має дозвіл (ліцензію)  на  їх виконання.

      3.  Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж   земельної   ділянки  подати  на  розгляд  та  затвердження  у  встановленому порядку   до  сільської  ради.

     4.  Термін дії рішення - один рік.

5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.

Сільський  голова                                                                          О.О.Чуприна


село Троїцьке

березня 2021 року

№- 6 /VІІІ                                       


                                                     

Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                   Р І Ш Е Н Н Я  

   Про  надання   гр. Крупському Олександру Сергійовичу  дозволу на розробку  технічної документації  із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку

 господарських будівель і споруд

        

             Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.12,118,119,121, Земельного  Кодексу  України, Закону України «Про Державний земельний  кадастр» та  розглянувши  заяву Крупського Олександра Сергійовича, який проживає за адресою: с.Малоолександрівка вул. Миру,20     сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1.  Надати гр. Крупському Олександру Сергійовичу  дозвіл на розробку технічної  документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в  натурі ( на місцевості) орієнтовною  площею до 0,25га для  будівництва і обслуговування  житлового будинку господарських будівель і споруд за рахунок земель,  комунальної власності Троїцької  сільської ради в межах населеного пункту за  адресою: с.Малоолександрівка вул. Миру,20.       

      2. Роботи щодо розробки технічної документації із землеустрою розпочати  з укладанням договору із землевпорядною організацією, яка має дозвіл (ліцензію)  на  їх виконання.

      3.  Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж   земельної   ділянки  подати  на  розгляд  та  затвердження  у  встановленому порядку   до  сільської  ради.

     4.  Термін дії рішення - один рік.

 5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.


Сільський  голова                                                                          О.О.Чуприна


село Троїцьке

березня 2021 року

№- 6 /VІІІ                                                                                                                                                              

                          Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

                           П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

                         Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

                         ШОСТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                               РІШЕННЯ

Про  затвердження проекту   землеустрою  щодо   відведення

земельної  ділянки у  власність гр. Добрянському Миколі Петровичу

для   ведення товарного сільськогосподарського виробництва

 

         Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.12,122, 186,186-1 Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій», Закону України  “Про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, розглянувши  проект землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру та заяву гр. Добрянського Миколи Петровича,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1.Затвердити     проект   землеустрою    щодо     відведення    земельної     ділянки у власність  гр. Добрянському Миколі Петровичу для  ведення товарного сільськогосподарського виробництва кадастровий  № 1223587500:01:001:1298 площею 0,6352 га(пасовище) із земель    комунальної власності, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   2. Передати   у  власність гр. Добрянському Миколі Петровичу  земельну  ділянку площею 0,6352га (пасовище)   кадастровий  № 1223587500:01:001:1298 для  ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель  комунальної власності, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради              Павлоградського району Дніпропетровської області.

       3. Використовувати  земельну    ділянку  після державної реєстрації за цільовим призначенням, суворо дотримуватись  вимог  чинного  законодавства  України. Надати до сільської ради копію витягу про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                                           

Сільський  голова                                                                  О.О.Чуприна                    

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6/VІІІ
                                                                                                                                                        

                          Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

                           П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

                         Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

                         ШОСТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                               РІШЕННЯ

Про  затвердження проекту   землеустрою  щодо   відведення

земельної  ділянки у  власність гр. Добрянській Наталії Сергіївні

для   ведення товарного сільськогосподарського виробництва

 

         Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.12,122, 186,186-1 Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій», Закону України  “Про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, розглянувши  проект землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру та заяву гр. Добрянської Наталії Сергіївни,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1.Затвердити     проект   землеустрою    щодо     відведення    земельної     ділянки у власність  гр. Добрянській Наталії Сергіївні для  ведення товарного сільськогосподарського виробництва кадастровий  № 1223587500:01:001:1297 площею 0,6352 га(пасовище) із земель    комунальної власності, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   2. Передати   у  власність гр. Добрянській Наталії Сергіївні  земельну  ділянку площею 0,6352га (пасовище)   кадастровий  № 1223587500:01:001:1297 для  ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель  комунальної власності, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради              Павлоградського району Дніпропетровської області.

       3. Використовувати  земельну    ділянку  після державної реєстрації за цільовим призначенням, суворо дотримуватись  вимог  чинного  законодавства  України. Надати до сільської ради копію витягу про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                                          

Сільський  голова                                                                  О.О.Чуприна                    

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6/VІІІ                                                                                                                                                        

                          Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

                           П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

                         Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

                         ШОСТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                               РІШЕННЯ

Про  затвердження проекту   землеустрою  щодо   відведення

земельної  ділянки у  власність гр. Кухтіній Антоніні Пилипівні

для   ведення товарного сільськогосподарського виробництва

 

         Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.12,122, 186,186-1 Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій», Закону України  “Про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, розглянувши  проект землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру та заяву гр. Кухтіної Антоніни Пилипівни,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1.Затвердити     проект   землеустрою    щодо     відведення    земельної     ділянки у власність  гр. Кухтіній Антоніні Пилипівні для  ведення товарного сільськогосподарського виробництва кадастровий  № 1223587500:01:001:1299 площею 0,6352 га(пасовище) із земель    комунальної власності, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   2. Передати   у  власність гр. Кухтіній Антоніні Пилипівні  земельну  ділянку площею 0,6352га (пасовище)   кадастровий  № 1223587500:01:001:1299 для  ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель  комунальної власності, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради              Павлоградського району Дніпропетровської області.

       3. Використовувати  земельну    ділянку  після державної реєстрації за цільовим призначенням, суворо дотримуватись  вимог  чинного  законодавства  України. Надати до сільської ради копію витягу про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                                          

Сільський  голова                                                                  О.О.Чуприна                    

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6/VІІІ

                                                                                                                                                        

                          Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

                           П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

                         Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

                         ШОСТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                               РІШЕННЯ

Про  затвердження проекту   землеустрою  щодо   відведення

земельної  ділянки у  власність гр. Петренку Віктору Анатолійовичу

для   ведення особистого селянського господарства

 

         Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.12,122, 186,186-1 Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій», Закону України  “Про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, розглянувши  проект землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру та заяву гр. Петренка Віктора Анатолійовича,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1.Затвердити     проект   землеустрою    щодо     відведення    земельної     ділянки у власність  гр. Петренку Віктору Анатолійовичу для  ведення особистого селянського господарства кадастровий  № 1223587500:03:001:0769 площею 0,3993 га із земель    комунальної власності, розташованої в  межах населеного пункту с. Троїцьке Троїцької сільської ради.

   2. Передати   у  власність гр. Петренку Віктору Анатолійовичу земельну  ділянку площею 0,3993 га   кадастровий  № 1223587500:03:001:0769 для  ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності, розташованої в  межах населеного пункту с. Троїцьке Троїцької сільської ради  Павлоградського району Дніпропетровської області.

       3. Використовувати  земельну    ділянку  після державної реєстрації за цільовим призначенням, суворо дотримуватись  вимог  чинного  законодавства  України. Надати до сільської ради копію витягу про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                                          

Сільський  голова                                                                  О.О.Чуприна                    

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6/VІІІ
                                                                                                                                                        

                          Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

                           П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

                         Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

                         ШОСТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                               РІШЕННЯ

Про  затвердження проекту   землеустрою  щодо   відведення

земельної  ділянки у  власність гр.Пермякову Дмитру Сергійовичу

для   індивідуального садівництва

 

         Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.12,122, 186,186-1 Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій», Закону України  “Про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, розглянувши  проект землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру та заяву гр. Пермякова Дмитра Сергійовича,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1.Затвердити     проект   землеустрою    щодо     відведення    земельної     ділянки у власність  гр. Пермякову Дмитру Сергійовичу для  індивідуального садівництва кадастровий  № 1223587500:03:002:0010 площею 0,1200 га із земель    комунальної власності, розташованої в  межах населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   2. Передати   у  власність гр. Пермякову Дмитру Сергійовичу земельну  ділянку площею 0,1200га   кадастровий  № 1223587500:03:002:0010 для  індивідуального садівництва із земель  комунальної власності, розташованої в   межах населеного пункту  Троїцької сільської ради      Павлоградського району Дніпропетровської області.

       3. Використовувати  земельну    ділянку  після державної реєстрації за цільовим призначенням, суворо дотримуватись  вимог  чинного  законодавства  України. Надати до сільської ради копію витягу про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

   4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.


Сільський  голова                                                                  О.О.Чуприна                    

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6/VІІІ                                                                                                                                                        

                          Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

                           П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

                         Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

                         ШОСТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                               РІШЕННЯ

Про  затвердження проекту   землеустрою  щодо   відведення

земельної  ділянки у  власність гр. Чумаченку Антону Володимировичу

для   ведення особистого селянського господарства

 

         Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.12,122, 186,186-1 Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій», Закону України  “Про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, розглянувши  проект землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру та заяву гр. Чумаченко Антона Володимировича,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1.Затвердити     проект   землеустрою    щодо     відведення    земельної     ділянки у власність  гр. Чумаченку Антону Володимировичу для  ведення особистого селянського господарства кадастровий  № 1223587500:01:003:0460 площею 1,7374 га із земель    комунальної власності, що утворилась шляхом поділу земельної ділянки комунальної власності кадастровий  № 1223587500:01:003:0346 загальною площею 21,4278га  розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   2. Передати   у  власність гр. Чумаченку Антону Володимировичу  земельну  ділянку площею 1,7374 га   кадастровий  № 1223587500:01:003:0460 для  ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності, що утворилась шляхом поділу земельної ділянки комунальної власності кадастровий  № 1223587500:01:003:0346 загальною площею 21,4278га розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради              Павлоградського району Дніпропетровської області.

       3. Використовувати  земельну    ділянку  після державної реєстрації за цільовим призначенням, суворо дотримуватись  вимог  чинного  законодавства  України. Надати до сільської ради копію витягу про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                                           

Сільський  голова                                                                  О.О.Чуприна                    

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6/VІІІ


                                                                                                                                                          

                          Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

                           П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

                         Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

                         ШОСТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                               РІШЕННЯ

Про  затвердження проекту   землеустрою  щодо   відведення

земельної  ділянки у  власність гр. Чумаченко Наталі Василівні

для   ведення особистого селянського господарства

 

         Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.12,122, 186,186-1 Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій», Закону України  “Про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, розглянувши  проект землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру та заяву гр. Чумаченко Наталі Василівни,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1.Затвердити     проект   землеустрою    щодо     відведення    земельної     ділянки у власність  гр. Чумаченко Наталі Василівні для  ведення особистого селянського господарства кадастровий  № 1223587500:01:003:0463 площею 1,7374 га із земель    комунальної власності, що утворилась шляхом поділу земельної ділянки комунальної власності кадастровий  № 1223587500:01:003:0346 загальною площею 21,4278га розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   2. Передати   у  власність гр. Чумаченко Наталі Василівні земельну  ділянку площею 1,7374 га   кадастровий  № 1223587500:01:003:0463 для  ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності, що утворилась шляхом поділу земельної ділянки комунальної власності кадастровий  № 1223587500:01:003:0346 загальною площею 21,4278га розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради              Павлоградського району Дніпропетровської області.

       3. Використовувати  земельну    ділянку  після державної реєстрації за цільовим призначенням, суворо дотримуватись  вимог  чинного  законодавства  України. Надати до сільської ради копію витягу про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                                           

Сільський  голова                                                                  О.О.Чуприна                    

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6/VІІІ


                                                                                                                                                          

                          Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

                           П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

                         Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

                         ШОСТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                               РІШЕННЯ

Про  затвердження проекту   землеустрою  щодо   відведення

земельної  ділянки у  власність гр. Половному Дмитру Сергійовичу

для   ведення особистого селянського господарства

 

         Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.12,122, 186,186-1 Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій», Закону України  “Про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, розглянувши  проект землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру та заяву гр. Половного Дмитра Сергійовича,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1.Затвердити     проект   землеустрою    щодо     відведення    земельної     ділянки у власність  гр. Половному Дмитру Сергійовичу для  ведення особистого селянського господарства кадастровий  № 1223587500:01:003:0461 площею 1,7374 га із земель    комунальної власності, що утворилась шляхом поділу земельної ділянки комунальної власності кадастровий  № 1223587500:01:003:0346 загальною площею 21,4278га розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   2. Передати   у  власність гр. Половному Дмитру Сергійовичу земельну  ділянку площею 1,7374 га   кадастровий  № 1223587500:01:003:0461 для  ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності, що утворилась шляхом поділу земельної ділянки комунальної власності кадастровий  № 1223587500:01:003:0346 загальною площею 21,4278га розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради              Павлоградського району Дніпропетровської області.

       3. Використовувати  земельну    ділянку  після державної реєстрації за цільовим призначенням, суворо дотримуватись  вимог  чинного  законодавства  України. Надати до сільської ради копію витягу про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                                           

Сільський  голова                                                                  О.О.Чуприна                    

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6/VІІІ


                                                                                                                                                          

                          Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

                           П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

                         Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

                         ШОСТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                               РІШЕННЯ

Про  затвердження проекту   землеустрою  щодо   відведення

земельної  ділянки у  власність гр. Половній Ользі Леонідівні

для   ведення особистого селянського господарства

 

         Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.12,122, 186,186-1 Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій», Закону України  “Про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, розглянувши  проект землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру та заяву гр. Половної Ольги Леонідівни,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1.Затвердити     проект   землеустрою    щодо     відведення    земельної     ділянки у власність  гр. Половній Ользі Леонідівні для  ведення особистого селянського господарства кадастровий  № 1223587500:01:003:0462 площею 1,7374 га із земель    комунальної власності, що утворилась шляхом поділу земельної ділянки комунальної власності кадастровий  № 1223587500:01:003:0346 загальною площею 21,4278га розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   2. Передати   у  власність гр. Половній Ользі Леонідівні земельну  ділянку площею 1,7374 га   кадастровий  № 1223587500:01:003:0462 для  ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності, що утворилась шляхом поділу земельної ділянки комунальної власності кадастровий  № 1223587500:01:003:0346 загальною площею 21,4278га розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради              Павлоградського району Дніпропетровської області.

       3. Використовувати  земельну    ділянку  після державної реєстрації за цільовим призначенням, суворо дотримуватись  вимог  чинного  законодавства  України. Надати до сільської ради копію витягу про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                                           

Сільський  голова                                                                  О.О.Чуприна                    

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6/VІІІ


                                                                                                                                                          

                          Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

                           П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

                         Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

                         ШОСТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                               РІШЕННЯ

Про  затвердження проекту   землеустрою  щодо   відведення

земельної  ділянки у  власність гр. Орловій Лідії Олександрівні

для   ведення особистого селянського господарства

 

         Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.12,122, 186,186-1 Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій», Закону України  “Про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, розглянувши  проект землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру та заяву гр. Орлової Лідії Олександрівни,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1.Затвердити     проект   землеустрою    щодо     відведення    земельної     ділянки у власність  гр. Орловій Лідії Олександрівні для  ведення особистого селянського господарства кадастровий  № 1223587200:01:003:0845 площею 2,0000 га із земель    комунальної власності, що утворилась шляхом поділу земельної ділянки комунальної власності кадастровий  № 1223587200:01:003:0765 загальною площею 2,8838 га розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   2. Передати   у  власність гр. Орловій Лідії Олександрівні земельну  ділянку площею 2,0000 га   кадастровий  № 1223587200:01:003:0845 для  ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності, що утворилась шляхом поділу земельної ділянки комунальної власності кадастровий  № 1223587200:01:003:0765 загальною площею 2,8838га розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради              Павлоградського району Дніпропетровської області.

       3. Використовувати  земельну    ділянку  після державної реєстрації за цільовим призначенням, суворо дотримуватись  вимог  чинного  законодавства  України. Надати до сільської ради копію витягу про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                                           

Сільський  голова                                                                  О.О.Чуприна                    

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6/VІІІ


                                                      

Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

   Про  надання   гр. Уманець Любові Володимирівні  дозволу на розробку  технічної документації  із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку

 господарських будівель і споруд

        

             Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.12,118,119,121, Земельного  Кодексу  України, Закону України «Про Державний земельний  кадастр» та  розглянувши  заяву Уманець Любові Володимирівни, яка проживає за адресою: с. Троїцьке вул. Садова,буд.64     сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1.  Надати гр. Уманець Любові Володимирівні  дозвіл на розробку технічної  документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в  натурі ( на місцевості) орієнтовною  площею до 0,25га для  будівництва і обслуговування  житлового будинку господарських будівель і споруд за рахунок земель,  комунальної власності Троїцької  сільської ради в межах населеного пункту за  адресою: с.Троїцьке вул. Садова,64.       

      2. Роботи щодо розробки технічної документації із землеустрою розпочати  з укладанням договору із землевпорядною організацією, яка має дозвіл (ліцензію)  на  їх виконання.

      3.  Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж   земельної   ділянки  подати  на  розгляд  та  затвердження  у  встановленому порядку   до  сільської  ради.

     4.  Термін дії рішення - один рік.

 5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                                           Сільський  голова                                                                          О.О.Чуприна


село Троїцьке

березня 2021 року

№- 6 /VІІІ                                                            

Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

   Про  надання   гр. Киричок Світлані Леонідівні  дозволу на розробку  технічної документації  із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку

 господарських будівель і споруд

        

             Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.12,118,119,121, Земельного  Кодексу  України, Закону України «Про Державний земельний  кадастр» та  розглянувши  заяву Киричок Світлани Леонідівни, яка проживає за адресою: с.Привовчанське вул. Дружби,2     сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1.  Надати гр. Киричок Світлані Леонідівні  дозвіл на розробку технічної  документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в  натурі ( на місцевості) орієнтовною  площею до 0,25га для  будівництва і обслуговування  житлового будинку господарських будівель і споруд за рахунок земель,  комунальної власності Троїцької  сільської ради в межах населеного пункту за  адресою: с.Привовчанське вул. Дружби,2.       

      2. Роботи щодо розробки технічної документації із землеустрою розпочати  з укладанням договору із землевпорядною організацією, яка має дозвіл (ліцензію)  на  їх виконання.

      3.  Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж   земельної   ділянки  подати  на  розгляд  та  затвердження  у  встановленому порядку   до  сільської  ради.

     4.  Термін дії рішення - один рік.

 5 Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                                           Сільський  голова                                                                          О.О.Чуприна


село Троїцьке

березня 2021 року

№- 6 /VІІІ                                                                                                                                                             

                          Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

                           П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

                         Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

                         ШОСТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                               РІШЕННЯ

Про  затвердження проекту   землеустрою  щодо   відведення

земельної  ділянки у  власність гр. Дзюбі Валентині Андріївні

для   ведення товарного сільськогосподарського виробництва

 

         Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.12,122, 186,186-1 Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій», Закону України  “Про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, розглянувши  проект землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру та заяву гр. Дзюби Валентини Андріївни,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1.Затвердити     проект   землеустрою    щодо     відведення    земельної     ділянки у власність  гр. Дзюбі Валентині Андріївні для  ведення товарного сільськогосподарського виробництва кадастровий  № 1223587500:01:001:1180 площею 1,1841 га(пасовище) із земель    комунальної власності, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   2. Передати   у  власність гр. Дзюбі Валентині Андріївні  земельну  ділянку площею 1,1841га (пасовище)   кадастровий  № 1223587500:01:001:1180 для  ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель  комунальної власності, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради              Павлоградського району Дніпропетровської області.

       3. Використовувати  земельну    ділянку  після державної реєстрації за цільовим призначенням, суворо дотримуватись  вимог  чинного  законодавства  України. Надати до сільської ради копію витягу про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                                          

Сільський  голова                                                                  О.О.Чуприна                    

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6/VІІІ                                                                                                                                                       

                          Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

                           П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

                         Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

                         ШОСТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                               РІШЕННЯ

Про  затвердження проекту   землеустрою  щодо   відведення

земельної  ділянки у  власність гр. Дзюбі Валентині Андріївні

для   ведення товарного сільськогосподарського виробництва

         Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.12,122, 186,186-1 Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій», Закону України  “Про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, розглянувши  проект землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру та заяву гр. Дзюби Валентини Андріївни,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1.Затвердити     проект   землеустрою    щодо     відведення    земельної     ділянки у власність  гр. Дзюбі Валентині Андріївні для  ведення товарного сільськогосподарського виробництва кадастровий  № 1223587500:01:001:1303 площею 0,2700 га(сінокіс) із земель    комунальної власності, що утворилась шляхом поділу земельної ділянки комунальної власності кадастровий  № 1223587500:01:001:01302 загальною площею 21,3553 га розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   2. Передати   у  власність гр. Дзюбі Валентині Андріївні  земельну  ділянку площею 0,2700га (сінокіс)   кадастровий  № 1223587500:01:001:1303 для  ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель  комунальної власності, що утворилась шляхом поділу земельної ділянки комунальної власності кадастровий  № 1223587500:01:001:1302 загальною площею 21,3553га розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради               Павлоградського району Дніпропетровської області.

       3. Використовувати  земельну    ділянку  після державної реєстрації за цільовим призначенням, суворо дотримуватись  вимог  чинного  законодавства  України. Надати до сільської ради копію витягу про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                                          

Сільський  голова                                                                  О.О.Чуприна                    

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6/VІІІ


                                                                                                                                                         

                          Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

                           П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

                         Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

                         ШОСТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                               РІШЕННЯ

Про  затвердження проекту   землеустрою  щодо   відведення

земельної  ділянки у  власність гр. Стрюку Володимиру Вікторовичу

для   ведення особистого селянського господарства

 

         Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.12,122, 186,186-1 Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій», Закону України  “Про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, розглянувши  проект землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру та заяву гр. Стрюка Володимира Вікторовича,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1.Затвердити     проект   землеустрою    щодо     відведення    земельної     ділянки у власність  гр. Стрюку Володимиру Вікторовичу для  ведення особистого селянського господарства кадастровий  № 1223587200:05:002:0366 площею 2,0000 га із земель    комунальної власності, що утворилась шляхом поділу земельної ділянки комунальної власності кадастровий  № 1223587200:05:002:0315 загальною площею 92,5832 га розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   2. Передати   у  власність гр. Стрюку Володимиру Вікторовичу земельну  ділянку площею 2,0000 га   кадастровий  № 1223587200:05:002:0366 для  ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності, що утворилась шляхом поділу земельної ділянки комунальної власності кадастровий  № 1223587200:05:002:0315 загальною площею 92,5832га розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради              Павлоградського району Дніпропетровської області.

       3. Використовувати  земельну    ділянку  після державної реєстрації за цільовим призначенням, суворо дотримуватись  вимог  чинного  законодавства  України. Надати до сільської ради копію витягу про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                                          

Сільський  голова                                                                  О.О.Чуприна                    

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6/VІІІ


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

ШОСТА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                                    Р І Ш Е Н Н Я

Про  затвердження технічної документації  із  землеустрою

щодо встановлення  (відновлення)  меж земельної  ділянки  в натурі (на місцевості) та передачу у власність  гр. Шестопалову Миколі Васильовичу земельної ділянки для будівництва і  обслуговування житлового будинку,  господарських будівель і споруд  

       Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст. 12,118,122,123,186-1 Земельного  Кодексу  України , ст.25 Закону України «Про землеустрій», розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо передачі земельної ділянки у власність, Витяг з Державного земельного   кадастру та заяву Шестопалова Миколи Васильовича , що мешкає с.Троїцьке вул. Центральна,4  сільська рада ВИРІШИЛА:

   1.Затвердити технічну документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) гр. Шестопалова Миколи Васильовича для будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий № 1223587500:03:001:0770) площею  0,2500 га  за адресою: :  с. Троїцьке вул.Центральна,4.

  2. Надати  гр. Шестопалову Миколі Васильовичу у власність земельну ділянку  для будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель  і  споруд площею - 0,2500 га (кадастровий  № 1223587500:03:001:0770) за  адресою :  с. Троїцьке вул. Центральна,4.

  3. Гр. Шестопалову Миколі Васильовичу провести  державну реєстрацію права власності на зазначену земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. Використання земельної ділянки здійснювати відповідно до вимог законодавства  та за цільовим призначенням.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.

  Сільський  голова                                                                     О.О.Чуприна

 

село Троїцьке
березня 2021 року

№  - 6/VІІІ                                                                                                                                                         

                          Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

                           П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

                         Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

                         ШОСТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                               РІШЕННЯ

Про  затвердження проекту   землеустрою  щодо   відведення

земельної  ділянки у  власність гр. Падун Тетяні Анатоліївні

для   ведення особистого селянського господарства

 

         Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.12,122, 186,186-1 Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій», Закону України  “Про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, розглянувши  проект землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру та заяву гр. Падун Тетяни Анатоліївни,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1.Затвердити     проект   землеустрою    щодо     відведення    земельної     ділянки у власність  гр. Падун Тетяні Анатоліївні для  ведення особистого селянського господарства кадастровий  № 1223587500:01:001:1300 площею 1,4011 га із земель    комунальної власності, що утворилась шляхом поділу земельної ділянки комунальної власності кадастровий  № 1223587500:01:001:1105 загальною площею 13,2183 га розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   2. Передати   у  власність гр. Падун Тетяні Анатоліївні земельну  ділянку площею 1,4011 га   кадастровий  № 1223587500:01:001:1300 для  ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності, що утворилась шляхом поділу земельної ділянки комунальної власності кадастровий  № 1223587500:01:001:1105 загальною площею 13,2183га розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради              Павлоградського району Дніпропетровської області.

       3. Використовувати  земельну    ділянку  після державної реєстрації за цільовим призначенням, суворо дотримуватись  вимог  чинного  законодавства  України. Надати до сільської ради копію витягу про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                                           

Сільський  голова                                                                  О.О.Чуприна                    

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6/VІІІ


                                                                                                                                                         

                          Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

                           П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

                         Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

                         ШОСТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                               РІШЕННЯ

Про  затвердження проекту   землеустрою  щодо   відведення

земельної  ділянки у  власність гр. Усу Станіславу Олександровичу

для   ведення особистого селянського господарства

 

         Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.12,122, 186,186-1 Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій», Закону України  “Про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, розглянувши  проект землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру та заяву гр. Уса Станіслава Олександровича,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1.Затвердити     проект   землеустрою    щодо     відведення    земельної     ділянки у власність  гр. Усу Станіславу Олександровичу для  ведення особистого селянського господарства кадастровий  № 1223587200:01:003:0847 площею 2,0000 га із земель    комунальної власності, що утворилась шляхом поділу земельної ділянки комунальної власності кадастровий  № 1223587200:01:003:0766 загальною площею 7,5612 га розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   2. Передати   у  власність гр. Усу Станіславу  Олександровичу земельну  ділянку площею 2,0000 га   кадастровий  № 1223587200:01:003:0847 для  ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності, що утворилась шляхом поділу земельної ділянки комунальної власності кадастровий  № 1223587200:01:003:0766 загальною площею 7,5612 га розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради              Павлоградського району Дніпропетровської області.

       3. Використовувати  земельну    ділянку  після державної реєстрації за цільовим призначенням, суворо дотримуватись  вимог  чинного  законодавства  України. Надати до сільської ради копію витягу про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                                          

Сільський  голова                                                                  О.О.Чуприна                    

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6/VІІІ


                                                                                                                                                         

                          Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

                           П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

                         Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

                         ШОСТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                               РІШЕННЯ

Про  затвердження проекту   землеустрою  щодо   відведення

земельної  ділянки у  власність гр. Ус Оксані Олександрівні

для   ведення особистого селянського господарства

 

         Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.12,122, 186,186-1 Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій», Закону України  “Про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, розглянувши  проект землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру та заяву гр. Ус Оксани Олександрівни,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1.Затвердити     проект   землеустрою    щодо     відведення    земельної     ділянки у власність  гр. Ус Оксані Олександрівні  для  ведення особистого селянського господарства кадастровий  № 1223587200:01:003:0848 площею 2,0000 га із земель    комунальної власності, що утворилась шляхом поділу земельної ділянки комунальної власності кадастровий  № 1223587200:01:003:0766 загальною площею 7,5612 га розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   2. Передати   у  власність гр. Ус Оксані Олександрівні земельну  ділянку площею 2,0000 га   кадастровий  № 1223587200:01:003:0848 для  ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності, що утворилась шляхом поділу земельної ділянки комунальної власності кадастровий  № 1223587200:01:003:0766 загальною площею 7,5612 га розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради              Павлоградського району Дніпропетровської області.

       3. Використовувати  земельну    ділянку  після державної реєстрації за цільовим призначенням, суворо дотримуватись  вимог  чинного  законодавства  України. Надати до сільської ради копію витягу про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                                           

Сільський  голова                                                                  О.О.Чуприна                    

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6/VІІІ


                                                                                                                                                         

                          Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

                           П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

                         Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

                         ШОСТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                               РІШЕННЯ

Про  затвердження проекту   землеустрою  щодо   відведення

земельної  ділянки у  власність гр. Фаріна  Олені Володимирівні

для   ведення особистого селянського господарства

 

         Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.12,122, 186,186-1 Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій», Закону України  “Про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, розглянувши  проект землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру та заяву гр. Фаріна Олени Володимирівни,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1.Затвердити     проект   землеустрою    щодо     відведення    земельної     ділянки у власність  гр. Фаріна Олені Володимирівні для  ведення особистого селянського господарства кадастровий  № 1223587200:05:002:0370 площею 2,0000 га із земель    комунальної власності, що утворилась шляхом поділу земельної ділянки комунальної власності кадастровий  № 1223587200:05:002:0318 загальною площею 4,2710 га розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   2. Передати   у  власність гр. Фаріна Олені Володимирівні земельну  ділянку площею 2,0000 га   кадастровий  № 1223587200:05:002:0370 для  ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності, що утворилась шляхом поділу земельної ділянки комунальної власності кадастровий  № 1223587200:05:002:0318 загальною площею 4,2710 га розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради              Павлоградського району Дніпропетровської області.

       3. Використовувати  земельну    ділянку  після державної реєстрації за цільовим призначенням, суворо дотримуватись  вимог  чинного  законодавства  України. Надати до сільської ради копію витягу про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                                          

Сільський  голова                                                                  О.О.Чуприна                    

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6/VІІІ


                                                                                                                                                        

                          Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

                           П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

                         Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

                         ШОСТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                               РІШЕННЯ

Про  затвердження проекту   землеустрою  щодо   відведення

земельної  ділянки у  власність гр. Хазову Костянтину Вільовичу

для   ведення особистого селянського господарства

 

         Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.12,122, 186,186-1 Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій», Закону України  “Про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, розглянувши  проект землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру та заяву гр. Хазова Костянтина Вільовича,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1.Затвердити     проект   землеустрою    щодо     відведення    земельної     ділянки у власність  гр. Хазову Костянтину Вільовичу для  ведення особистого селянського господарства кадастровий  № 1224886800:04:001:0003 площею 0,2932 га із земель    комунальної власності, розташованої в  межах населеного пункту с. Пристень Троїцької сільської ради.

   2. Передати   у  власність гр. Хазову Костянтину Вільовичу земельну  ділянку площею 0,2932 га   кадастровий  № 1224886800:04:001:0003 для  ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності, розташованої в  межах населеного пункту с. Пристень Троїцької сільської ради  Павлоградського району Дніпропетровської області.

       3. Використовувати  земельну    ділянку  після державної реєстрації за цільовим призначенням, суворо дотримуватись  вимог  чинного  законодавства  України. Надати до сільської ради копію витягу про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                                           

Сільський  голова                                                                  О.О.Чуприна                    

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6/VІІІ
                                                                                                                                                         

                          Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

                           П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

                         Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

                         ШОСТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                               РІШЕННЯ

Про  затвердження проекту   землеустрою  щодо   відведення

земельної  ділянки у  власність гр. Фроловій Олені Іванівні

для   ведення особистого селянського господарства

 

         Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.12,122, 186,186-1 Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій», Закону України  “Про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, розглянувши  проект землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру та заяву гр. Фролової Олени Іванівни,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1.Затвердити     проект   землеустрою    щодо     відведення    земельної     ділянки у власність  гр. Фроловій Олені Іванівні для  ведення особистого селянського господарства кадастровий  № 1223587200:05:002:0367 площею 2,0000 га із земель    комунальної власності, що утворилась шляхом поділу земельної ділянки комунальної власності кадастровий  № 1223587200:05:002:0315 загальною площею 92,5832 га розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   2. Передати   у  власність гр. Фроловій Олені Іванівні земельну  ділянку площею 2,0000 га   кадастровий  № 1223587200:05:002:0367 для  ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності, що утворилась шляхом поділу земельної ділянки комунальної власності кадастровий  № 1223587200:05:002:0315 загальною площею 92,5832 га розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради              Павлоградського району Дніпропетровської області.

       3. Використовувати  земельну    ділянку  після державної реєстрації за цільовим призначенням, суворо дотримуватись  вимог  чинного  законодавства  України. Надати до сільської ради копію витягу про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                                           

Сільський  голова                                                                  О.О.Чуприна                    

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6/VІІІ


                                                                                                                                                          

                          Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

                           П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

                         Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

                         ШОСТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                               РІШЕННЯ

Про  затвердження проекту   землеустрою  щодо   відведення

земельної  ділянки у  власність гр. Фролову Валерію Івановичу

для   ведення особистого селянського господарства

 

         Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.12,122, 186,186-1 Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій», Закону України  “Про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, розглянувши  проект землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру та заяву гр. Фролова Валерія Івановича,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1.Затвердити     проект   землеустрою    щодо     відведення    земельної     ділянки у власність  гр. Фролову Валерію Івановичу для  ведення особистого селянського господарства кадастровий  № 1223587200:05:002:0368 площею 2,0000 га із земель    комунальної власності, що утворилась шляхом поділу земельної ділянки комунальної власності кадастровий  № 1223587200:05:002:0315 загальною площею 92,5832 га розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   2. Передати   у  власність гр. Фролову Валерію Івановичу земельну  ділянку площею 2,0000 га   кадастровий  № 1223587200:05:002:0368 для  ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності, що утворилась шляхом поділу земельної ділянки комунальної власності кадастровий  № 1223587200:05:002:0315 загальною площею 92,5832 га розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради              Павлоградського району Дніпропетровської області.

       3. Використовувати  земельну    ділянку  після державної реєстрації за цільовим призначенням, суворо дотримуватись  вимог  чинного  законодавства  України. Надати до сільської ради копію витягу про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                                           

Сільський  голова                                                                  О.О.Чуприна                    

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6/VІІІТ Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про надання гр. Шепило Юлії Валеріївні дозволу на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки у

              власність для  ведення особистого  селянського господарства


          Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст. 12,118,121, Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій» та  розглянувши  заяву Шепило Юлії Валеріївни,  яка проживає за адресою  с.Троїцьке, вул.Центральна (Леніна),40,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

   1. Надати гр. Шепило Юлії Валеріївні дозвіл  на  розробку  проекту   землеустрою  щодо  відведення у власність земельної  ділянки  орієнтовною площею  до 1,400 га,  для  ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель сільськогосподарського призначення  комунальної власності Троїцької сільської ради. 

   2. Сформувати вказану земельну ділянку ( площа земельної ділянки уточнюється в процесі виконання проектних робіт)  шляхом поділу земельної ділянки комунальної власності, кадастровий  №1223587500:01:003:0401  загальною площею 142,7338 га, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   3. Роботи щодо розробки проекту із землеустрою розпочати з укладанням договору із землевпорядною організацією, яка має дозвіл (ліцензію)  на  їх виконання.

   4. Розроблений    проект    землеустрою   щодо    відведення    земельної   ділянки підлягає затвердженню  відповідно до вимог чинного законодавства України.

   5. Термін дії рішення   - 1 рік.

   6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                    .

 

Сільський  голова                                                                           О.О.Чуприна

 

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6 /VІІІ      
Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про надання гр. Шепило Аліні Валеріївні дозволу на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки у

              власність для  ведення особистого  селянського господарства


          Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст. 12,118,121, Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій» та  розглянувши  заяву Шепило Аліни Валеріївни,  яка проживає за адресою  с.Троїцьке, вул.Центральна (Леніна),40,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

   1. Надати гр. Шепило Аліні Валеріївні дозвіл  на  розробку  проекту   землеустрою  щодо  відведення у власність земельної  ділянки  орієнтовною площею  до 1,400 га,  для  ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель сільськогосподарського призначення  комунальної власності Троїцької сільської ради. 

   2. Сформувати вказану земельну ділянку ( площа земельної ділянки уточнюється в процесі виконання проектних робіт)  шляхом поділу земельної ділянки комунальної власності, кадастровий  №1223587500:01:003:0401  загальною площею 142,7338 га, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   3. Роботи щодо розробки проекту із землеустрою розпочати з укладанням договору із землевпорядною організацією, яка має дозвіл (ліцензію)  на  їх виконання.

   4. Розроблений    проект    землеустрою   щодо    відведення    земельної   ділянки підлягає затвердженню  відповідно до вимог чинного законодавства України.

   5. Термін дії рішення   - 1 рік.

   6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                    .

 

Сільський  голова                                                                           О.О.Чуприна

 

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6 /VІІІ      
Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про надання гр. Карасенку Юрію Володимировичу дозволу на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки у

              власність для  ведення особистого  селянського господарства


          Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст. 12,118,121, Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій» та  розглянувши  заяву Карасенка Юрія Володимировича,  який проживає за адресою  м.Павлоград, вул Центральна,44/50, кв.80,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

   1. Надати гр. Карасенку Юрію Володимировичу дозвіл  на  розробку  проекту   землеустрою  щодо  відведення у власність земельної  ділянки  орієнтовною площею  до 1,400 га,  для  ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель сільськогосподарського призначення  комунальної власності Троїцької сільської ради. 

   2. Сформувати вказану земельну ділянку ( площа земельної ділянки уточнюється в процесі виконання проектних робіт)  шляхом поділу земельної ділянки комунальної власності, кадастровий  №1223587500:01:003:0401  загальною площею 142,7338 га, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   3. Роботи щодо розробки проекту із землеустрою розпочати з укладанням договору із землевпорядною організацією, яка має дозвіл (ліцензію)  на  їх виконання.

   4. Розроблений    проект    землеустрою   щодо    відведення    земельної   ділянки підлягає затвердженню  відповідно до вимог чинного законодавства України.

   5. Термін дії рішення   - 1 рік.

   6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                    .

 

Сільський  голова                                                                           О.О.Чуприна

 

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6 /VІІІ      
Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про надання гр. Фоменку Олексію Миколайовичу дозволу на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки у

              власність для  ведення особистого  селянського господарства


          Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст. 12,118,121, Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій» та  розглянувши  заяву Фоменка Олексія Миколайовича,  який проживає за адресою  с. Іларіонове,вул Севастопольська,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

   1. Надати гр. Фоменку Олексію Миколайовичу дозвіл  на  розробку  проекту   землеустрою  щодо  відведення у власність земельної  ділянки  орієнтовною площею  до 1,400 га,  для  ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель сільськогосподарського призначення  комунальної власності Троїцької сільської ради. 

   2. Сформувати вказану земельну ділянку ( площа земельної ділянки уточнюється в процесі виконання проектних робіт)  шляхом поділу земельної ділянки комунальної власності, кадастровий  №1223587500:01:003:0401  загальною площею 142,7338 га, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   3. Роботи щодо розробки проекту із землеустрою розпочати з укладанням договору із землевпорядною організацією, яка має дозвіл (ліцензію)  на  їх виконання.

   4. Розроблений    проект    землеустрою   щодо    відведення    земельної   ділянки підлягає затвердженню  відповідно до вимог чинного законодавства України.

   5. Термін дії рішення   - 1 рік.

   6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                    .

 

Сільський  голова                                                                           О.О.Чуприна

 

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6 /VІІІ      
Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про надання гр. Фоменко Анні Миколаївні дозволу на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки у

              власність для  ведення особистого  селянського господарства


          Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст. 12,118,121, Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій» та  розглянувши  заяву Фоменко Анни Миколаївни,  яка проживає за адресою  с.Іларіонове, вул Севастопольська,29,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

   1. Надати гр. Фоменко Анні Миколаївні дозвіл  на  розробку  проекту   землеустрою  щодо  відведення у власність земельної  ділянки  орієнтовною площею  до 1,400 га,  для  ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель сільськогосподарського призначення  комунальної власності Троїцької сільської ради. 

   2. Сформувати вказану земельну ділянку ( площа земельної ділянки уточнюється в процесі виконання проектних робіт)  шляхом поділу земельної ділянки комунальної власності, кадастровий  №1223587500:01:003:0401  загальною площею 142,7338 га, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   3. Роботи щодо розробки проекту із землеустрою розпочати з укладанням договору із землевпорядною організацією, яка має дозвіл (ліцензію)  на  їх виконання.

   4. Розроблений    проект    землеустрою   щодо    відведення    земельної   ділянки підлягає затвердженню  відповідно до вимог чинного законодавства України.

   5. Термін дії рішення   - 1 рік.

   6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                    .

 

Сільський  голова                                                                           О.О.Чуприна

 

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6 /VІІІ      
Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про надання гр. Малік Любові Сергіївні дозволу на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки у

              власність для  ведення особистого  селянського господарства


          Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст. 12,118,121, Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій» та  розглянувши  заяву Малік Любові Сергіївни,  яка проживає за адресою  с.Троїцьке, вул Центральна, 65,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

   1. Надати гр. Малік Любові Сергіївні дозвіл  на  розробку  проекту   землеустрою  щодо  відведення у власність земельної  ділянки  орієнтовною площею  до 1,400 га,  для  ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель сільськогосподарського призначення  комунальної власності Троїцької сільської ради. 

   2. Сформувати вказану земельну ділянку ( площа земельної ділянки уточнюється в процесі виконання проектних робіт)  шляхом поділу земельної ділянки комунальної власності, кадастровий  №1223587500:01:003:0401  загальною площею 142,7338 га, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   3. Роботи щодо розробки проекту із землеустрою розпочати з укладанням договору із землевпорядною організацією, яка має дозвіл (ліцензію)  на  їх виконання.

   4. Розроблений    проект    землеустрою   щодо    відведення    земельної   ділянки підлягає затвердженню  відповідно до вимог чинного законодавства України.

   5. Термін дії рішення   - 1 рік.

   6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                    .

 

Сільський  голова                                                                           О.О.Чуприна

 

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6 /VІІІ      
Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про надання гр. Васильєву Олександру Івановичу дозволу на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки у

              власність для  ведення особистого  селянського господарства


          Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст. 12,118,121, Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій» та  розглянувши  заяву Васильєва Олександра Івановича,  який проживає за адресою  м.Павлоград, вул Макаренко,81,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

   1. Надати гр. Васильєву Олександру Івановичу дозвіл  на  розробку  проекту   землеустрою  щодо  відведення у власність земельної  ділянки  орієнтовною площею  до 1,400 га,  для  ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель сільськогосподарського призначення  комунальної власності Троїцької сільської ради. 

   2. Сформувати вказану земельну ділянку ( площа земельної ділянки уточнюється в процесі виконання проектних робіт)  шляхом поділу земельної ділянки комунальної власності, кадастровий  №1223587500:01:003:0401  загальною площею 142,7338 га, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   3. Роботи щодо розробки проекту із землеустрою розпочати з укладанням договору із землевпорядною організацією, яка має дозвіл (ліцензію)  на  їх виконання.

   4. Розроблений    проект    землеустрою   щодо    відведення    земельної   ділянки підлягає затвердженню  відповідно до вимог чинного законодавства України.

   5. Термін дії рішення   - 1 рік.

   6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                    .

 

Сільський  голова                                                                           О.О.Чуприна

 

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6 /VІІІ      
Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про надання гр. Бунчужній Валентині Петрівні дозволу на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки у

              власність для  ведення особистого  селянського господарства


          Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст. 12,118,121, Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій» та  розглянувши  заяву Бунчужної Валентини Петрівни,  яка проживає за адресою  с.Троїцьке вул.Центральна,13,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

   1. Надати гр. Бунчужній Валентині Петрівні дозвіл  на  розробку  проекту   землеустрою  щодо  відведення у власність земельної  ділянки  орієнтовною площею  до 1,400 га,  для  ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель сільськогосподарського призначення  комунальної власності Троїцької сільської ради. 

   2. Сформувати вказану земельну ділянку ( площа земельної ділянки уточнюється в процесі виконання проектних робіт)  шляхом поділу земельної ділянки комунальної власності, кадастровий  №1223587500:01:003:0401  загальною площею 142,7338 га, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   3. Роботи щодо розробки проекту із землеустрою розпочати з укладанням договору із землевпорядною організацією, яка має дозвіл (ліцензію)  на  їх виконання.

   4. Розроблений    проект    землеустрою   щодо    відведення    земельної   ділянки підлягає затвердженню  відповідно до вимог чинного законодавства України.

   5. Термін дії рішення   - 1 рік.

   6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                    .

 

Сільський  голова                                                                           О.О.Чуприна

 

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6 /VІІІ      
Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про надання гр. Петрушенко Надії Вікторівні дозволу на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки у

              власність для  ведення особистого  селянського господарства


          Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст. 12,118,121, Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій» та  розглянувши  заяву Петрушенко Надії Вікторівни,  яка проживає за адресою  с.Троїцьке вул.Центральна,87,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

   1. Надати гр. Петрушенко Надії Вікторівні дозвіл  на  розробку  проекту   землеустрою  щодо  відведення у власність земельної  ділянки  орієнтовною площею  до 1,400 га,  для  ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель сільськогосподарського призначення  комунальної власності Троїцької сільської ради. 

   2. Сформувати вказану земельну ділянку ( площа земельної ділянки уточнюється в процесі виконання проектних робіт)  шляхом поділу земельної ділянки комунальної власності, кадастровий  №1223587500:01:003:0401  загальною площею 142,7338 га, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   3. Роботи щодо розробки проекту із землеустрою розпочати з укладанням договору із землевпорядною організацією, яка має дозвіл (ліцензію)  на  їх виконання.

   4. Розроблений    проект    землеустрою   щодо    відведення    земельної   ділянки підлягає затвердженню  відповідно до вимог чинного законодавства України.

   5. Термін дії рішення   - 1 рік.

   6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                    .

 

Сільський  голова                                                                           О.О.Чуприна

 

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6 /VІІІ      
Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про надання гр. Петрушенко Наталі Вікторівні дозволу на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки у

              власність для  ведення особистого  селянського господарства


          Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст. 12,118,121, Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій» та  розглянувши  заяву Петрушенко Наталі Вікторівни,  яка проживає за адресою  с.Троїцьке вул.Центральна,87,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

   1. Надати гр. Петрушенко Наталі Вікторівні дозвіл  на  розробку  проекту   землеустрою  щодо  відведення у власність земельної  ділянки  орієнтовною площею  до 1,400 га,  для  ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель сільськогосподарського призначення  комунальної власності Троїцької сільської ради. 

   2. Сформувати вказану земельну ділянку ( площа земельної ділянки уточнюється в процесі виконання проектних робіт)  шляхом поділу земельної ділянки комунальної власності, кадастровий  №1223587500:01:003:0401  загальною площею 142,7338 га, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   3. Роботи щодо розробки проекту із землеустрою розпочати з укладанням договору із землевпорядною організацією, яка має дозвіл (ліцензію)  на  їх виконання.

   4. Розроблений    проект    землеустрою   щодо    відведення    земельної   ділянки підлягає затвердженню  відповідно до вимог чинного законодавства України.

   5. Термін дії рішення   - 1 рік.

   6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                    .

 

Сільський  голова                                                                           О.О.Чуприна

 

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6 /VІІІ      

Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про надання гр. Топольчинському Геннадію Олександровичу дозволу на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки у

              власність для  ведення особистого  селянського господарства


          Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст. 12,118,121, Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій» та  розглянувши  заяву Топольчинського Геннадія Олександровича,  який проживає за адресою  с.Троїцьке вул.Набережна,1,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

   1. Надати гр. Топольчинському Геннадію Олександровичу дозвіл  на  розробку  проекту   землеустрою  щодо  відведення у власність земельної  ділянки  орієнтовною площею  до 1,400 га,  для  ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель сільськогосподарського призначення  комунальної власності Троїцької сільської ради. 

   2. Сформувати вказану земельну ділянку ( площа земельної ділянки уточнюється в процесі виконання проектних робіт)  шляхом поділу земельної ділянки комунальної власності, кадастровий  №1223587500:01:003:0401  загальною площею 142,7338 га, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   3. Роботи щодо розробки проекту із землеустрою розпочати з укладанням договору із землевпорядною організацією, яка має дозвіл (ліцензію)  на  їх виконання.

   4. Розроблений    проект    землеустрою   щодо    відведення    земельної   ділянки підлягає затвердженню  відповідно до вимог чинного законодавства України.

   5. Термін дії рішення   - 1 рік.

   6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                    .

 

Сільський  голова                                                                           О.О.Чуприна

 

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6 /VІІІ      
Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про надання гр. Саренко Нелі Борисівні дозволу на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки у

              власність для  ведення особистого  селянського господарства


          Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст. 12,118,121, Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій» та  розглянувши  заяву Саренко Нелі Борисівни,  яка проживає за адресою  м.Павлоград, вул. Балашовська,9 кв.22,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

   1. Надати гр. Саренко Нелі Борисівні дозвіл  на  розробку  проекту   землеустрою  щодо  відведення у власність земельної  ділянки  орієнтовною площею  до 1,400 га,  для  ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель сільськогосподарського призначення  комунальної власності Троїцької сільської ради. 

   2. Сформувати вказану земельну ділянку ( площа земельної ділянки уточнюється в процесі виконання проектних робіт)  шляхом поділу земельної ділянки комунальної власності, кадастровий  №1223587200:01:002:0670  загальною площею 41,3297 га, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   3. Роботи щодо розробки проекту із землеустрою розпочати з укладанням договору із землевпорядною організацією, яка має дозвіл (ліцензію)  на  їх виконання.

   4. Розроблений    проект    землеустрою   щодо    відведення    земельної   ділянки підлягає затвердженню  відповідно до вимог чинного законодавства України.

   5. Термін дії рішення   - 1 рік.

   6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                    .

 

Сільський  голова                                                                           О.О.Чуприна

 

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6 /VІІІ      
Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про надання гр. Саренку Андрію Ігоровичу дозволу на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки у

              власність для  ведення особистого  селянського господарства


          Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст. 12,118,121, Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій» та  розглянувши  заяву Саренка Андрія Ігоровича,  який проживає за адресою  м.Павлоград, вул. Балашовська,9 кв.22,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

   1. Надати гр. Саренку Андрію Ігоревичу дозвіл  на  розробку  проекту   землеустрою  щодо  відведення у власність земельної  ділянки  орієнтовною площею  до 1,400 га,  для  ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель сільськогосподарського призначення  комунальної власності Троїцької сільської ради. 

   2. Сформувати вказану земельну ділянку ( площа земельної ділянки уточнюється в процесі виконання проектних робіт)  шляхом поділу земельної ділянки комунальної власності, кадастровий  №1223587200:01:002:0670  загальною площею 41,3297 га, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   3. Роботи щодо розробки проекту із землеустрою розпочати з укладанням договору із землевпорядною організацією, яка має дозвіл (ліцензію)  на  їх виконання.

   4. Розроблений    проект    землеустрою   щодо    відведення    земельної   ділянки підлягає затвердженню  відповідно до вимог чинного законодавства України.

   5. Термін дії рішення   - 1 рік.

   6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                    .

 

Сільський  голова                                                                           О.О.Чуприна

 

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6 /VІІІ      
Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про надання гр. Саренку Ігорю Миколайовичу дозволу на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки у

              власність для  ведення особистого  селянського господарства


          Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст. 12,118,121, Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій» та  розглянувши  заяву Саренка Ігоря Миколайовича,  який проживає за адресою  м.Павлоград, вул. Балашевська,9 кв.22,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

   1. Надати гр. Саренку Ігорю Миколайовичу дозвіл  на  розробку  проекту   землеустрою  щодо  відведення у власність земельної  ділянки  орієнтовною площею  до 1,400 га,  для  ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель сільськогосподарського призначення  комунальної власності Троїцької сільської ради. 

   2. Сформувати вказану земельну ділянку ( площа земельної ділянки уточнюється в процесі виконання проектних робіт)  шляхом поділу земельної ділянки комунальної власності, кадастровий  №1223587200:01:002:0670  загальною площею 41,3297 га, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   3. Роботи щодо розробки проекту із землеустрою розпочати з укладанням договору із землевпорядною організацією, яка має дозвіл (ліцензію)  на  їх виконання.

   4. Розроблений    проект    землеустрою   щодо    відведення    земельної   ділянки підлягає затвердженню  відповідно до вимог чинного законодавства України.

   5. Термін дії рішення   - 1 рік.

   6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                    .

 

Сільський  голова                                                                           О.О.Чуприна

 

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6 /VІІІ      
Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про надання гр. Чмуль Олені Сергіївні дозволу на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки у

              власність для  ведення особистого  селянського господарства


          Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст. 12,118,121, Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій» та  розглянувши  заяву Чмуль Олени Сергіївни,  яка проживає за адресою  с.Троїцьке, вул. Дружби 66,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

   1. Надати гр. Чмуль Олені Сергіївні дозвіл  на  розробку  проекту   землеустрою  щодо  відведення у власність земельної  ділянки  орієнтовною площею  до 1,400 га,  для  ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель сільськогосподарського призначення  комунальної власності Троїцької сільської ради. 

   2. Сформувати вказану земельну ділянку ( площа земельної ділянки уточнюється в процесі виконання проектних робіт)  шляхом поділу земельної ділянки комунальної власності, кадастровий  №1223587200:01:002:0670  загальною площею 41,3297 га, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   3. Роботи щодо розробки проекту із землеустрою розпочати з укладанням договору із землевпорядною організацією, яка має дозвіл (ліцензію)  на  їх виконання.

   4. Розроблений    проект    землеустрою   щодо    відведення    земельної   ділянки підлягає затвердженню  відповідно до вимог чинного законодавства України.

   5. Термін дії рішення   - 1 рік.

   6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                    .

 

Сільський  голова                                                                           О.О.Чуприна

 

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6 /VІІІ      

Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про надання гр. Брові Галині Петрівні дозволу на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки у

              власність для  ведення особистого  селянського господарства


          Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст. 12,118,121, Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій» та  розглянувши  заяву Брови Галини Петрівни,  яка проживає за адресою  с.Троїцьке, вул. Пушкіна,13,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

   1. Надати гр. Брові Галині Петрівні дозвіл  на  розробку  проекту   землеустрою  щодо  відведення у власність земельної  ділянки  орієнтовною площею  до 1,400 га,  для  ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель сільськогосподарського призначення  комунальної власності Троїцької сільської ради. 

   2. Сформувати вказану земельну ділянку ( площа земельної ділянки уточнюється в процесі виконання проектних робіт)  шляхом поділу земельної ділянки комунальної власності, кадастровий  №1223587200:01:002:0670  загальною площею 41,3297 га, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   3. Роботи щодо розробки проекту із землеустрою розпочати з укладанням договору із землевпорядною організацією, яка має дозвіл (ліцензію)  на  їх виконання.

   4. Розроблений    проект    землеустрою   щодо    відведення    земельної   ділянки підлягає затвердженню  відповідно до вимог чинного законодавства України.

   5. Термін дії рішення   - 1 рік.

   6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                    .

 

Сільський  голова                                                                           О.О.Чуприна

 

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6 /VІІІ      

Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про надання гр. Макаренку Сергію Леонідовичу дозволу на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки у

              власність для  ведення особистого  селянського господарства


          Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст. 12,118,121, Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій» та  розглянувши  заяву Макаренка Сергія Леонідовича,  який проживає за адресою  с.Вербове, вул. Центральна,14,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

   1. Надати гр. Макаренку Сергію Леонідовичу дозвіл  на  розробку  проекту   землеустрою  щодо  відведення у власність земельної  ділянки  орієнтовною площею  до 1,400 га,  для  ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель сільськогосподарського призначення  комунальної власності Троїцької сільської ради. 

   2. Сформувати вказану земельну ділянку ( площа земельної ділянки уточнюється в процесі виконання проектних робіт)  шляхом поділу земельної ділянки комунальної власності, кадастровий  №1223587200:01:002:0670  загальною площею 41,3297 га, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   3. Роботи щодо розробки проекту із землеустрою розпочати з укладанням договору із землевпорядною організацією, яка має дозвіл (ліцензію)  на  їх виконання.

   4. Розроблений    проект    землеустрою   щодо    відведення    земельної   ділянки підлягає затвердженню  відповідно до вимог чинного законодавства України.

   5. Термін дії рішення   - 1 рік.

   6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                    .

 

Сільський  голова                                                                           О.О.Чуприна

 

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6 /VІІІ      
Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про надання гр. Чуєнку Артему Георгійовичу дозволу на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки у

              власність для  ведення особистого  селянського господарства


          Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст. 12,118,121, Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій» та  розглянувши  заяву Чуєнка Артема Георгійовича,  який проживає за адресою  м.Київ , вул Ентузіастів,3,кв.71,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

   1. Надати гр. Чуєнку Артему Георгійовичу дозвіл  на  розробку  проекту   землеустрою  щодо  відведення у власність земельної  ділянку  площею          2,0000 га,  кадастровий  №1223587500:01:002:0831, для  ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель сільськогосподарського призначення  комунальної власності Троїцької сільської ради.    

  2. Роботи щодо розробки проекту із землеустрою розпочати з укладанням договору із землевпорядною організацією, яка має дозвіл (ліцензію)  на  їх виконання.

   3. Розроблений    проект    землеустрою   щодо    відведення    земельної   ділянки підлягає затвердженню  відповідно до вимог чинного законодавства України.

   4. Термін дії рішення   - 1 рік.

  5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                    .

 

Сільський  голова                                                                           О.О.Чуприна

 

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6 /VІІІ      


Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про надання гр. Чуєнку Георгію Юлійовичу дозволу на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки у

              власність для  ведення особистого  селянського господарства


          Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст. 12,118,121, Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій» та  розглянувши  заяву Чуєнка Георгія Юлійовича,  який проживає за адресою  м.Київ , вул Ентузіастів,47,кв.56,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

   1. Надати гр. Чуєнку Георгію Юлійовичу дозвіл  на  розробку  проекту   землеустрою  щодо  відведення у власність земельної  ділянку  площею          2,0000 га,  кадастровий  №1223587500:01:002:0829, для  ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель сільськогосподарського призначення  комунальної власності Троїцької сільської ради.    

      2. Роботи щодо розробки проекту із землеустрою розпочати з укладанням договору із землевпорядною організацією, яка має дозвіл (ліцензію)  на  їх виконання.

   3. Розроблений    проект    землеустрою   щодо    відведення    земельної   ділянки підлягає затвердженню  відповідно до вимог чинного законодавства України.

   4. Термін дії рішення   - 1 рік.

   5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                    .

 

Сільський  голова                                                                           О.О.Чуприна

 

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6 /VІІІ      


Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про надання гр. Чуєнку Богдану Георгійовичу дозволу на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки у

              власність для  ведення особистого  селянського господарства


          Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст. 12,118,121, Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій» та  розглянувши  заяву Чуєнка Богдана Георгійовича,  який проживає за адресою  с.Троїцьке ,вул Шевченко,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

   1. Надати гр. Чуєнку Богдану Георгійовичу дозвіл  на  розробку  проекту   землеустрою  щодо  відведення у власність земельної  ділянку  площею          2,0000 га,  кадастровий  №1223587500:01:002:0835, для  ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель сільськогосподарського призначення  комунальної власності Троїцької сільської ради.    

    2. Роботи щодо розробки проекту із землеустрою розпочати з укладанням договору із землевпорядною організацією, яка має дозвіл (ліцензію)  на  їх виконання.

   3. Розроблений    проект    землеустрою   щодо    відведення    земельної   ділянки підлягає затвердженню  відповідно до вимог чинного законодавства України.

   4. Термін дії рішення   - 1 рік.

   5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                    .

 

Сільський  голова                                                                           О.О.Чуприна

 

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6 /VІІІ      


Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про надання гр. Чуєнку Георгію Олеговичу дозволу на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки у

              власність для  ведення особистого  селянського господарства


          Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст. 12,118,121, Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій» та  розглянувши  заяву Чуєнка Георгія Олеговича,  який проживає за адресою  м.Павлоград, вул Корчагіна, 99,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

1. Надати гр. Чуєнку Георгію Олеговичу дозвіл  на  розробку  проекту   землеустрою  щодо  відведення у власність земельної  ділянку  площею          2,0000 га,  кадастровий  №1223587500:01:002:0832, для  ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель сільськогосподарського призначення  комунальної власності Троїцької сільської ради.    

   2. Роботи щодо розробки проекту із землеустрою розпочати з укладанням договору із землевпорядною організацією, яка має дозвіл (ліцензію)  на  їх виконання.

   3. Розроблений    проект    землеустрою   щодо    відведення    земельної   ділянки підлягає затвердженню  відповідно до вимог чинного законодавства України.

   4. Термін дії рішення   - 1 рік.

   5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                    .

 

Сільський  голова                                                                           О.О.Чуприна

 

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6 /VІІІ      


Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про надання гр. Чуєнко Софії Олегівні дозволу на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки у

              власність для  ведення особистого  селянського господарства


          Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст. 12,118,121, Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій» та  розглянувши  заяву Чуєнко Софії Олегівни,  яка проживає за адресою  м.Павлоград, вул Корчагіна,99,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

   1. Надати гр. Чуєнко Софії Олегівні дозвіл  на  розробку  проекту   землеустрою  щодо  відведення у власність земельної  ділянку  площею          2,0000 га,  кадастровий  №1223587500:01:002:0830, для  ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель сільськогосподарського призначення  комунальної власності Троїцької сільської ради. 

   2. Роботи щодо розробки проекту із землеустрою розпочати з укладанням договору із землевпорядною організацією, яка має дозвіл (ліцензію)  на  їх виконання.

   3. Розроблений    проект    землеустрою   щодо    відведення    земельної   ділянки підлягає затвердженню  відповідно до вимог чинного законодавства України.

   4. Термін дії рішення   - 1 рік.

   5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                    .

 

Сільський  голова                                                                           О.О.Чуприна

 

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6 /VІІІ      


Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про надання гр. Чуєнку Олегу Георгійовичу дозволу на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки у

              власність для  ведення особистого  селянського господарства


          Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст. 12,118,121, Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій» та  розглянувши  заяву Чуєнка Олега Георгійовича,  який проживає за адресою  м.Павлоград,вул.Корчагіна,99,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

1. Надати гр. Чуєнку Олегу Георгійовичу дозвіл  на  розробку  проекту   землеустрою  щодо  відведення у власність земельної  ділянку  площею          2,0000 га,  кадастровий  №1223587500:01:002:0834, для  ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель сільськогосподарського призначення  комунальної власності Троїцької сільської ради.    

   2. Роботи щодо розробки проекту із землеустрою розпочати з укладанням договору із землевпорядною організацією, яка має дозвіл (ліцензію)  на  їх виконання.

   3. Розроблений    проект    землеустрою   щодо    відведення    земельної   ділянки підлягає затвердженню  відповідно до вимог чинного законодавства України.

  4. Термін дії рішення   - 1 рік.

   5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                    .

 

Сільський  голова                                                                           О.О.Чуприна

 

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6 /VІІІ      


Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про надання гр. Чуєнко Вікторії Миколаївні дозволу на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки у

              власність для  ведення особистого  селянського господарства


          Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст. 12,118,121, Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій» та  розглянувши  заяву Чуєнко Вікторії Миколаївни,  який проживає за адресою  м.Павлоград, вул.Корчагіна,99,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

1. Надати гр. Чуєнко Вікторії Миколаївні дозвіл  на  розробку  проекту   землеустрою  щодо  відведення у власність земельної  ділянку  площею          2,0000 га,  кадастровий  №1223587500:01:002:0833, для  ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель сільськогосподарського призначення  комунальної власності Троїцької сільської ради.    

  2. Роботи щодо розробки проекту із землеустрою розпочати з укладанням договору із землевпорядною організацією, яка має дозвіл (ліцензію)  на  їх виконання.

   3. Розроблений    проект    землеустрою   щодо    відведення    земельної   ділянки підлягає затвердженню  відповідно до вимог чинного законодавства України.

  4. Термін дії рішення   - 1 рік.

  5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                    .

 

Сільський  голова                                                                           О.О.Чуприна

 

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6 /VІІІ      

                                                                                                                                                        

                          Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

                           П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

                         Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

                         ШОСТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                               РІШЕННЯ

Про  затвердження проекту   землеустрою  щодо   відведення

земельної  ділянки у  власність гр. Висторопській ВалентиніОлександрівні 

для   ведення особистого селянського господарства

 

         Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.12,122, 186,186-1 Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій», Закону України  “Про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, розглянувши  проект землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру та заяву гр.Висторопської Валентини Олександрівни ,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1.Затвердити     проект   землеустрою    щодо     відведення    земельної     ділянки у власність  гр. Висторопській Валентині Олександрівні для  ведення особистого селянського господарства кадастровий  № 1223587200:01:002:0824 площею 1,5000 га із земель    комунальної власності, що утворилася шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий № 1223587200:01:002:0673 загальною площею 4,2180 га, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   2. Передати   у  власність гр. Висторопській Валентині Олександрівні  земельну  ділянку площею 1,5000 га   кадастровий  № 1223587200:01:002:0824для  ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності, що утворилася шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий № 1223587500:01:002:0673 загальною площею 4,2180 га,розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради              Павлоградського району Дніпропетровської області.

       3. Використовувати  земельну    ділянку  після державної реєстрації за цільовим призначенням, суворо дотримуватись  вимог  чинного  законодавства  України. Надати до сільської ради копію витягу про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                                          

Сільський  голова                                                                  О.О.Чуприна                    

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6/VІІІ


                                                                                                                                                        

                          Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

                           П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

                         Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

                         ШОСТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                               РІШЕННЯ

Про  затвердження проекту   землеустрою  щодо   відведення

земельної  ділянки у  власність гр. Висторопському Валерію Олександровичу 

для   ведення особистого селянського господарства

 

         Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.12,122, 186,186-1 Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій», Закону України  “Про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, розглянувши  проект землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру та заяву гр.Висторопського Валерія Олександровича ,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1.Затвердити     проект   землеустрою    щодо     відведення    земельної     ділянки у власність  гр. Висторопському Валерію Олександровичу для  ведення особистого селянського господарства кадастровий  № 1223587200:01:002:0823 площею 1,5000 га із земель    комунальної власності, що утворилася шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий № 1223587200:01:002:0673 загальною площею 4,2180 га, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   2. Передати   у  власність гр. Висторопському Валерію Олександровичу  земельну  ділянку площею 1,5000 га   кадастровий  № 1223587200:01:002:0823для  ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності, що утворилася шляхом поділу земельної ділянки, кадастровий № 1223587500:01:002:0673 загальною площею 4,2180 га,розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради              Павлоградського району Дніпропетровської області.

       3. Використовувати  земельну    ділянку  після державної реєстрації за цільовим призначенням, суворо дотримуватись  вимог  чинного  законодавства  України. Надати до сільської ради копію витягу про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                                           

Сільський  голова                                                                  О.О.Чуприна                    

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6/VІІІ

                                                      

Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

   Про  надання   гр. Євсєєву Олегу Вікторовичу  дозволу на розробку  технічної документації  із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку

 господарських будівель і споруд

        

             Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.12,118,119,121, Земельного  Кодексу  України, Закону України «Про Державний земельний  кадастр» та  розглянувши  заяву Євсєєва Олега Вікторовича, який проживає за адресою: с.Малоолександрівка вул. Вишнева,120,     сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1.  Надати гр. Євсєєву Олегу Вікторовичу  дозвіл на розробку технічної  документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в  натурі ( на місцевості) орієнтовною  площею до 0,25га для  будівництва і обслуговування  житлового будинку господарських будівель і споруд за рахунок земель,  комунальної власності Троїцької  сільської ради в межах населеного пункту за  адресою: с.Малоолександрівка вул. Вишнева,120.       

      2. Роботи щодо розробки технічної документації із землеустрою розпочати  з укладанням договору із землевпорядною організацією, яка має дозвіл (ліцензію)  на  їх виконання.

      3.  Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж   земельної   ділянки  подати  на  розгляд  та  затвердження  у  встановленому порядку   до  сільської  ради.

     4.  Термін дії рішення - один рік.

 5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                         

.


Сільський  голова                                                                          О.О.Чуприна


село Троїцьке

березня 2021 року

№- 6 /VІІІ      

Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про надання гр. Євсєєву Олегу Вікторовичу дозволу на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки у

              власність для  ведення особистого  селянського господарства


          Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст. 12,118,121, Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій» та  розглянувши  заяву Євсєєва Олега Вікторовича,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:


  1. Надати гр.  Євсєєву Олегу Вікторовичу  дозвіл  на  розробку  проекту   землеустрою  щодо  відведення у власність земельної  ділянки орієнтовною площею  0,1500 га  для  ведення особистого селянського господарства  за рахунок земель  не наданих у власність та користування  в межах населеного пункту  Троїцької сільської ради в  с.Малоолександрівка вул.Вишнева

  2.Роботи щодо розробки проекту землеустрою розпочати  з укладанням договору із землевпорядною організацією, яка має дозвіл (ліцензію)  на  їх виконання.

  3. Розроблений    проект    землеустрою   щодо    відведення    земельної   ділянки подати  на  розгляд  та  затвердження у  встановленому порядку  до  сільської  ради.

  4. Термін дії рішення - один рік.

  5. . Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                       

Сільський  голова                                                                           О.О.Чуприна

 

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6 /VІІІ      

Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про надання гр. Бондаренку Олександру Вікторовичу дозволу на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки у

              власність для  ведення особистого  селянського господарства


          Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст. 12,118,121, Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій» та  розглянувши  заяву Бондаренка Олександра Вікторовича,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:


  1. Надати гр.  Бондаренку Олександру  Вікторовичу  дозвіл  на  розробку  проекту   землеустрою  щодо  відведення у власність земельної  ділянки орієнтовною площею  0,2500 га  для  ведення особистого селянського господарства  за рахунок земель  не наданих у власність та користування  в межах населеного пункту  Троїцької сільської ради в  с.Малоолександрівка вул. Миру

  2.Роботи щодо розробки проекту землеустрою розпочати  з укладанням договору із землевпорядною організацією, яка має дозвіл (ліцензію)  на  їх виконання.

  3. Розроблений    проект    землеустрою   щодо    відведення    земельної   ділянки подати  на  розгляд  та  затвердження у  встановленому порядку  до  сільської  ради.

  4. Термін дії рішення - один рік.

  5. . Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                       

Сільський  голова                                                                           О.О.Чуприна

 

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6 /VІІІ      
                                                                                                                                                        

                          Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

                           П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

                         Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

                         ШОСТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                               РІШЕННЯ

Про  затвердження проекту   землеустрою  щодо   відведення

земельної  ділянки у  власність гр. Бондар Наталії Григорівні 

для   ведення особистого селянського господарства

 

         Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.12,122, 186,186-1 Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій», Закону України  “Про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, розглянувши  проект землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру та заяву гр. Бондар Наталії Григорівни ,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1.Затвердити     проект   землеустрою    щодо     відведення    земельної     ділянки у власність  гр. Бондар Наталії Григорівні для  ведення особистого селянського господарства кадастровий  № 1224886800:03:002:0005 площею 1,3000 га із земель    комунальної власності,  розташованої в межах населеного пункту с. Новоіларіонівське Троїцької сільської ради.

   2. Передати   у  власність гр. Бондар Наталії Григорівні  земельну  ділянку площею 1,3000 га   кадастровий  № 1224886800:03:002:0005 для  ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності,  розташованої в  межах населеного пункту с.Новоіларіонівське Троїцької сільської ради              Павлоградського району Дніпропетровської області.

       3. Використовувати  земельну    ділянку  після державної реєстрації за цільовим призначенням, суворо дотримуватись  вимог  чинного  законодавства  України. Надати до сільської ради копію витягу про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                                          

Сільський  голова                                                                  О.О.Чуприна                    

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6/VІІІ


Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про надання гр. Пулей Ользі Анатоліївні дозволу на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки у

              власність для  ведення особистого  селянського господарства


          Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст. 12,118,121, Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій» та  розглянувши  заяву гр. Пулей Ольги Анатоліївни,  яка проживає за адресою  с.Старовишневецьке, вул Шевченко,6,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

   1. Надати гр.Пулей Ользі Анатоліївні дозвіл  на  розробку  проекту   землеустрою  щодо  відведення у власність земельної  ділянки  орієнтовною площею  до 1,500 га,  для  ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель сільськогосподарського призначення  комунальної власності Троїцької сільської ради. 

   2. Сформувати вказану земельну ділянку ( площа земельної ділянки уточнюється в процесі виконання проектних робіт)  шляхом поділу земельної ділянки комунальної власності, кадастровий  №1223587500:01:001:1198  загальною площею 2,8135 га, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   3. Роботи щодо розробки проекту із землеустрою розпочати з укладанням договору із землевпорядною організацією, яка має дозвіл (ліцензію)  на  їх виконання.

   4. Розроблений    проект    землеустрою   щодо    відведення    земельної   ділянки підлягає затвердженню  відповідно до вимог чинного законодавства України.

   5. Термін дії рішення   - 1 рік.

   6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                    .

 

Сільський  голова                                                                           О.О.Чуприна

 

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6 /VІІІ      
Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про надання гр. Василенко Наталії Іванівні дозволу на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки у

              власність для  ведення особистого  селянського господарства


          Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст. 12,118,121, Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій» та  розглянувши  заяву гр. Василенко Наталії Іванівні,  яка проживає за адресою  м.Павлоград, вул.Шахтобудівників,7,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

   1. Надати гр. Василенко Наталії Іванівні дозвіл  на  розробку  проекту   землеустрою  щодо  відведення у власність земельної  ділянки  орієнтовною площею  до 1,500 га,  для  ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель сільськогосподарського призначення  комунальної власності Троїцької сільської ради. 

   2. Сформувати вказану земельну ділянку ( площа земельної ділянки уточнюється в процесі виконання проектних робіт)  шляхом поділу земельної ділянки комунальної власності, кадастровий  №1223587500:01:001:1198  загальною площею 2,8135 га, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   3. Роботи щодо розробки проекту із землеустрою розпочати з укладанням договору із землевпорядною організацією, яка має дозвіл (ліцензію)  на  їх виконання.

   4. Розроблений    проект    землеустрою   щодо    відведення    земельної   ділянки підлягає затвердженню  відповідно до вимог чинного законодавства України.

   5. Термін дії рішення   - 1 рік.

   6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                    .

 

Сільський  голова                                                                           О.О.Чуприна

 

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6 /VІІІ      
Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про надання гр. Бичіній Оксані Олексіївні дозволу на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки у

              власність для  ведення особистого  селянського господарства


          Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст. 12,118,121, Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій» та  розглянувши  заяву гр. Бичіної Оксани Олексіївни,  яка проживає за адресою  м.Павлоград ,вул. Нова,10 кв.36 ,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

   1. Надати гр.Бичіній Оксані Олексіївні дозвіл  на  розробку  проекту   землеустрою  щодо  відведення у власність земельної  ділянки  орієнтовною площею  до 1,500 га,  для  ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель сільськогосподарського призначення  комунальної власності Троїцької сільської ради. 

   2. Сформувати вказану земельну ділянку ( площа земельної ділянки уточнюється в процесі виконання проектних робіт)  шляхом поділу земельної ділянки комунальної власності, кадастровий  №1223587500:01:001:1187  загальною площею 5,7395 га, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   3. Роботи щодо розробки проекту із землеустрою розпочати з укладанням договору із землевпорядною організацією, яка має дозвіл (ліцензію)  на  їх виконання.

   4. Розроблений    проект    землеустрою   щодо    відведення    земельної   ділянки підлягає затвердженню  відповідно до вимог чинного законодавства України.

   5. Термін дії рішення   - 1 рік.

   6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                    .

 

Сільський  голова                                                                           О.О.Чуприна

 

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6 /VІІІ      
Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про надання гр. Кузьменко Людмилі Олександрівні дозволу на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки у

              власність для  ведення особистого  селянського господарства


          Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст. 12,118,121, Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій» та  розглянувши  заяву гр. Кузьменко Людмилі Олександрівни,  яка проживає за адресою  м.Павлоград ,вул. Заводська,43 кв.34 ,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

   1. Надати гр.Кузьменко Людмилі Олександрівні дозвіл  на  розробку  проекту   землеустрою  щодо  відведення у власність земельної  ділянки  орієнтовною площею  до 1,500 га,  для  ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель сільськогосподарського призначення  комунальної власності Троїцької сільської ради. 

   2. Сформувати вказану земельну ділянку ( площа земельної ділянки уточнюється в процесі виконання проектних робіт)  шляхом поділу земельної ділянки комунальної власності, кадастровий  №1223587500:01:001:1187  загальною площею 5,7395 га, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   3. Роботи щодо розробки проекту із землеустрою розпочати з укладанням договору із землевпорядною організацією, яка має дозвіл (ліцензію)  на  їх виконання.

   4. Розроблений    проект    землеустрою   щодо    відведення    земельної   ділянки підлягає затвердженню  відповідно до вимог чинного законодавства України.

   5. Термін дії рішення   - 1 рік.

   6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                    .

 

Сільський  голова                                                                           О.О.Чуприна

 

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6 /VІІІ      
Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про надання гр. Селюкову Сергію Миколайовичу дозволу на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки у

              власність для  ведення особистого  селянського господарства


          Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст. 12,118,121, Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій» та  розглянувши  заяву гр. Селюкова Сергія Миколайовича,  який проживає за адресою  с.Кочережки ,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

   1. Надати гр.Селюкову Сергію Миколайовичу дозвіл  на  розробку  проекту   землеустрою  щодо  відведення у власність земельної  ділянки  орієнтовною площею  до 1,500 га,  для  ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель сільськогосподарського призначення  комунальної власності Троїцької сільської ради. 

   2. Сформувати вказану земельну ділянку ( площа земельної ділянки уточнюється в процесі виконання проектних робіт)  шляхом поділу земельної ділянки комунальної власності, кадастровий  №1223587500:01:001:1187  загальною площею 5,7395 га, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   3. Роботи щодо розробки проекту із землеустрою розпочати з укладанням договору із землевпорядною організацією, яка має дозвіл (ліцензію)  на  їх виконання.

   4. Розроблений    проект    землеустрою   щодо    відведення    земельної   ділянки підлягає затвердженню  відповідно до вимог чинного законодавства України.

   5. Термін дії рішення   - 1 рік.

   6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                    .

 

Сільський  голова                                                                           О.О.Чуприна

 

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6 /VІІІ      
Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про надання гр. Селюкову Віктору Сергійовичу дозволу на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки у

              власність для  ведення особистого  селянського господарства


          Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст. 12,118,121, Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій» та  розглянувши  заяву гр. Селюкова Віктора Сергійовича,  який проживає за адресою  м.Павлоград, вул.Дніпровська,372,кв.95 ,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

   1. Надати гр.Селюкову Віктору Сергійовичу дозвіл  на  розробку  проекту   землеустрою  щодо  відведення у власність земельної  ділянки  орієнтовною площею  до 1,500 га,  для  ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель сільськогосподарського призначення  комунальної власності Троїцької сільської ради. 

   2. Сформувати вказану земельну ділянку ( площа земельної ділянки уточнюється в процесі виконання проектних робіт)  шляхом поділу земельної ділянки комунальної власності, кадастровий  №1223587500:01:001:1187  загальною площею 5,7395 га, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   3. Роботи щодо розробки проекту із землеустрою розпочати з укладанням договору із землевпорядною організацією, яка має дозвіл (ліцензію)  на  їх виконання.

   4. Розроблений    проект    землеустрою   щодо    відведення    земельної   ділянки підлягає затвердженню  відповідно до вимог чинного законодавства України.

   5. Термін дії рішення   - 1 рік.

   6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                    .

 

Сільський  голова                                                                           О.О.Чуприна

 

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6 /VІІІ      
Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про надання гр. Земляному Андрію Івановичу дозволу на  розробку  проекту із  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки для

будівництва та обслуговування житлового будинку  господарських будівель і споруд


          Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст. 12,118,121, Земельного  Кодексу  України,  Закону України «Про Державний земельний кадастр» та  розглянувши надані документи та заяву гр.Земляного Андрія Івановича,  який проживає за адресою  с.Троїцьке ,вул. Молодіжна,1 ,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

Надати гр.Земляному Андрію Івановичу дозвіл на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,2500га для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд за рахунок земель, комунальної власності не наданих у власність та користування в межах населеного пункту Троїцької сільської ради за адресою: с.Троїцьке вул Чкалова,28.

Роботи щодо розробки проекту  із землеустрою  розпочати з укладанням договору із землевпорядною організацією, яка має дозвіл (ліцензію) на їх виконання.

Розроблений проект  із землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,2500га для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд за рахунок земель, комунальної власності не наданих у власність подати на розгляд та затвердження у встановленому порядку до сільської ради.

Термін дії рішення – один рік.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                              

   Сільський  голова                                                                           О.О.Чуприна

 

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6 /VІІІ      


                                    

                                                                                                                                                                            

                          Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

                           П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

                         Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

                         ШОСТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                               РІШЕННЯ

Про  затвердження проекту   землеустрою  щодо   відведення

земельної  ділянки у  власність гр. Стризі Михайлу Олексійовичу

для   ведення особистого селянського господарства

         Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.12,122, 186,186-1 Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій», Закону України  “Про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, розглянувши  проект землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру та заяву гр. Стриги Михайла Олексійовича,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1.Затвердити     проект   землеустрою    щодо     відведення    земельної     ділянки у власність  гр. Стризі Михайлу Олексійовичу для  ведення особистого селянського господарства кадастровий  № 1223587500:01:003:0440 площею 1,3586 га із земель    комунальної власності, що утворилась шляхом поділу земельної ділянки комунальної власності кадастровий  № 1223587500:01:003:0348 загальною площею 8,1517га розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   2. Передати   у  власність гр. Стризі Михайлу Олексійовичу земельну  ділянку площею 1,3586 га   кадастровий  № 1223587500:01:003:0440 для  ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності, що утворилась шляхом поділу земельної ділянки комунальної власності кадастровий  № 1223587500:01:003:0348 загальною площею 8,1517га розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради              Павлоградського району Дніпропетровської області.

       3. Використовувати  земельну    ділянку  після державної реєстрації за цільовим призначенням, суворо дотримуватись  вимог  чинного  законодавства  України. Надати до сільської ради копію витягу про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                                          

Сільський  голова                                                                  О.О.Чуприна                    

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6/VІІІ


                                                                                                                                                                            

                          Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

                           П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

                         Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

                         ШОСТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                               РІШЕННЯ

Про  затвердження проекту   землеустрою  щодо   відведення

земельної  ділянки у  власність гр. Стризі Карині Юріївні

для   ведення особистого селянського господарства

         Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.12,122, 186,186-1 Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій», Закону України  “Про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, розглянувши  проект землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру та заяву гр. Стриги Карини Юріївни,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1.Затвердити     проект   землеустрою    щодо     відведення    земельної     ділянки у власність  гр. Стризі Карині Юріївні для  ведення особистого селянського господарства кадастровий  № 1223587500:01:003:0439 площею 1,3586 га із земель    комунальної власності, що утворилась шляхом поділу земельної ділянки комунальної власності кадастровий  № 1223587500:01:003:0348 загальною площею 8,1517га розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   2. Передати   у  власність гр. Стризі Карині Юріївні земельну  ділянку площею 1,3586 га   кадастровий  № 1223587500:01:003:0439 для  ведення особистого селянського господарства із земель  комунальної власності, що утворилась шляхом поділу земельної ділянки комунальної власності кадастровий  № 1223587500:01:003:0348 загальною площею 8,1517га розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради              Павлоградського району Дніпропетровської області.

       3. Використовувати  земельну    ділянку  після державної реєстрації за цільовим призначенням, суворо дотримуватись  вимог  чинного  законодавства  України. Надати до сільської ради копію витягу про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                                          

Сільський  голова                                                                  О.О.Чуприна                    

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6/VІІІ


                                                     

Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

   Про  надання   гр. Крупському Віктору Миколайовичу  дозволу на розробку  технічної документації  із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку

 господарських будівель і споруд

        

             Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.12,118,119,121, Земельного  Кодексу  України, Закону України «Про Державний земельний  кадастр» та  розглянувши  заяву Крупського Віктора Миколайовича, який проживає за адресою: с.Малоолександрівка вул. Миру,32     сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1.  Надати гр. Крупському Віктору Миколайовичу  дозвіл на розробку технічної  документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в  натурі ( на місцевості) орієнтовною  площею до 0,25га для  будівництва і обслуговування  житлового будинку господарських будівель і споруд за рахунок земель,  комунальної власності Троїцької  сільської ради в межах населеного пункту за  адресою: с.Малоолександрівка, вул.Миру,32.       

      2. Роботи щодо розробки технічної документації із землеустрою розпочати  з укладанням договору із землевпорядною організацією, яка має дозвіл (ліцензію)  на  їх виконання.

      3.  Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж   земельної   ділянки  подати  на  розгляд  та  затвердження  у  встановленому порядку   до  сільської  ради.

     4.  Термін дії рішення - один рік.

 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                       


Сільський  голова                                                                          О.О.Чуприна


село Троїцьке

березня 2021 року

№- 6 /VІІІ      

Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про надання гр. Водоп’ян Валентині Миколаївні дозволу на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки у

              власність для  ведення особистого  селянського господарства


          Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст. 12,118,121, Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій» та  розглянувши  заяву Водоп’ян Валентини Миколаївни,  яка проживає за адресою  с.Троїцьке, вул.Молодіжна,13,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

   1. Надати гр. Водоп’ян Валентині Миколаївні дозвіл  на  розробку  проекту   землеустрою  щодо  відведення у власність земельної  ділянки  орієнтовною площею  до 1,400 га,  для  ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель сільськогосподарського призначення  комунальної власності Троїцької сільської ради. 

   2. Сформувати вказану земельну ділянку ( площа земельної ділянки уточнюється в процесі виконання проектних робіт)  шляхом поділу земельної ділянки комунальної власності, кадастровий  №1223587500:01:003:0401  загальною площею 142,7338 га, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   3. Роботи щодо розробки проекту із землеустрою розпочати з укладанням договору із землевпорядною організацією, яка має дозвіл (ліцензію)  на  їх виконання.

   4. Розроблений    проект    землеустрою   щодо    відведення    земельної   ділянки підлягає затвердженню  відповідно до вимог чинного законодавства України.

   5. Термін дії рішення   - 1 рік.

   6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                    .

 

Сільський  голова                                                                           О.О.Чуприна

 

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6 /VІІІ      
Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про надання гр. Водоп’ян Олесі Василівні дозволу на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки у

              власність для  ведення особистого  селянського господарства


          Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст. 12,118,121, Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій» та  розглянувши  заяву Водоп’ян Олесі Василівні,  яка проживає за адресою  с.Троїцьке, вул.Молодіжна,13,  сільська  рада  ВИРІШИЛА:

   1. Надати гр. Водоп’ян Олесі Василівні дозвіл  на  розробку  проекту   землеустрою  щодо  відведення у власність земельної  ділянки  орієнтовною площею  до 1,400 га,  для  ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель сільськогосподарського призначення  комунальної власності Троїцької сільської ради. 

   2. Сформувати вказану земельну ділянку ( площа земельної ділянки уточнюється в процесі виконання проектних робіт)  шляхом поділу земельної ділянки комунальної власності, кадастровий  №1223587500:01:003:0401  загальною площею 142,7338 га, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   3. Роботи щодо розробки проекту із землеустрою розпочати з укладанням договору із землевпорядною організацією, яка має дозвіл (ліцензію)  на  їх виконання.

   4. Розроблений    проект    землеустрою   щодо    відведення    земельної   ділянки підлягає затвердженню  відповідно до вимог чинного законодавства України.

   5. Термін дії рішення   - 1 рік.

   6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                    .

 

Сільський  голова                                                                           О.О.Чуприна

 

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6 /VІІІ      Проект               Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

ШОСТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 

                                                   Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Акту приймання – передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної

власності у комунальну власність

          Керуючись  ст..ст.26, 60 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.117,122 Земельного  Кодексу  України, Указу Президента  України  від 15 жовтня 2020 року №449/2020 «Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин», постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2020 року № 1113  (висновків  постійної комісії сільської ради з питань земельних відносин, природокористування,   планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, сільська  рада  ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Акт приймання-передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення із державної власності у комунальну власність від 18.02.2021 року № 77-ОТГ (додається).

2. Прийняти у комунальну власність Троїцької сільської об’єднаної територіальної громади в особі Троїцької сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 41747100) земельні ділянки загальною площею 294,1428 га, які знаходяться за межами  населеного пункту згідно з додатком до акту. 

 3. Здійснити заходи щодо державної реєстрації права комунальної власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень земельних ділянок переданих за Актом приймання-передачі від 18.02.2021 року № 77- ОТГ, з урахуванням відомостей про обтяження речових прав та відомостей про обмеження у використанні земельних ділянок, згідно з додатком до акта приймання-передачі.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань земельних відносин, природокористування,   планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Сільський  голова                                                                           О.О.Чуприна                                                                                                                                                                                                                                                                                                село Троїцьке

    березня 2021 року

№   - 6/VІІІ      

Проект


                                              


 

Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ


Р І Ш Е Н Н Я

Про відмову у наданні дозволу громадянці Черватюк Людмилі  Олександрівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовним розміром до 2,0 га, за цільовим призначенням «Для ведення особистого селянського господарства» для її подальшого надання у 

власність у межах норм безоплатної приватизації

 

Керуючись ст. 3, 5, 12, 118, 121, 122, 182, 183, 186, Земельного кодексу України, ст. 2, 6, 19, 25, 26, 29, 50 Закону України “Про землеустрій”, п. 34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації Постійної комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, сільська рада ВИРІШИЛА:

Відмовити Черватюк Людмилі  Олександрівні у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовним розміром до 2,0 га, за цільовим призначенням «Для ведення особистого селянського господарства» для її подальшого надання у власність в межах норм безоплатної приватизації з числа земель  Троїцької сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області, за відсутності графічних матеріалів бажаного місця розташування земельної ділянки, які мають бути додані до клопотання при отриманні дозволу на розроблення проекту землеустрою згідно ч. 6 ст. 118 ЗК України.

 

Сільський  голова                                                                           О.О.Чуприна

 

село Троїцьке

23 березня  2021 року

№            - 6/VІІІ     Проект                


 

               Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

          П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

       Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

                  ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ    


Р І Ш Е Н Н Я

Про відмову у наданні дозволу громадянину Черватюку Олександру Костянтиновичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовним розміром до 2,0 га, за цільовим призначенням «Для ведення особистого селянського 

господарства» для її подальшого надання у 

власність у межах норм безоплатної приватизації

 

Керуючись ст. 3, 5, 12, 118, 121, 122, 182, 183, 186, Земельного кодексу України, ст. 2, 6, 19, 25, 26, 29, 50 Закону України “Про землеустрій”, п. 34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації Постійної комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, сільська рада ВИРІШИЛА:

1.Відмовити Черватюку Олександру Костянтиновичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовним розміром до 2,0 га, за цільовим призначенням «Для ведення особистого селянського господарства» для її подальшого надання у власність в межах норм безоплатної приватизації з числа земель  Троїцької сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області, за відсутності графічних матеріалів бажаного місця розташування земельної ділянки, які мають бути додані до клопотання при отриманні дозволу на розроблення проекту землеустрою згідно ч. 6 ст. 118 ЗК України.

 

Сільський  голова                                                                           О.О.Чуприна

 

село Троїцьке

23 березня  2021 року

№            - 6/VІІІ


 Проект                                                  

 


 

               Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

          П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

       Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

                  ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ    


Р І Ш Е Н Н Я

Про відмову у наданні дозволу громадянину Шуба Олександру Костянтиновичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовним розміром до 2,0 га, за цільовим призначенням «Для ведення особистого селянського 

господарства» для її подальшого надання у 

власність у межах норм безоплатної приватизації

 

Керуючись ст. 3, 5, 12, 118, 121, 122, 182, 183, 186, Земельного кодексу України, ст. 2, 6, 19, 25, 26, 29, 50 Закону України “Про землеустрій”, п. 34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації Постійної комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, сільська рада ВИРІШИЛА:

1.Відмовити Шуба Олександру Костянтиновичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовним розміром до 2,0 га, за цільовим призначенням «Для ведення особистого селянського господарства» для її подальшого надання у власність в межах норм безоплатної приватизації з числа земель  Троїцької сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області, за відсутності графічних матеріалів бажаного місця розташування земельної ділянки, які мають бути додані до клопотання при отриманні дозволу на розроблення проекту землеустрою згідно ч. 6 ст. 118 ЗК України.

 

Сільський  голова                                                                           О.О.Чуприна

 

село Троїцьке

23 березня  2021 року

№            - 6/VІІІ

Проект                                                        

 

Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ


Р І Ш Е Н Н Я

Про відмову у наданні дозволу громадянину Плахуті  Ігореві Михайловичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовним розміром до 2,0 га, за цільовим призначенням «Для ведення особистого селянського 

господарства» для її подальшого надання у 

власність у межах норм безоплатної приватизації

 

Керуючись ст. 3, 5, 12, 118, 121, 122, 182, 183, 186, Земельного кодексу України, ст. 2, 6, 19, 25, 26, 29, 50 Закону України “Про землеустрій”, п. 34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації Постійної комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, сільська рада ВИРІШИЛА:

1.Відмовити  Плахуті  Ігореві Михайловичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовним розміром до 2,0 га, за цільовим призначенням «Для ведення особистого селянського господарства» для її подальшого надання у власність в межах норм безоплатної приватизації з числа земель  Троїцької сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області, за відсутності графічних матеріалів бажаного місця розташування земельної ділянки, які мають бути додані до клопотання при отриманні дозволу на розроблення проекту землеустрою згідно ч. 6 ст. 118 ЗК України.

 

Сільський  голова                                                                           О.О.Чуприна

 

село Троїцьке

23 березня  2021 року

№            - 6/VІІІ
Проект


                                                        

 

               Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

          П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

       Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

                  ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ    


Р І Ш Е Н Н Я

Про відмову у наданні дозволу громадянці  Лаца Вікторії Володимирівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовним розміром до 2,0 га, за цільовим призначенням «Для ведення особистого селянського 

господарства» для її подальшого надання у 

власність у межах норм безоплатної приватизації

 

Керуючись ст. 3, 5, 12, 118, 121, 122, 182, 183, 186, Земельного кодексу України, ст. 2, 6, 19, 25, 26, 29, 50 Закону України “Про землеустрій”, п. 34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації Постійної комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, сільська рада ВИРІШИЛА:

1.Відмовити  Лаца Вікторії Володимирівні у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовним розміром до 2,0 га, за цільовим призначенням «Для ведення особистого селянського господарства» для її подальшого надання у власність в межах норм безоплатної приватизації з числа земель  Троїцької сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області, за відсутності графічних матеріалів бажаного місця розташування земельної ділянки, які мають бути додані до клопотання при отриманні дозволу на розроблення проекту землеустрою згідно ч. 6 ст. 118 ЗК України.

 

Сільський  голова                                                                           О.О.Чуприна

 

село Троїцьке

23 березня  2021 року

№            - 6/VІІІ

Проект

                                                        

 

Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ


Р І Ш Е Н Н Я

Про відмову у наданні дозволу громадянці Загинайло  Жені Анатоліївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовним розміром до 2,0 га, за цільовим призначенням «Для ведення особистого селянського 

господарства» для її подальшого надання у 

власність у межах норм безоплатної приватизації

 

Керуючись ст. 3, 5, 12, 118, 121, 122, 182, 183, 186, Земельного кодексу України, ст. 2, 6, 19, 25, 26, 29, 50 Закону України “Про землеустрій”, п. 34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації Постійної комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, сільська рада ВИРІШИЛА:

1.Відмовити Загинайло  Жені Анатоліївні у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовним розміром до 2,0 га, за цільовим призначенням «Для ведення особистого селянського господарства» для її подальшого надання у власність в межах норм безоплатної приватизації з числа земель  Троїцької сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області, за відсутності графічних матеріалів бажаного місця розташування земельної ділянки, які мають бути додані до клопотання при отриманні дозволу на розроблення проекту землеустрою згідно ч. 6 ст. 118 ЗК України.

 

Сільський  голова                                                                           О.О.Чуприна

 

село Троїцьке

23 березня  2021 року

№            - 6/VІІІ

                                                        

Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ


Р І Ш Е Н Н Я

Про відмову у наданні дозволу громадянці Кучик  Юлії  Олександрівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовним розміром до 2,0 га, за цільовим призначенням «Для ведення особистого селянського 

господарства» для її подальшого надання у 

власність у межах норм безоплатної приватизації

 

Керуючись ст. 3, 5, 12, 118, 121, 122, 182, 183, 186, Земельного кодексу України, ст. 2, 6, 19, 25, 26, 29, 50 Закону України “Про землеустрій”, п. 34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації Постійної комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, сільська рада ВИРІШИЛА:

1.Відмовити Кучик  Юлії  Олександрівні у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовним розміром до 2,0 га, за цільовим призначенням «Для ведення особистого селянського господарства» для її подальшого надання у власність в межах норм безоплатної приватизації з числа земель  Троїцької сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області, за відсутності графічних матеріалів бажаного місця розташування земельної ділянки, які мають бути додані до клопотання при отриманні дозволу на розроблення проекту землеустрою згідно ч. 6 ст. 118 ЗК України.

 

Сільський  голова                                                                           О.О.Чуприна

 

село Троїцьке

23 березня  2021 року

№            - 6/VІІІ


                                                        

 

Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ


Р І Ш Е Н Н Я

Про відмову у наданні дозволу громадянці Ільченко Любові Миколаївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовним розміром до 2,0 га, за цільовим призначенням «Для ведення особистого селянського 

господарства» для її подальшого надання у 

власність у межах норм безоплатної приватизації

 

Керуючись ст. 3, 5, 12, 118, 121, 122, 182, 183, 186, Земельного кодексу України, ст. 2, 6, 19, 25, 26, 29, 50 Закону України “Про землеустрій”, п. 34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації Постійної комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, сільська рада ВИРІШИЛА:

1.Відмовити  у наданні Ільченко Любові Миколаївні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовним розміром до 2,0 га, за цільовим призначенням «Для ведення особистого селянського господарства» для її подальшого надання у власність в межах норм безоплатної приватизації з числа земель  Троїцької сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області, за відсутності графічних матеріалів бажаного місця розташування земельної ділянки, які мають бути додані до клопотання при отриманні дозволу на розроблення проекту землеустрою згідно ч. 6 ст. 118 ЗК України.

 

Сільський  голова                                                                           О.О.Чуприна

 

село Троїцьке

23 березня  2021 року

№            - 6/VІІІ                                                          
                                                        

 

               Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

          П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

       Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

                  ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ    

Р І Ш Е Н Н Я

Про відмову у наданні дозволу гр. Саковець Ігорю Ігоровичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовним розміром до 2,0 га, за цільовим призначенням «Для ведення особистого селянського 

господарства» для її подальшого надання у 

власність у межах норм безоплатної приватизації

 

Керуючись ст. 3, 5, 12, 118, 121, 122, 182, 183, 186, Земельного кодексу України, ст. 2, 6, 19, 25, 26, 29, 50 Закону України “Про землеустрій”, п. 34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації Постійної комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, сільська рада ВИРІШИЛА:

1.Відмовити  у наданні  Саковець Ігорю Ігоровичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовним розміром до 2,0 га  за відсутності необхідних повноважень сільської ради на розпорядження земельними ділянками вказаної категорії земель (земельна ділянка державної форми власності).


 

Сільський  голова                                                                           О.О.Чуприна

 

село Троїцьке

23 березня  2021 року

№            - 6/VІІІ
Проект

                                                        

 

Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про відмову у наданні дозволу гр. Кравець Галині Степанівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовним розміром до 2,0 га, за цільовим призначенням «Для ведення особистого селянського 

господарства» для її подальшого надання у 

власність у межах норм безоплатної приватизації

 

Керуючись ст. 3, 5, 12, 118, 121, 122, 182, 183, 186, Земельного кодексу України, ст. 2, 6, 19, 25, 26, 29, 50 Закону України “Про землеустрій”, п. 34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації Постійної комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, сільська рада ВИРІШИЛА:

1.Відмовити  у наданні  Кравець Галині Степанівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовним розміром до 2,0 га  за відсутності необхідних повноважень сільської ради на розпорядження земельними ділянками вказаної категорії земель (земельна ділянка державної форми власності).


 

Сільський  голова                                                                           О.О.Чуприна

 

село Троїцьке

23 березня  2021 року

№            - 6/VІІІ
                                                        

 

               Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

          П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

       Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

                  ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ    

Р І Ш Е Н Н Я

Про відмову у наданні дозволу гр. Саковець Аліні Юріївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовним розміром до 2,0 га, за цільовим призначенням «Для ведення особистого селянського 

господарства» для її подальшого надання у 

власність у межах норм безоплатної приватизації

 

Керуючись ст. 3, 5, 12, 118, 121, 122, 182, 183, 186, Земельного кодексу України, ст. 2, 6, 19, 25, 26, 29, 50 Закону України “Про землеустрій”, п. 34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації Постійної комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, сільська рада ВИРІШИЛА:

1.Відмовити  у наданні  Саковець Аліні Юріївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовним розміром до 2,0 га  за відсутності необхідних повноважень сільської ради на розпорядження земельними ділянками вказаної категорії земель (земельна ділянка державної форми власності).


 

Сільський  голова                                                                           О.О.Чуприна

 

село Троїцьке

23 березня  2021 року

№            - 6/VІІІПроект

                                                        

 

Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про відмову у наданні дозволу гр. Кравцю Євгенію Олександровичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовним розміром до 2,0 га, за цільовим призначенням «Для ведення особистого селянського 

господарства» для її подальшого надання у 

власність у межах норм безоплатної приватизації

 

Керуючись ст. 3, 5, 12, 118, 121, 122, 182, 183, 186, Земельного кодексу України, ст. 2, 6, 19, 25, 26, 29, 50 Закону України “Про землеустрій”, п. 34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації Постійної комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, сільська рада ВИРІШИЛА:

1.Відмовити  у наданні  Кравцю Євгенію Олександровичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовним розміром до 2,0 га  за відсутності необхідних повноважень сільської ради на розпорядження земельними ділянками вказаної категорії земель.


 

Сільський  голова                                                                           О.О.Чуприна

 

село Троїцьке

23 березня  2021 року

№            - 6/VІІІ                                                        

 

               Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

          П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

       Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

                  ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ    


Р І Ш Е Н Н Я

Про відмову у наданні дозволу гр.  Горьовому Олегу Олександровичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовним розміром до 2,0 га, за цільовим призначенням «Для ведення особистого селянського 

господарства» для її подальшого надання у 

власність у межах норм безоплатної приватизації

 

Керуючись ст. 3, 5, 12, 118, 121, 122, 182, 183, 186, Земельного кодексу України, ст. 2, 6, 19, 25, 26, 29, 50 Закону України “Про землеустрій”, п. 34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації Постійної комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, сільська рада ВИРІШИЛА:

1.Відмовити  Горьовому Олегу Олександровичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовним розміром до 2,0 га, за цільовим призначенням «Для ведення особистого селянського господарства» для її подальшого надання у власність в межах норм безоплатної приватизації з числа земель  Троїцької сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області, за відсутності графічних матеріалів бажаного місця розташування земельної ділянки, які мають бути додані до клопотання при отриманні дозволу на розроблення проекту землеустрою згідно ч. 6 ст. 118 ЗК України.

 

Сільський  голова                                                                           О.О.Чуприна

 

село Троїцьке

23 березня  2021 року

№            - 6/VІІІ


                                                        

 

Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ


Р І Ш Е Н Н Я

Про відмову у наданні дозволу гр.  Дорофєєву Кирилу Євгенійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовним розміром до 2,0 га, за цільовим призначенням «Для ведення особистого селянського 

господарства» для її подальшого надання у 

власність у межах норм безоплатної приватизації

 

Керуючись ст. 3, 5, 12, 118, 121, 122, 182, 183, 186, Земельного кодексу України, ст. 2, 6, 19, 25, 26, 29, 50 Закону України “Про землеустрій”, п. 34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації Постійної комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, сільська рада ВИРІШИЛА:

1.Відмовити  Дорофєєву Кирилу Євгенійовичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовним розміром до 2,0 га, за цільовим призначенням «Для ведення особистого селянського господарства» для її подальшого надання у власність в межах норм безоплатної приватизації з числа земель  Троїцької сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області, за відсутності графічних матеріалів бажаного місця розташування земельної ділянки, які мають бути додані до клопотання при отриманні дозволу на розроблення проекту землеустрою згідно ч. 6 ст. 118 ЗК України.

 

Сільський  голова                                                                           О.О.Чуприна

 

село Троїцьке

23 березня  2021 року

№            - 6/VІІІ                                                        

 

Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ


Р І Ш Е Н Н Я

Про відмову у наданні дозволу гр.  Косенкову Владиславу Костянтиновичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовним розміром до 2,0 га, за цільовим призначенням «Для ведення особистого селянського 

господарства» для її подальшого надання у 

власність у межах норм безоплатної приватизації

 

Керуючись ст. 3, 5, 12, 118, 121, 122, 182, 183, 186, Земельного кодексу України, ст. 2, 6, 19, 25, 26, 29, 50 Закону України “Про землеустрій”, п. 34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації Постійної комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, сільська рада ВИРІШИЛА:

1.Відмовити  Косенкову Владиславу Костянтиновичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовним розміром до 2,0 га, за цільовим призначенням «Для ведення особистого селянського господарства» для її подальшого надання у власність в межах норм безоплатної приватизації з числа земель  Троїцької сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області, за відсутності графічних матеріалів бажаного місця розташування земельної ділянки, які мають бути додані до клопотання при отриманні дозволу на розроблення проекту землеустрою згідно ч. 6 ст. 118 ЗК України.

 

Сільський  голова                                                                           О.О.Чуприна

 

село Троїцьке

23 березня  2021 року

№            - 6/VІІІ


                                                        

                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

               Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

          П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

       Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

                  ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ    

                                    

                                       Р І Ш Е Н Н Я  

   Про  надання   гр. Мантіцькій Світлані Павлівні  дозволу на розробку  технічної документації  із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд

        

             Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.12,118,119,121, Земельного  Кодексу  України, Закону України «Про Державний земельний  кадастр» та  розглянувши  заяву Мантіцької Світлани Павлівни яка проживає за адресою: с.Малоолександрівка вул.Миру,2     сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1.Надати гр. Мантіцькій Світлані Павлівні  дозвіл на розробку технічної  документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в  натурі ( на місцевості) орієнтовною  площею до 0,25га для  будівництва і обслуговування  житлового будинку господарських будівель і споруд за рахунок земель,  комунальної власності Троїцької  сільської ради в межах населеного пункту за  адресою: с. Малоолександрівка  вул.Миру,2

      2.Роботи щодо розробки технічної документації із землеустрою розпочати  з укладанням договору із землевпорядною організацією, яка має дозвіл (ліцензію)  на  їх виконання.

      3.Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж   земельної   ділянки  подати  на  розгляд  та  затвердження  у  встановленому порядку   до  сільської  ради.

      4.Термін дії рішення - один рік.

          4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.


Сільський  голова                                                                          О.О.Чуприна


село Троїцьке

23 березня  2021 року

№            - 6/VІІІ

                                                                   


               Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

          П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

       Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

                  ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ    

                                                    Р І Ш Е Н Н Я

Про  затвердження технічної документації  із  землеустрою

щодо встановлення  (відновлення)  меж земельної  ділянки  в натурі (на місцевості) та передачу у власність  гр. Крупському Володимиру Івановичу земельної ділянки для будівництва і  обслуговування житлового будинку,  господарських будівель і споруд  

       Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст. 12,118,122,123,186-1 Земельного  Кодексу  України , ст.25 Закону України «Про землеустрій», розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо передачі земельної ділянки у власність, Витяг з Державного земельного   кадастру та заяву Крупського Володимира Івановича, що мешкає с.Малоолександрівка, вул.Миру,39  сільська рада ВИРІШИЛА:

   1.Затвердити технічну документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) гр. Крупському Володимиру Івановичу для будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий № 1223587200:02:001:0169) площею  0,2500 га  за адресою: :  с.Малоолександрівка, вул.Миру,39.

  2. Надати  гр. Крупському Володимиру Івановичу у власність земельну ділянку  для будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель  і  споруд площею - 0,2500 га (кадастровий  № 1223587200:02:001:0169) за  адресою :  с.Малоолександрівка, вул.Миру,39.

  3. Гр. Крупському Володимиру Івановичу провести  державну реєстрацію права власності на зазначену земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. Використання земельної ділянки здійснювати відповідно до вимог законодавства  та за цільовим призначенням.

  4         4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.


  Сільський  голова                                                                     О.О.Чуприна

 

село Троїцьке

23 березня  2021 року

№            - 6/VІІІ


                                                               

Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 

                                             РІШЕННЯ

Про  затвердження проекту   землеустрою  щодо   відведення

земельної  ділянки у  власність гр. Крупському Володимиру Івановичу

для   ведення особистого селянського господарства

 

         Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст.12,118,122,123,186-1 Земельного  Кодексу  України, ст. 25 Закону України «Про землеустрій», розглянувши  проект землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру та заяву Крупського Володимира Івановича, що мешкає за адресою с.Малоолександрівка, вул.Миру,39 сільська  рада  ВИРІШИЛА:

      1.Затвердити  проект   землеустрою  щодо   відведення   земельної ділянки у власність  гр. Крупському Володимиру Івановичу для  ведення особистого селянського господарства  (кадастр. № 1223587200:02:001:0170)  площею 0,1500 га, за рахунок земель   які перебувають у нього у користуванні в межах населеного пункту Троїцької сільської ради за адресою  с.Малоолександрівка, вул.Миру,39.       2. Передати   у  власність гр. Крупському Володимиру Івановичу земельну    ділянку площею 0,1500 га (кадастр.  № 1223587200:02:001:0170) для  ведення особистого селянського господарства, в  межах населеного пункту  Троїцької сільської ради за адресою  с.Малоолександрівка, вул.Миру,39.

      3. Використовувати  земельну    ділянку  після державної реєстрації, за цільовим призначенням, суворо дотримуватись  вимог  чинного  законодавства  України.

         4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

                                                                                        

Сільський  голова                                                                           О.О.Чуприна                    


село Троїцьке

23 березня  2021 року

№            - 6/VІІІ


                 проект 


                                             


                          

                                                                                                                                              

                                                               

Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

ШОСТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 

                                               РІШЕННЯ

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок

 

          Керуючись ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», ст.ст.118,122,186 Земельного Кодексу України, ст.16 Закону України «Про державний земельний кадастр», розглянувши проекти землеустрою шодо відведення земельних ділянок, сільська рада ВИРІШИЛА:


           1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, сформованих шляхом поділу земельної ділянки площею 3,3394 га, кадастровий номер 1223587200:01:001:1009 на земельні ділянки, а саме:

-кадастровий номер 1223587200:01:001:1071 площею 1,3394 га;

-кадастровий номер 1223587200:01:001:1070 площею 2,0000 га


           2.Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, сформованих шляхом поділу земельної ділянки площею 11,4000 га, кадастровий номер 1223587500:01:001:1202 на земельні ділянки, а саме:

-кадастровий номер 1223587500:01:001:1283 площею 5,8200 га;

-кадастровий номер 1223587500:01:001:1279 площею 1,3950 га;

-кадастровий номер 1223587500:01:001:1280 площею 1,3950 га;

-кадастровий номер 1223587500:01:001:1281 площею 1,3950 га;

-кадастровий номер 1223587500:01:001:1282 площею 1,3950 га


           3.Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, сформованих шляхом поділу земельної ділянки площею 11,8009 га, кадастровий номер 1223587500:01:001:1095 на земельні ділянки, а саме:

-кадастровий номер 1223587500:01:001:1253   площею 3,1051 га;

-кадастровий номер 1223587500:01:001:1259   площею 1,4493 га;

-кадастровий номер 1223587500:01:001:1258   площею 1,4493 га;

-кадастровий номер 1223587500:01:001:1257   площею 1,4493 га;

-кадастровий номер 1223587500:01:001:1256   площею 1,4493 га;

-кадастровий номер 1223587500:01:001:1255   площею 1,4493 га;

-кадастровий номер 1223587500:01:001:1254   площею 1,4493 га           4. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, сформованих шляхом поділу земельної ділянки площею 8,4206 га, кадастровий номер 1223587500:01:002:0807 на земельні ділянки, а саме:

-кадастровий номер 1223587500:01:002:0858 площею 2,0000 га;

-кадастровий номер 1223587500:01:002:0857 площею 6,4206 га


           5. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, сформованих шляхом поділу земельної ділянки площею 38,8969 га, кадастровий номер 1223587200:01:001:0869 на земельні ділянки, а саме:

-кадастровий номер 1223587200:01:001:1078 площею 2,0000 га;

-кадастровий номер 1223587200:01:001:1077 площею 2,0000 га;

-кадастровий номер 1223587200:01:001:1076 площею 2,0000 га;

-кадастровий номер 1223587200:01:001:1075 площею 2,0000 га;

-кадастровий номер 1223587200:01:001:1074 площею 2,0000 га;

-кадастровий номер 1223587200:01:001:1073 площею 2,0000 га;

-кадастровий номер 1223587200:01:001:1072 площею 2,0000 га;

-кадастровий номер 1223587200:01:001:1079 площею 24,8969 га


          6. Троїцькій  сільській  раді провести  державну реєстрацію права комунальної  власності на земельні ділянки, сформовані шляхом поділу в порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

          7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.
Сільський  голова                                                                  О.О.Чуприна     

               

село Троїцьке

__ ______ 2021 року

№    - 6/VІІІ                                    

                                                                                    

проект     

                          

                                                                                                                                              

                                                               

Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

ШОСТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 

                                               РІШЕННЯ

Про затвердження переліку земельних ділянок 

для продажу права оренди,  на земельних торгах у формі аукціону

 

         Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», ст.ст.12, 135, 136 Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійної комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  сільської ради сільська  рада  ВИРІШИЛА:


1. Затвердити перелік земельних ділянок для продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону:

- кадастровий номер 1223587200:05:002:0232, площа 134,4448 га, розташованої на території Троїцької сільської  ради Павлоградського району Дніпропетровської області, КВЦПЗ 01.04 - Для ведення підсобного сільського господарства для сільськогосподарського використання, за умов продажу – на аукціоні окремим лотом;

- кадастровий номер 1223587200:05:002:0233, площа 85,4296 га, розташованої на території Троїцької сільської  ради Павлоградського району Дніпропетровської області, КВЦПЗ 01.04 - Для ведення підсобного сільського господарства для сільськогосподарського використання, за умов продажу – на аукціоні окремим лотом;

- кадастровий номер 1223587500:01:003:0337, площа 154,3267 га, розташованої на території Троїцької сільської  ради Павлоградського району Дніпропетровської області, КВЦПЗ 01 - землі сільськогосподарського призначення, за умов продажу – на аукціоні окремим лотом;

- кадастровий номер 1223587200:01:002:0663, площа 35.8829 га, розташованої на території Троїцької сільської  ради Павлоградського району Дніпропетровської області, КВЦПЗ 01.05 - Для індивідуального садівництва для садівництва, за умов продажу – на аукціоні окремим лотом;

2. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення:

- загальною площею 134,4448 га, кадастровий номер 1223587200:05:002:0232, розташованої на території Троїцької сільської  ради  Павлоградського району Дніпропетровської області, з 01.04 - Для ведення підсобного сільського господарства для сільськогосподарського використання на КВЦПЗ 01.01 – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (вид угідь – рілля);

         - загальною площею 85,4296 га, кадастровий номер 1223587200:05:002:0233, розташованої на території Троїцької сільської  ради  Павлоградського району Дніпропетровської області, з 01.04 - Для ведення підсобного сільського господарства для сільськогосподарського використання на КВЦПЗ 01.01 – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (вид угідь – рілля);

- загальною площею 154,3267 га, кадастровий номер 1223587500:01:003:0337, розташованої на території Троїцької сільської  ради  Павлоградського району Дніпропетровської області, з 01 - землі сільськогосподарського призначення на КВЦПЗ 01.08– для сінокосіння і випасання худоби;

- загальною площею 35,8829 га, кадастровий номер 1223587200:01:002:0663, розташованої на території Троїцької сільської  ради  Павлоградського району Дніпропетровської області, з 01 - землі сільськогосподарського призначення на КВЦПЗ 01.01 – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (вид угідь – багаторічні насадження) .

3.Виконавцем робіт визначити ТОВ «Земля і право» смт. Васильківка.

          4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.  

                                                                                       

Сільський  голова                                                                  О.О.Чуприна     

               

село Троїцьке

__ ______ 2021 року

№    - 6/VІІІ
Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

ШОСТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 

                                               РІШЕННЯ

Про надання ФГ «Червона Долина – 2006» Павлоградського району Дніпропетровської області дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки в оренду для надання 

послуг у сільському господарстві

 

            Керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст.ст. 12, 22, 79-1, 93, 116, 122, 124, 134 Земельного кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», розглянувши заяву голови ФГ «Червона Долина-2006» Павлоградського району Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 34810503) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для надання послуг у сільському господарстві, враховуючи висновки постійної комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  сільської ради сільська  рада  ВИРІШИЛА:

          1. Надати дозвіл ФГ «Червона Долина-2006» Павлоградського району Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 34810503) на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду орієнтовною площею до 0,24 га   для надання послуг у сільському господарстві (КВЦПЗ 01.11). Сформувати земельну ділянку за рахунок земель комунальної власності Троїцької сільської ради, яка знаходиться в межах населеного пункту с.Писарівка Павлоградського району Дніпропетровської області.

         2. Виготовлений та погоджений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди подати на розгляд та затвердження до сільської  ради згідно чинного законодавства.

     3. Контроль за виконанням цього  рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.  

  Сільський  голова                                                                              О.О.Чуприна

село Троїцьке

__ ______ 2021 року

№    - 6/VІІІТ Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

ШОСТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 

                                               РІШЕННЯ

Про надання гр. Рябоконю Валентину Анатолійовичу дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки в оренду для ведення особистого селянського господарства

 

            Керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст.ст. 12, 22, 79-1, 93, 116, 122, 124, 134 4 Земельного кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», розглянувши заяву гр. Рябоконя Валентина Анатолійовича про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для ведення особистого селянського господарства, враховуючи висновки постійної комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  сільської ради сільська  рада  ВИРІШИЛА:

          1. Надати дозвіл гр. Рябоконю Валентину Анатолійовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду орієнтовною площею до 0,2000 га   для    ведення особистого селянського  господарства  ( (КВЦПЗ 01.03).   шляхом     поділу    земельної    ділянки кадастровий  номер 1223587500:01:002:0824, площею 4.8089 га, із земель сільськогосподарського  призначення  комунальної власності Троїцької сільської ради, які знаходиться за межами населеного пункту.

         2. Виготовлений та погоджений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди подати на розгляд та затвердження до сільської  ради згідно чинного законодавства.

     3. Контроль за виконанням цього  рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.  

  Сільський  голова                                                                              О.О.Чуприна

село Троїцьке

__ ______ 2021 року

№    - 6/VІІІ
Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

ШОСТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 

                                               РІШЕННЯ

Про надання гр. Крьокі Лідії Іванівни дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби

 

          Керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст.ст. 12, 22, 34, 79-1, 93, 116, 122, 134 Земельного кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», розглянувши заяву Крьоки Лідії Іванівни про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби, враховуючи висновки постійної комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  сільської ради сільська рада ВИРІШИЛА:

          1. Надати дозвіл гр. Крьокі Лідії Іванівні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду орієнтовною площею до 0,5000 га   для    для сінокосіння і випасання худоби ( (КВЦПЗ 01.08)   за рахунок земель  комунальної власності Троїцької сільської ради, які знаходиться в межах населеного пункту с.Мар’ївка Павлоградського району Дніпропетровської області.

         2. Виготовлений та погоджений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди подати на розгляд та затвердження до сільської  ради згідно чинного законодавства.

     3. Контроль за виконанням цього  рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.  

  Сільський  голова                                                                              О.О.Чуприна

село Троїцьке

__ ______ 2021 року

№    - 6/VІІІТ Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

ШОСТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 

                                               РІШЕННЯ

Про надання гр. Підмогильній Олені Дьєрдіївні дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки в оренду для городництва

 

          Керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст.ст. 12, 22, 36, 79-1, 93, 116, 122, 134 Земельного кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», розглянувши заяву Підмогильної Олени Дьєрдіївни про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва, враховуючи висновки постійної комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  сільської ради сільська рада ВИРІШИЛА:

          1. Надати дозвіл гр. Підмогильній Олені Дьєрдіївні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду орієнтовною площею до 2,0000 га   для    городництва (КВЦПЗ 01.07)   за рахунок земель  комунальної власності Троїцької сільської ради, які знаходиться в межах населеного пункту с.Писарівка Павлоградського району Дніпропетровської області.

         2. Виготовлений та погоджений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди подати на розгляд та затвердження до сільської  ради згідно чинного законодавства.

     3. Контроль за виконанням цього  рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.  

  Сільський  голова                                                                              О.О.Чуприна

село Троїцьке

__ ______ 2021 року

№    - 6/VІІІ


Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про надання гр. Новіковій Ганні Іванівні дозволу на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки у

              власність для  ведення особистого  селянського господарства


          Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст. 12,118,121, Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій» та  розглянувши  заяву Новікової Ганни Іванівни,  враховуючи висновки постійної комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  сільської ради сільська рада ВИРІШИЛА:

  1. Надати гр.  Новіковій Ганні Іванівні   дозвіл  на  розробку  проекту   землеустрою  щодо  відведення у власність земельної  ділянки орієнтовною площею до 0,9000 га  для  ведення особистого селянського господарства  за рахунок земель  не наданих у власність та користування  в межах населеного пункту  Троїцької сільської ради в  с.Писарівка, вул.Польова.

  2.Роботи щодо розробки проекту землеустрою розпочати  з укладанням договору із землевпорядною організацією, яка має дозвіл (ліцензію)  на  їх виконання.

  3. Розроблений    проект    землеустрою   щодо    відведення    земельної   ділянки подати  на  розгляд  та  затвердження у  встановленому порядку  до  сільської  ради.

  4. Термін дії рішення - один рік.

  5. . Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                        

Сільський  голова                                                                           О.О.Чуприна

 

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6 /VІІІ      

Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про надання гр. Момот Олександру Михайловичу дозволу на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення  земельної  ділянки у

              власність для  ведення особистого  селянського господарства


          Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ст.ст. 12,118,121, Земельного  Кодексу  України, ст..25 Закону України «Про землеустрій» та  розглянувши  заяву гр. Момот Олександра Михайловича,  який проживає за адресою  с.Богуслав, вул Леніна,45, враховуючи висновки постійної комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  сільської ради сільська рада ВИРІШИЛА:

   1. Надати гр. Момот Олександру Михайловичу дозвіл  на  розробку  проекту   землеустрою  щодо  відведення у власність земельної  ділянки  орієнтовною площею  до 1,0000 га,  для  ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель сільськогосподарського призначення  комунальної власності Троїцької сільської ради. 

   2. Сформувати вказану земельну ділянку ( площа земельної ділянки уточняється в процесі виконання проектних робіт)  шляхом поділу земельної ділянки комунальної власності, кадастровий  №1223587200:05:002:0317  загальною площею 2,1982 га, розташованої за  межами населеного пункту  Троїцької сільської ради.

   3. Роботи щодо розробки проекту із землеустрою розпочати з укладанням договору із землевпорядною організацією, яка має дозвіл (ліцензію)  на  їх виконання.

   4. Розроблений    проект    землеустрою   щодо    відведення    земельної   ділянки підлягає затвердженню  відповідно до вимог чинного законодавства України.

   5. Термін дії рішення   - 1 рік.

   6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.                                                                    .

 

Сільський  голова                                                                           О.О.Чуприна

 

село Троїцьке

березня 2021 року

№  - 6 /VІІІ      


Т Р О Ї Ц Ь К А    С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

ШОСТА СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                  

Р І Ш Е Н Н Я

Про дострокове припинення оренди земельних ділянок розташованих на території Троїцької сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області 

 

            Керуючись  Законом України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», ст.141 Земельного  Кодексу  України, ст. ст. 24, 32 Закону України «Про оренду землі», ст.ст. 651,654 Цивільного кодексу України та розглянувши лист ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» від  18.02.2021 року №1-8/60 «Про дострокове припинення оренди земельної ділянки площею 23,5917 га» сільська  рада  ВИРІШИЛА:

1. Доручити сільському голові Троїцької сільської ради Чуприні О.О. укласти додаткову угоду до договору оренди землі від 18 жовтня 2007 року №07-0/4153-А (зі змінами) про внесення змін, а саме:

- розділ «Об’єкт оренди» доповнити пунктом 6 і викласти в наступній редакції:

«припинити оренду земельної ділянки:

площею 23,5917 га (кадастровий номер 1223587200:05:001:0249), цільове призначення – для ведення підсобного сільського господарства»

п.2 розділу «Об’єкт оренди» викласти в наступній редакції:

«В оренду передається земельна ділянка площею 173,0000 га (кадастровий номер 1223587200:05:001:0248), цільове призначення –(11.01) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуваннями надрами на території Троїцької сільської ради».

 2. Зобов’язати ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» здійснити державну реєстрацію додаткових угод відповідно до чинного законодавства.

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну   комісії   з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  Троїцької сільської ради.  

Сільський  голова                                                                          О.О.Чуприна

 

село Троїцьке

____ 2021 року

№ ____- 6/VІІІ
               Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

          П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

       Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

                  ШОСТА    СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ    

 

 

                                                      Р І Ш Е Н Н Я

                                     Про вилучення  земельної  ділянки

                                                                                        

                    Керуючись  ст.26  Закону  України    “Про  місцеве  самоврядування  в Україні” , ст.12,120,140,141,   Земельного   Кодексу   України, та розглянувши  заяву,   сільська  рада ВИРІШИЛА:


 • Вилучити у гр. Химчук Валерія Дмитровича земельну  ділянку площею  - 0,25 га для ведення особистого  селянського господарства, яка перебувала у   нього в  користуванні та  передати до земель  комунальної    власності 
 • Контроль за   виконанням   цього рішення покласти на постійну комісію   
 • сільської   ради  з  питань   АПК,  земельних   відносин,   містобудування, 
 •           будівництва та охорони навколишнього середовища.


Сільський  голова                                                                         О.О.Чуприна

 

село Троїцьке

23 березня  2021 року

№            - 6/VІІІ

Т Р О Ї Ц Ь К А  С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н  І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

 ШОСТА СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ


                                                 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про створення  фізкультурно-спортивних клубів


Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,           «Про фізичну культуру і спорт», з метою організації та розвитку у населених пунктах Троїцької сільської ради  спортивних секцій та команд з різних видів спорту,  сільська рада ВИРІШИЛА:

1. Створити фізкультурно-спортивний клуб в с. Троїцьке – ФСК «Троїцький».

2. Створити фізкультурно-спортивний клуб в с. Привовчанське- ФСК  «Привовчанський».

3. Затвердити Положення про роботу ФСК «Троїцький» та ФСК «Привовчанський». (Додаток 1)

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань, прав людини, законності, депутатської діяльності та регламенту.

 

 

 

Сільський  голова                                                                           О.О.Чуприна                         

 

с. Троїцьке

23 березня 2021 року

№     -6/VІІІ


Положення

про фізкультурно- спортивні клуби Троїцької сільської ради

«Троїцький» та «Привовчанський»


1.1 Положення про фізкультурно-спортивні клуби (далі - ФСК) Троїцької сільської ради «Троїцький» та «Привовчанський» спрямовані на створення клубної роботи з дітьми, молоддю і є основним документом для роботи  клубів. Положення ФСК розробляється та затверджується сесією Троїцької сільської ради.

ФСК у своїй діяльності керується Конституцією України та Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про фізичну культуру та спорт» актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно- правовими актами, угодами та цим Положенням.

ФСК є фізкультурно-оздоровчим і спортивним формуванням, який здійснює діяльність шляхом залучення різних груп населення, зокрема соціально незахищених, до занять фізичною культурою та побудованим на спільності інтересів членів клубу.

Взаємовідносини між закладами та установами освіти і клубами будуються на договірній основі.

1.9 ФСК може мати свою назву, спортивний знак, емблему, форму, прапор та іншу атрибутику.

Мета і завдання клубу

Метою діяльності фізкультурно-спортивного клубу є створення сприятливих умов для занять різноманітними формами оздоровлення, фізичною культурою і видами спорту всіх верств населення Троїцької  сільської ради.

Головними завданням клубу є:

організація та проведення на місцевому рівні фізкультурно- оздоровчих заходів;

надання фізкультурно-спортивних послуг за місцем проживання та відпочинку населення;

впровадження фізкультурно-оздоровчих та загальнодоступних спортивних технологій;

впровадження державних соціальних стандартів і нормативів, нових форм, методів та інноваційних технологій у здійсненні фізкультурно-оздоровчої діяльності;

здійснення на місцевому рівні інформаційно-пропагандистської діяльності з питань фізичної культури і  спорту та здорового способу життя;

пропаганда здорового способу життя, впровадження засобів фізичної культури і спорту в навчанні, роботі, побуті та відпочинку.

запровадження у практику вітчизняного та іноземного досвіду з розвитку фізичної культури, а також досвіду роботи кращих клубів;

здійснення інших функцій, необхідних для виконання покладених на ФСК.

Основні напрями діяльності клубів передбачають використання різних форм і методів організації:

Фізкультурно-оздоровча рекреаційна робота, спрямована на зміцнення здоров'я та впровадження здорового способу життя;

Фізкультурно-спортивна робота з розвитку дитячо-юнацьких видів спорту, вибраних членами клубу, підготовка для підвищення рівня загальної і спеціальної фізичної підготовленості та інші.

Структура та органи управління фізкультурно-спортивного клубу

ФСК утворюється за рішенням сесії Троїцької сільської ради.

Здійснює свою діяльність шляхом обрання членів спортивного комітету за погодженням виконавчого комітету Троїцької сільської ради..

Права та основні напрямки діяльності спортивного клубу

ФСК:

проводить спортивно-масові змагання, спартакіади, навчально-тренувальні та оздоровчі збори;

організує, проводить та забезпечує контроль за навчально-тренувальним процесом в групах, збірних командах, клубах за спортивними інтересами, створює необхідні умови для росту майстерності спортсменів;

формує збірні команди з видів спорту та забезпечує їх участь в спортивних змаганнях;

забезпечує раціональне та ефективне використання матеріально-технічно''’ бази спортивних споруд, інвентарю та обладнання;

заохочує фізкультурно-спортивний актив, спортсменів за високі показники розвитку масової фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, нагороджує їх грамотами, пам'ятними подарунками;

здійснює інші дії, що не суперечать законодавству та створюють умови для виконання завдань, які стоять перед ФСК.

Члени фізкультурно - спортивного клубу, їх права і обов'язки

Членом спортивного клубу може бути кожен, хто виявив бажання бути членом клубу, незалежно від їх членства в інших спортивних товариствах.

Члени спортивного клубу мають право:

займатися фізичною культурою і спортом в секціях, командах клубу;

підвищувати кваліфікацію в обраному напрямку фізкультурно-спортивної

та громадської діяльності;                           .

виступати за свій спортивний клуб в змаганнях;

користуватися спортивними спорудами та інвентарем спортивного клубу.

Члени спортивного клубу зобов'язані:

брати участь в роботі спортивного клубу, виконувати рішення його керівних органів;

вдосконалювати свою фізичну підготовку, вести здоровий спосіб життя;

берегти майно, інвентар і форму спортивного клубу та навчального закладу, установи;

регулярно проходити медичний огляд, вести контроль за станом здоров'я, дотримуватися особистої та громадської гігієни.

Майно та фінансова діяльність спортивного клубу

Спортивний клуб здійснює право володіння, користування та розпорядження майном, що закріплене за ним, та включає в себе основні фонди та інші матеріальні цінності і фінансові ресурси у відповідності з метою і завданням своєї діяльності та призначенням майна.

Спортивні споруди, які знаходяться на балансі сільської ради, передаються в розпорядження ФСК у вільний від навчальних занять час із правом користування та розпорядження.

Фінансування ФСК здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством України.

Керівництво ФСК

7.1. Функції керівника ФСК здійснює інструктор з фізичної культури і спорту, особа, яка приймається за договором з погодженням виконавчого комітету Троїцької сільської ради.
Т Р О Ї Ц Ь К А С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н  І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

ШОСТА  СЕСІЯ   ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про утворення старостинських округів Троїцької сільської ради 


Відповідно до ст. 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу старости села, селища», у зв’язку з необхідністю приведення нормативних актів сільської ради у відповідність з нормами діючого законодавства та з метою забезпечення представництва інтересів жителів населених пунктів  Троїцької сільської ради, що увійшли до об’єднаної територіальної громади з адміністративним центром в селі Троїцьке , сесія сільської ради  ВИРІШИЛА


1.Утворити на території Троїцької сільської ради старостинський округ з центром в селі Писарівка, що складається з сіл Писарівка, Мар’ївка, Зелений Гвай, Новоіларіонівське, Пристень.


2. Визначити за адресою село Писарівка, вул. Вишнева, буд. 21-А знаходиться адміністративна будівля виконавчого комітету Троїцької сільської ради Троїцького старостинського округу, яка є робочим місцем старости осередку органу місцевого самоврядування даного старостинського округу.


3. Контроль за виконанням даного  рішення покласти на постійну комісію ради з гуманітарних питань, прав людини,  законності, депутатської діяльності та регламенту.  


Сільський голова                                                                                     О.О.Чуприна                                                  

село Троїцьке

23 березня 2021 року

№  – 6/ VІІІ
                                                                                                      

 


 

 

 

Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

ШОСТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Про затвердження звіту за  2020 рік КП « Троїцьке ЖКГ»

 

 

Керуючись п. 23 ч.1 ст. 26 Закону України  “Про місцеве  самоврядування  в Україні ”, на виконання вимог п.4.ст 80 Бюджетного кодексу України, заслухавши звіти головного бухгалтера сільської ради  Костенко Л.О, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів , сільська  рада  ВИРІШИЛА:


1.Затвердити фінансовий звіт за  2020 рік  КП « Троїцьке ЖКГ» згідно додатку.

 


Сільський  голова                                                                           О.О.Чуприна  

                       

село Троїцьке                                                                                                                         

 23  березня  2021 року                                                                                                                             

№    -6/VІІІ           Звіт про проведену роботу Комунального підприємства 

«Троїцьке ЖКГ» за 2020 рік


     Комунальне підприємство «Троїцьке ЖКГ» створено згідно з Господарським кодексом України та здійснює господарську діяльність, керуючись чинним законодавством України та Статутом підприємства, затвердженого рішенням 39 сесії Троїцької сільської ради V скликання від 27.08.2009 р. №235-39/V.

     Засновником  і власником КП «Троїцьке ЖКГ»  є Троїцька сільська рада.

     Метою діяльності КП «Троїцьке ЖКГ» є отримання прибутку  внаслідок задоволення законним шляхом інтересів і потреб територіальної громади- Троїцької сільської ради, інших юридичних та фізичних осіб в отримані робіт , товарів, послуг виробничо-технічного та невиробничого призначення, захист  соціально-економічних інтересів членів трудового колективу підприємства.

     Відповідно до програми з розвитку системи водопостачання та надання послуг по Троїцькій  сільській раді на 2020-2021 рік, КП «Троїцьке ЖКГ» були виділені кошти в сумі 2 743 359,20 гривень, які були використані наступним чином:

 • На заробітну плату -2 204 400,80 гривень ( середня кількість працюючих за 2020 рік складає 21 особу);
 • Нарахування на заробітну плату -484968,40 гривень;
 • Придбання ПММ -29 990,00 гривень;
 • Придбання матеріалів -24000,00 гривень (бензокоси  GRAFT-4 шт, бензокоси MACK-2шт)

       Основним видом економічної діяльності є: Очищення та постачання холодної води (Код ВЕД 36.00).

     Комунальним підприємством «Троцьке ЖКГ» за 2020 рік надавалися наступні послуги населенню та бюджетним установам:

 • Забезпечення   постачання холодної води на території сіл Троїцьке та Привовчанське ( на сьогодні це 624 абоненти).Послуги з водопостачання за 2020 рік були надані для населення на суму 461 720,93 гривень, для бюджетних установ на суму 84 179,10 гривень;
 • З  01 квітня 2020 року, підприємство почало надавати послуги з вивезення Твердих побутових відходів на території Троїцької сільської ради  ( всього було укладено  885 договорів  с.Троїцьке -305, с.Малоолександрівка – 145, с. Привовчанське – 255, с.Вербове – 27, с.Левадки -4, с.Писарівка-149) Послуги з вивезення твердих побутових відходів були надані на загальну суму 205659,95 гривень ( в т.ч. ФОП -2802,20 гр , бюджетні установи -2819,25 гр, населення - 200 038,50 гривень)
 • Зимове та літнє утримання територій селищ  на території Троїцької  сільської ради ( скошування трави та карантинних рослин було здійснено на території близько  55 га, це території стадіонів, кладовищ, прилеглі території до Будинків культури, дитячих садочків, шкіл, центрів сіл, обкіс центральних доріг на в’їзді в села Троїцьке, Привовчанське , Малоолександрівка, Вербове та Левадки);
 • На протязі всього року обслуговувалися електричні  мережі вуличного освітлення та  проводився поточний ремонт  вуличних мереж (заміна  освітлювальних ламп);
 • Були виконані поточні ремонти наступних об’єктів на території Троїцької сільської ради на загальну суму 139 793,37 гривень:

                  - Поточний ремонт котельної ЗШ I-III ступенів;

 •  - Поточний ремонт гаража сільської ради;
 •  - Поточний ремонт системи опалення приміщення Троїцької ЗШ I-III ступенів;

       - Поточний ремонт сходового маршу Троїцької ЗШ I-III ступенів;

  -  Поточний ремонт системи опалення Привовчанської ЗШ;

  -  Завезення землі для облаштування клумб на території Троїцької ЗШ I-IIIступенів;

  -  Озелення території Парку «Дружби» на території с.Троїцьке;

 • Надання послуг по косінню трави для населення , послуги надані на загальну суму 2290,22 гривень;
 • Послуга з вивезення рідких побутових відходів на загальну суму –
 • 125 665,40 гривень ;
 • Послуга по підключенню до  мережі водопостачання  на суму - 6522,00 гривень;
 • Послуга по виконанню робіт Трактором МТЗ 892( копання траншей, перевезення вантажів, розкидання перегною ) на суму – 25 533,48 гривень;
 • Послуга  електрика на суму  776,10 гривень;
 • Перевезення вантажу автомобілем МАЗ 4571  на суму – 10050,00 гривень;
 • Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 року складає -58205,34 гривень

     Загальна сума отриманого доходу за 2020 рік  становить  1 003 985,21 гривень.


За 2020 рік використалися кошти в сумі – 941 915,64 гривень :

 • Придбання ПММ – 350 908,96 гривень ( Бензин А-92,А-95 - 6033л на суму 109 571.00 гривень, Дизельне пальне – 10763 л на суму
 • 205 880,00 гривень; масла моторні , оливи, трансмісійні  масла  на суму 35 457.00  Гривень)
 • Запасні частини -59 749,05 гривень ( автомобілі, трактора, бензокоси, бензопили);
 • Малоцінні та швидкозношувані предмети -207 905,15гривень;
 • Рентні платежі -14 049,43 гривень;
 • Електроенергія - 103 226,45  гривень;
 • Техобслуговування – 20685,00 гривень (Трактор Беларус-892,2, автомобіль МАЗ 4571);
 • Утилізація твердих побутових відходів (КП «Затишне місто»)-
 • 18 482,52 гривень;
 • Утилізація рідких побутових відходів ( КП «Павлоградводоканал») –
 • 26 597,44 гривень;
 • Спецодяг - 11070,04 гривень;
 • Послуги за надання реєстрів  -3527,13 гривень ; (Укрпошта)
 • Комісія за обслуговування – 6232,63 гривень; (КБ «Приватбанк»)
 • Лопата-відвал для трактора ХТЗ-150 – 30 000,00 гривень (часткова оплата загальна сума 49 800,00 гривень);
 • Санстанція послуги дослідження води – 7668,00 гривень;
 • Страхування автомобілів – 2668,00 гривень;
 • Деротизація – 1440,00 гривень;
 • Технічний паспорт на будівлі школи – 3149,37  гривень;
 • Бухгалтерська програма «Медок» - 993,00 гривень;
 • Заробітна плата – 55963,47 гривень;
 • Нарахування на заробітну плату, і відрахування – 17600,00 гривень;
 • Залишок на р\рахунку – 62069,57 гривень;

       Кредиторська заборгованість на 01.01.2021 року відсутня. • Директор КП «Троїцьке ЖКГ»_____________   В.О.Водоп’ян                                                        ПРОЕКТ

Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

Ш О С Т А СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про виділення в 2021 році коштів співфінансування


Відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, розглянувши лист департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 03.03.2021р. № 1542/0/211-21, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії сільської ради з питань планування   фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва  сільська  рада ВИРІШИЛА:

1. Виділити кошти з сільського бюджету на умовах співфінансування по спеціальному фонду у вигляді субвенції в сумі 197360,00 гривень (сто дев'яносто сім тисяч триста шістдесят гривень 00 копійок) обласному бюджету.

2. Контроль по виконанню даного рішення покласти на постійну комісію з питань  планування   фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва.


Сільський голова О.О.Чуприна

село Троїцьке

23 березня 2021 року

№   - 6/VІІІ


                                                                       

                                                        ПРОЕКТ

Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

Ш О С Т А СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження Програми «Розвиток системи екстренної медичної допомоги на території Троїцької сільської територіальної громади на 2021-2022 роки»


Відповідно до Конституції України, керуючись ст. 26, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши лист Комунального підприємства «Обласний центр екстренної медичної допомоги» Дніпропетровської обласної ради від 03.03.2021 р. № 01/953, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії сільської ради з питань планування   фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва  сільська  рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму «Розвиток системи екстренної медичної допомоги на території Троїцької сільської територіальної громади на 2021-2022 роки» (додаток 1).

2. Затвердити розрахунок видаткiв Програми «Розвиток системи екстренної медичної допомоги на території Троїцької сільської територіальної громади на 2021-2022 роки» (додаток 2).

3. Затвердити Порядок використання субвенції, що передається з сільського бюджету обласному бюджету на виконання заходів згідно Програми «Розвиток системи екстренної медичної допомоги на території Троїцької сільської територіальної громади на 2021-2022 роки» (додаток 3).

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питань планування   фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва .

 

                                                       


Сільський голова О.О.Чуприна

село Троїцьке

23 березня 2021 року

№   6/VІІІ

                                                                                Додаток 1

                                                                              до  проекту рішення сільської

                                                                             ради від 23.03.2021р. №  6/VІІІПРОГРАМА

 

«Розвиток системи екстреної медичної допомоги на території  Троїцької сільської територіальної громади

на 2021-2022 роки»

 

Загальні положення

 

Безпека людини, її життя і здоров’я визнанні Конституцією України найвищою соціальною цінністю. Кожний громадянин України має конституційне право на безпечне життя і довкілля.

Як хвороби серця, так і нещасні випадки та умисні ушкодження – це складні соціальні явища, що вимагають комплексних дій. Однак, принциповою проблемою при цьому залишається слабкість системи екстреної медичної допомоги.

Шанси людини на те, що у разі нещасного випадку чи серцевого нападу її життя буде врятоване, а негативні наслідки для здоров’я – мінімізовані, залежить від якнайшвидшого початку допомоги, якнайшвидшого проведення критичних для виживання процедур на до госпітальному етапі, а також ефективного госпітального лікування та реабілітації. Кожна з перелічених ланок в Україні організована неефективно.

Нестабільна економічна ситуація в країні призводить до погіршення матеріального стану населення та зростання соціальної напруги в Україні.

Зважаючи на велику територію обслуговування, постійне навантаження на автомобілі та наявність як асфальтованих, так и ґрунтових доріг на території обслуговування Павлоградської станції ЕМД – відокремленого підрозділу КП «Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Дніпропетровської обласної ради»  автомобілі екстреної медичної допомоги швидко виходять з ладу, особливо ходова частина. Для забезпечення 10-хвилинного доїзду згідно Постанови КМУ від 16.12.2020 року № 1271 «Про норматив прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події», необхідно, щоб усі автомобілі були технічно справні та придатні до використання, оскільки від цього залежить життя та здоров’я людей.

З причини недостатнього наповнення та дефіциту державного бюджету виникає потреба у здійсненні додаткового та оперативного фінансування Програми  «Розвиток системи екстреної медичної допомоги на території Троїцької сільської об’єднаної територіальної громади на 2021-2022 роки».


Обґрунтування проблеми

 

Наявність великої кількості невирішених проблем надання екстреної медичної допомоги, пов’язаних значною мірою з відсутністю необхідних коштів, не завжди дозволяє підрозділам Павлоградської станції ЕМД вийти на належний рівень обслуговування населення. Багатопрофільних лікарень з відділеннями екстреної (невідкладної) медичної допомоги на території обслуговування не має. До надання екстреної медичної допомоги задіяні лікарні: КП «Павлоградська міська лікарня № 4»ДОР», КП «Тернівська міська лікарня» ДОР», КП «Першотравенська міська лікарня» ДОР» та центральні районні лікарні районів.

В автопарку Павлоградської станції ЕМД наявності 46 одиниць санітарного транспорту, які обслуговують 8 підстанцій (Павлоградська, Тернівська, Юр’ївська, Першотравенська, Петропавлівська, Межівська, Васильківська, Покровська); та 12 пунктів постійного базування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, 4 пунктів тимчасового базування.

Загальна кількість бригад ЕМД – 33 (лікарські – 2, фельдшерські – 31).

Павлоградська підстанція надає екстрену медичну допомогу мешканцям

м. Павлоград та мешканцям сіл с.Троїцьке, с.Привовчанське, с.Малоолександрівка, с.Вербове, с.Левадки, с.Писарівка, с.Зелений Гай, с.Мар'ївка, с.Новоіларіонівське, с.Пристань.

Площа територіальної громади: 241,7 км 2

Чисельність населення громади: 3494

В своєму складі має пункт постійного базування м. Павлоград та с.Булахівка.

Кількість бригад ЕМД – 9 (лікарські – 2 та фельдшерські – 7). Радіус дії бригади ЕМД до 30 км.

Кількість викликів по підстанції за 2020 рік складає 74248. З цих викликів  68 % це екстрені виклики, де до потерпілого потрібно забезпечити доїзд до 10 хв. в міській місцевості, та до 20 хв. в сільській місцевості.

Парк санітарних автомобілів складає з таких марок : Peugeot Boxer -17шт.,  Ford – 4шт,  Jak – 1, Tайота – 2, ГАЗ -8шт., УАЗ -9 шт, Мерседес - 1 шт., Сітроен - 2шт., Фольсваген - 2шт.

Автомобілі з терміном експлуатації понад 8 років постійно виходять з ладу і потребують часткову заміну запчастин, а особливо ходову частину кожні два місяця.

Тому, забезпечення належного рівня життя і здоров’я людей на території Троїцької сільської  ОТГ  потребує певних матеріальних затрат.

 

Мета

Головною метою Програми  є надання доступної, безоплатної, своєчасної  екстреної медичної допомоги людині у невідкладному стані на місці події та під час перевезення у заклади охорони здоров’я, шляхом суттєвого покращення забезпеченості служби ремонтом автотранспорту, покращення побуту працівників екстреної медичної допомоги, та покращення стану доріг біля пунктів базування.

 

Основні завдання Програми

Забезпечення організації та надання екстреної медичної допомоги на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці пацієнтам і постраждалим у повсякденних умовах, особливий період та під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації згідно з нормативом прибуття бригад до місця події;

приймати від населення виклики щодо надання екстреної медичної допомоги;

надання консультаційної медичної допомоги з виїздом на місце;

транспортування пацієнтів і постраждалих, які потребують медичного супроводу, а також медична евакуація постраждалих під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

надавати доступну, безоплатну, своєчасну та якісну екстрену медичну допомогу, у тому числі під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, у відповідності до затверджених Міністерством охорони здоров’я України протоколів і стандартів;

організовувати надання екстреної медичної допомоги постраждалим при надзвичайних ситуаціях, рятувальникам та особам, які беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

Заходи Програми, їх цільове значення, якісні і кількісні характеристики можуть коригуватися та уточнюватися в процесі їх реалізації.


Основними напрямами реалізації Програми є:

Відповідно до Закону України «Про екстрену медичну допомогу» № 5081-VI від 05.07.2012 р.

забезпечення надання екстреної медичної допомоги відповідно до затверджених Міністерством охорони здоров’я України протоколів і стандартів;

постійна готовність до надання екстреної медичної допомоги;

оперативне та цілодобове реагування на виклики екстреної медичної допомоги;

доступність та безоплатність екстреної медичної допомоги, її своєчасність, якість та пріоритетність;

послідовність та безперервність надання екстреної медичної допомоги та її відповідність єдиним вимогам.

здійснення госпіталізацію до закладів охорони здоров'я осіб, які перебувають у невідкладному стані та потребують надання екстреної медичної допомоги;

забезпечення взаємодії з приймальними відділеннями (відділеннями (невідкладної) медичної допомоги) багатопрофільних лікарень і забезпечення -безперервності та послідовності надання екстреної допомоги бригадами й закладами охорони здоров’я;

забезпечення взаємодії з Державною комісією з питань техногенно-екологічної  безпеки та надзвичайних ситуацій України.

Реалізація заходів програми розрахована на 2021 - 2022 роки.

Конкретні заходи щодо напрямів реалізації Програми «Розвиток системи екстреної медичної допомоги на території Троїцької сільської об’єднаної територіальної громади на 2021-2022 роки” деталізуються у складі щорічних програм соціально – економічного розвитку Троїцької сільської об’єднаної територіальної громади, а також  у програмах розвитку відповідних галузей і сфер діяльності.

Фінансове забезпечення Програми

Забезпечення реалізації Програми здійснюється відповідно до п. 21 ст.91 Бюджетного кодексу України за рахунок коштів місцевого бюджету, власних коштів підприємств та інших джерел не заборонених чинним законодавством.

Заходи Програми будуть затверджуватися кожного року у зв’язку з новим бюджетним роком.

Очікуванні результати Програми

В результаті виконання Програми буде:

забезпечена технічна справність автомобілів та підтримання іх належного стану для постійної готовності до надання екстреної медичної допомоги;

забезпечення 10-хвилинного доїзду згідно Постанови КМУ від 16.12.2020 року № 1271 «Про норматив прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події»;

зменшити смертність при екстрених випадках;

зменшити кількість ускладнень під час транспортування;

оперативне та цілодобове реагування на виклики екстреної медичної допомоги.
Секретар сільської ради                                                             Крупська Л.В.                                     


                                                                                            Додаток 2

                                                                              до  проекту рішення сільської

                                                                             ради від 23.03.2021р. №  6/VІІІ
РОЗРАХУНОК


До фінансування програми „Розвиток системи екстреної медичної допомоги на території  Троїцької сільської  територіальної  громади на 2021-2022 роки”Троїцької сільської територіальної громади


№ з/п

Назва заходу

Сума (грн.)

Джерело фінансування

1

«Розвиток системи екстреної медичної допомоги на території  Троїцької сільської   територіальної громади на 2021-2022 роки”

60 000,00Сільський бюджет


Разом:

60 000,00Секретар сільської ради                                                             Крупська Л.В.                                                                                                                              
                                                                                            Додаток 3

                                                                              до  проекту рішення сільської

                                                                             ради від 23.03.2021р. № 6 /VІІІ


                                                

ПОРЯДОК

використання субвенції, що передається з сільського бюджету 

обласному бюджету на виконання заходів Програми «Розвиток системи екстренної медичної допомоги на території Троїцької сільської територіальної громади на 2021-2022 роки»

 

1. Порядок використання субвенції, що передається з сільського бюджету обласному бюджету на виконання заходів Програми «Розвиток системи екстренної медичної допомоги на території Троїцької сільської територіальної громади на 2021-2022 роки» (далі – Порядок), визначає механізм надання та використання коштів, що передаються з загального фонду сільського бюджету Фінансового відділу Троїцької сільської ради до обласного бюджету  на виконання Програми (далі – субвенція).

2. . Головним розпорядником субвенції за сільським бюджетом є Фінансовий відділ Троїцької сільської ради.

3.Головний розпорядник бюджетних коштів уповноважує одержавача бюджетних коштів - Комунальне підприємство «Обласний центр екстренної медичної допомоги» Дніпропетровської обласної ради на виконання заходів, передбачених програмою та надає йому кошти  сільського бюджету в межах бюжетних асигнувань у вигляді Субвенції.

4. Субвенція спрямовується на ремонт ходової частини автомобілів екстренної медичної допомоги, які надають екстренну медичну допомогу мешканцям сіл: с.Троїцьке, с.Привовчанське, с.Малоолександрівка, с.Вербове, с.Левадки, с.Писарівка, с.Зелений Гай, с.Мар’ївка, с.Новоіларіонівське, с.Пристень.

 5.Зміни до розподілу субвенції здійснюються за рішенням Троїцької сільської ради.

6. Фінансовий відділ Троїцької сільської ради на підставі отриманих пропозицій в установленому порядку та відповідно до розпису асигнувань загального фонду сільського бюджету готує документи на перерахування коштів субвенції з сільського бюджету до обласного  бюджету.

7. Органи Державного казначейства України в Дніпропетровській області при проведенні оплати рахунків забезпечують дотримання вимог наказу Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938 „Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів” (з урахуванням  внесених змін) щодо здійснення контролю за відповідністю платежів та взятими зобов’язаннями.

8. Використання субвенції за призначенням, яке не відповідає цьому Порядку, є нецільовим використанням бюджетних коштів, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

9. Невикористана сума субвенції по завершенню бюджетного року повертається до сільського бюджету.

10. Облік, складання та подання звітності про використання субвенції здійснюється головним розпорядником коштів у порядку та за формами, установленими Державним казначейством України.

11. Комунальне підприємство «Обласний центр екстренної медичної допомоги» Дніпропетровської обласної ради надає Троїцькій сільській раді звіт про використання коштів субвенції не пізніше 10 робочих днів після завершення бюджетного періоду.


Секретар сільської ради                              Крупська Л.В.
                                                                     

              

Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

ШОСТА   СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження акту приймання-передачі  майна  з балансу 

Троїцької сільської ради  на  баланс  КП «Троїцьке ЖКГ

 

 

         Керуючись ст. 26,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши  акт  приймання-передачі  майна з балансу Троїцької сільської ради на баланс фінансового відділу, враховуючи висновки постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту, сільська  рада  ВИРІШИЛА: 


         1.Затвердити акт передачі майна з балансу  Троїцької сільської ради на КП «Троїцьке ЖКГ» (додається).


        2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту.

 

 

Сільський  голова                                                                            О.О.Чуприна


село Троїцьке                                                                                                                           

23 березня  2021  року                                                                                                                             

№    -56VІІІ          


                                                        ПРОЕКТ

Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

Ш О С Т А СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про передачу в 2021 році коштів з сільського бюджету до районного  бюджету  Павлоградського району

Відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, розглянувши лист Павлоградської районної ради Дніпропетровської області від 11.12.2020р. № 02-24-201/0/2-20, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії сільської ради з питань планування   фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва  сільська  рада ВИРІШИЛА:

1. Передати кошти у вигляді дотації в сумі 100000,00 гривень (сто тисяч гривень 00 копійок) районному бюджету Павлоградського району.

2. Контроль по виконанню даного рішення покласти на постійну комісію з питань  планування   фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва.Сільський голова О.О.Чуприна

село Троїцьке

23 березня 2021 року

№  6/VІІІ

                                                                        


                                                        ПРОЕКТ

Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

Ш О С Т А СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про передачу в 2021 році коштів з сільського бюджету до бюджету  м. Павлограда


Відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, розглянувши лист Виконавчого комітету Павлоградської міської ради від 09.02.2021р. № 342/0/2-21, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії сільської ради з питань планування   фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва  сільська  рада ВИРІШИЛА:

Передати кошти у вигляді субвенції в сумі 105334,00 гривень (сто п'ять тисяч триста тридцять чотири гривні 00 копійок) бюджету м.Павлограда:

КНП «Павлоградська лікарня інтенсивного лікування» - 77 940,00 гривень;

КНП «Павлоградський пологовий будинок» - 27394,00 гривень.

Затвердити Порядок використання субвенції, що передається з сільського бюджету до бюджету м.Павлограда.

3. Контроль по виконанню даного рішення покласти на постійну комісію з питань  планування   фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва.Сільський голова О.О.Чуприна

село Троїцьке

23 березня 2021 року

№   6/VІІІ

                                                                       

                                                                                            Додаток 1

                                                                              до  проекту рішення сільської

                                                                             ради від 23.03.2021р. № 6/VІІІ

                                              

ПОРЯДОК

використання субвенції, що передається з сільського бюджету 

до бюджету м. Павлоград


1. Порядок використання субвенції, що передається з сільського бюджету до бюджету м. Павлоград (далі – Порядок), визначає мехінізм надання та використання коштів, що передаються з загального фонду сільського бюджету Фінансового відділу Троїцької сільської ради до бюджету м. Павлоград по КТПК 9770 „Інші субвенції“ на здійснення окремих видатків в галузі охорони здоров’я (далі – субвенція).

2. Субвенція враховується в дохідній та видатковій частинах бюджету м. Павлоград за відповідними кодами класифікації доходів та видатків в обсягах, затверджених рішенням Троїцької сільської ради від 23 грудня 2020 року № 87-3/VІІІ „Про бюджет Троїцької сільської територіальної громади на 2021 рік” (з урахуванням внесених змін).

3. Субвенція передається на підставі відповідних рішень Троїцької сільської ради та Павлоградської міської ради і укладання договорів згідно зі ст. 93 Бюджетного кодексу України.

4. Головним розпорядником субвенції за сільським бюджетом є Фінансовий відділ Троїцької сільської ради.

Головний розпорядник субвенції за бюджетом м. Павлоград визначається рішенням про міський бюджет відповідно до положень статей 22, 23, 26 Бюджетного кодексу України.

5. Субвенція спрямовується на здійснення окремих видатків в галузі охорони здоров’я в межах річних обсягів згідно з додатком до цього Порядку.

Зміни до розподілу субвенції здійснюються за рішенням Троїцької сільської ради.

6. Фінансовий відділ Троїцької сільської ради на підставі отриманих пропозицій в установленому порядку та відповідно до розпису асигнувань загального фонду сільського бюджету готує документи на перерахування коштів субвенції з сільського бюджету до бюджету м. Павлоград.

7. Органи Державного казначейства України в Дніпропетровській області при проведенні оплати рахунків забезпечують дотримання вимог наказу Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938 „Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів” (з урахуванням  внесених змін) щодо здійснення контролю за відповідністю платежів та взятими зобов’язаннями.

8. Використання субвенції за призначенням, яке не відповідає цьому Порядку, є нецільовим використанням бюджетних коштів, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

9. Невикористана сума субвенції по завершенню бюджетного року повертається до сільського бюджету.

10. Облік, складання та подання звітності про використання субвенції здійснюється головним розпорядником коштів, визначеним рішенням Павлоградської міської ради про місцевий бюджет, у порядку та за формами, установленими Державним казначейством України.

11. Павлоградська міська рада надає Троїцькій сільській раді звіт про використання коштів субвенції не пізніше 10 робочих днів після завершення бюджетного періоду.


Секретар сільської ради                        Л.В.Крупська                                                        ПРОЕКТ

Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

Ш О С Т А СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про передачу в 2021 році коштів з сільського бюджету 


Відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, керуючись ст. 26, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в України, відповідно до Указу Президента України від 11.02.2016 N 44/2016 "Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України",  розглянувши лист Військової частини 3024 Національної гвардії України від 17.02.2021 року №2/24-283, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії сільської ради з  питань  планування   фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва, сільська рада ВИРІШИЛА:

1. Передати кошти у вигляді субвенції в сумі 50000,00 гривень (п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок) Військовій частині 3024 Національної гвардії України для здійснення видатків на покращення побутових умов служби.

2. Контроль по виконанню даного рішення покласти на постійну комісію з питань  планування   фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва.


Сільський голова О.О.Чуприна

село Троїцьке

23 березня 2021 року

№   6/VІІІ

                                                                       


                                                        ПРОЕКТ

Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

Ш О С Т А СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про передачу в 2021 році коштів з сільського бюджету 


Відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, керуючись ст. 26, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програмою «Поліпшення організації призову громадян на строкову військову службу, приписки до призовної дільниці та підготовки до військової служби , забезпечення виконання заходів та робіт з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки місцевого значення Троїцької сільської ради на 2019-2023 роки», розглянувши листа військового комісару Павлоградського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки № 1/636 від 10.03.2021 року, сільська рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до п.ІІ Переліку завдань і Заходів «Програми Поліпшення організації призову громадян на строкову військову службу, приписки до призовної дільниці та підготовки до військової служби , забезпечення виконання заходів та робіт з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки місцевого значення Троїцької сільської ради на 2019-2023 роки».

2. Передати  кошти у вигляді субвенції в сумі 50000,00 гривень ( п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок) на проведення поточного ремонту будівлі Павлоградського ОМТЦК та СП, придбання матеріалів, придбання меблів для забезпечення та обслуговування прийому громадян).

 3. Контроль по виконанню даного рішення покласти на постійну комісію з питань  планування   фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва.


Сільський голова                              О.О.Чуприна

село Троїцьке

23 березня 2021 року

№  6 /VІІІ                                                                        ПРОЕКТ

Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

Ш О С Т А СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про передачу в 2021 році коштів з сільського бюджету 

Керуючись ст. 26, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши лист Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Павлоградського відділу поліції від 09.03.2021 р. № 48-2926, на виконання комплексної Програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Троїцької сільської ради на 2020 – 2023 роки, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії сільської ради з питань планування   фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва  сільська  рада ВИРІШИЛА:

1. Передати кошти у вигляді субвенції в сумі 50000,00 гривень (п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок) Головному управлінню Національної поліції в Дніпропетровській області для здійснення видатків на реалізацію заходів Програми.

2. Контроль по виконанню даного рішення покласти на постійну комісію з питань  планування   фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва.


Сільський голова О.О.Чуприна

село Троїцьке

23 березня 2021 року

№   6/VІІІ                                                        ПРОЕКТ

Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

Ш О С Т А СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про передачу в 2021 році коштів з сільського бюджету до бюджету Богданівської сільської територіальної громади. 

 


Відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, розгянувши лист Богданівської сільської територіальної громади, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії сільської ради з питань планування   фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва  сільська  рада ВИРІШИЛА:

1. Передати кошти у вигляді дотації в сумі 1400000,00 гривень (один мільйон чотириста тисяч гривень 00 копійок) бюджету Богданівської сільської територіальної громади.

2. Контроль по виконанню даного рішення покласти на постійну комісію з питань  планування   фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва.Сільський голова О.О.Чуприна

село Троїцьке

23 березня 2021 року

№   6/VІІІ

                                                                        


                                                        ПРОЕКТ

Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

Ш О С Т А СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про внесення змін до рішення сільської ради від 23.12.2020 року № 78-3/VІІІ «Про затвердження «Програми по благоустрою населених пунктів Троїцької сільської ради на 2021 рік»

 

Керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, з метою забезпечення життєдіяльності сільського населення, подальшого розвитку соціальної сфери сіл враховуючи висновки та рекомендації спільного засідання постійних комісій сільської ради з питань планування   фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва, з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту, сільська рада ВИРІШИЛА :

1. Внести зміни до «Програми благоустрою населених пунктів Троїцької сільської ради на 2021 рік» згідно з додатком 1.

2. Внести зміни до розрахунку видатків в 2021 році на виконання заходів, передбачених програмою, згідно з додатком 2 .

3. Контроль по виконанню даної програми покласти на постійну комісію з питань  планування   фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва.


 

Сільський голова О.О.Чуприна


село Троїцьке

23 березня 2021 року

№   6/VІІІ

                                                                        


                                           Додаток 1

                                                                              до  проекту рішення сільської

                                                                             ради від 23.03.2021р. №  6/VІІІ

ПРОГРАМА 

БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ТРОЇЦЬКОЇ

СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА 2021 РІК

 

Розроблена відповідно до ст.30 та п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетного кодексу України, яка передбачає забезпечення соціально-економічного розвитку територіальної громади.

І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Згідно статті 13 Конституції України земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси є об’єктами права власності українського народу . Від імені українського народу право власності здійснюють органи державної влади та місцевого самоврядування.

Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою турботою держави, тому робота по виконанню благоустрою, природоохоронного законодавства – це надзвичайно важлива ланка діяльності сільської ради.

З цією метою розроблена програма по благоустрою населених пунктів Троїцької сільської ради на 2021 рік.

На території Троїцької сільської ради розташовані десять населених пунктів: села Троїцьке, Вербове, Левадки, Привовчанське, Малоолександрівка, Писарівка, Зелений Гай, Мар’ївка, Новоіларіонівське та  Пристень. Кількість жителів – 3539 чоловік.

У зазначених населених пунктах сільської ради функціонують об’єкти соціальної сфери: Троїцька загальноосвітня середня школа, Привовчанська загальноосвітня середня школа, Писарівська  загальноосвітня школа, дитячий ясла-садок “Ромашка” в с. Привовчанське, дитячий садок «Оленка» в с. Троїцьке, відділення зв’язку в с.Троїцьке, в с. Привовчанське, Писарівка, одинадцять торгівельних пунктів, Привовчанський сільський Будинок культури, Троїцький сільський Будинок культури, Малоолександрівський сільський клуб, Вербовський сільський клуб, Писарівський Будинок культури, Троїцька, Привовчанська, Малоолександрівська, Писарівська сільські бібліотеки, два стадіона, тир, водогони, вежі Рожновського, парк «Дружба» в с. Троїцьке, сквер «Центральний» с. Привовчанське, сквер Пам’яті с. Привовчанське.


ІІ.МЕТА ПРОГРАМИ 

 

 Забезпечення належного естетичного стану населених пункті.

 Створення умов для забезпечення життєдіяльності громадян, функціонування всіх об’єктів комунальної інфраструктури.

Спонукання жителів громади до створення квітників на присадибних ділянках, утримання в чистоті місць громадського користування.

Покращення естетичного вигляду вулиць, скверів, місць громадського користування.

Облаштування місць для культурного відпочинку .

 

ІІІ. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ 


Соціальний розвиток населених пунктів сільської ради.

Забезпечення функціонування закладів та установ сільської ради.

Забезпечення функціонування вуличної освітлювальної мережі сільської ради.

Утримання в належному санітарному та естетичному стані вулиць, дворів, громадських місць.

Утримання та ремонт пам’ятників, установ сільської ради.

Організація робіт по недопущенню утворення стихійних звалищ побутового сміття.

Забезпечення функціонування системи водопостачання.

 

                                        IV. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ                              


Джерелами фінансування програми є місцевий бюджет сільської ради, спонсорська допомога агроформувань, підприємців, розташованих на території сільської ради.

 

№п/п

 

 

Назва заходу

 

Термін

виконання

 

Джерело фінансування

 

 

Відповідальні

1

Озеленення та утримання територій установ, вулиць, дворів громадян в належному

санітарному стані

Постійно

Місцевий бюджет , кошти громадян,

спонсорська допомога

Депутати сільської ради, старости, керівники установ, жителі села

2

Оплата електроенергії для забезпечення функціонування

вуличної освітлювальної мережі

Протягом року

Місцевий бюджет

Виконком сільської ради

3

Організація вивозу побутових

відходів

Протягом року

Місцевий бюджет

Виконком сільської ради

4

Впорядкування кладовищ

Квітень –травень

Місцевий бюджет

Виконком сільської ради, старости, депутати сільської ради, жителі села

5

Утримання в чистоті громадських місць загального користування.


Протягом року

Місцевий бюджет

Виконком сільської ради, старости, депутати сільської ради, керівники установ, жителі села

12

Придбання електролампочок, фонарів, електричних проводів, електролічилиників, лічильників води, насоса до фонтану та комплектуючих, кронштейнів, цементу, фарби, гірлянд, камер відеоспостереження та акумуляторів до них,будівельних матеріалів, табличок з назвами вулиць та дорожніх знаків

Протягом року

Місцевий бюджет

Виконком сільської ради

13


Придбання комунальної техніки

Січень- квітень

Місцевий бюджет

Виконком сільської ради

14

Послуги по розчищенню снігу в зимовий період

Січень-березень

Листопад-грудень

Місцевий бюджет

Виконком сільської ради

15

Повірка лічильників ,

розпломбування пломб.


Протягом року

Місцевий бюджет

Виконком сільської ради

16

Придбання протиожеледної суміші

Протягом року

Місцевий бюджет

Виконком сільської ради

17

Скошування трави


Протягом року

Місцевий бюджет

Виконком сільської ради

18

Ремонт пам’ятників

Протягом року

Місцевий бюджет

Виконком сільської ради

19

Підключення фонтану с. Привовчанське

Травень

Місцевий бюджет

Виконком сільської ради

20

Поточний ремонт фонтану с. Малоолександрівка

Травень

Місцевий бюджет

Виконком сільської ради

21

Перенесення пам’ятника жертвам голодомору в с. Малоолександрівка

Травень

Місцевий бюджет

Виконком сільської ради

22

Придбання медичного обладнання, автотранспорту та предметів довгострокового користування для Привовчанської амбулаторії ЗПСМ ЦПМСД Богданівської сільської ради, за адресою: вул. Перемоги, 14, с. Привовчанське, Павлоградський район, Дніпропетровська область

Березень-травень

Місцевий бюджет

Виконком сільської ради

 

 

Секретар сільської ради                          Л.В.Крупська


                                                                

                                           Додаток 2                                                                                                                              

                                                                              до  проекту рішення сільської

                                                                             ради від 23.03.2021р. №  /VІІІ


РОЗРАХУНОК

до фінансування Програми по благоустрою населених пунктів 

Троїцької сільської ради на 2021 рік

КПКВК 0216030

 

№п/п

Назва заходу

 

Сума (грн.)

Джерело фінансування

1

Оплата водопостачання

1415*17,00

 

24055

Місцевий бюджет

2

Оплата електроенергії

111640*3,50

390740


Місцевий бюджет

3

Придбання електролампочок, фонарів, електричних проводів, електролічилиників, лічильників води, насоса до фонтану та комплектуючих, кронштейнів, цементу, фарби, гірлянд, камер відеоспостереження та акумуляторів до них,будівельних матеріалів, табличок з назвами вулиць та дорожніх знаків

230570

Місцевий бюджет

4

Послуги з встановлення та підключення електроустановки споживача до електромережі

12000

Місцевий бюджет

5

Послуги по розчищенню снігу в зимовий період (по договору)

195000


Місцевий бюджет

6

Повірка лічильників,

розпломбування, встановлення та підключення електроустановки

10500

Місцевий бюджет


7

Ремонт вуличного освітлення

440000

Місцевий бюджет

8

Обслуговування фонтану с. Привовчанське

9000

Місцевий бюджет

9

Перенесення пам’ятника голодомору

0

Місцевий бюджет

11

Реєстрація комунальної техніки , держстрахування

3000

Місцевий бюджет

12

Придбання медичного обладнання, автотранспорту та предметів довгострокового користування для Привовчанської амбулаторії ЗПСМ ЦПМСД Богданівської сільської ради, за адресою: вул. Перемоги, 14, с. Привовчанське, Павлоградський район, Дніпропетровська область

960338

Місцевий бюджет

Усього


2 275 203


 

Секретар сільської ради                                                Л.В.Крупська
                 

                                                        ПРОЕКТ

Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

Ш О С Т А СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про внесення змін до рішення від 23 грудня  2020 року                                                                                                                             № 80-3/VІІІ «Про затвердження «Програми капітального будівництва, реконструкції  та капітального ремонту Троїцької  сільської ради на 2021 рік»

Керуючись пунктом 22  статті  26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення життєдіяльності  сільського населення, подальшого розвитку  соціальної сфери сіл,  враховуючи висновки та рекомендації  спільного засідання постійних комісій  сільської  ради  з питань планування   фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва, питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою та питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту, сільська рада  ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до «Програми  капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту Троїцької сільської ради на 2021 рік» згідно з додатком 1.   

2. Внести зміни до розрахунку видатків  в 2021  році  на виконання заходів, передбачених  Програмою, згідно з додатком   2.               

3. Контроль по виконанню даного рішення  покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування   фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва.

 

Сільський  голова                                                                       О.О. Чуприна

село Троїцьке                                                                                                                                    23 березня 2020 року                                                                                                                           №  6/VІІІ           

Додаток 1

                                                                         до  проекту рішення сільської

                                                                             ради від 23.03.2021р. №  /VІІІПРОГРАМА 

КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА, РЕКОНСТРУЦІЇ ТА КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ   ТРОЇЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ НА 2021 РІК


Відповідно до ст. 31 та п. 22 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» в сільській раді розроблена Програма капітального будівництва та реконструкції, яка передбачає забезпечення соціально-економічного розвитку території громади.


Мета програми:

 • Організація за рахунок власних коштів та коштів передбачених з обласного та державного бюджету будівництва, реконструкції об'єктів, що знаходяться у власності громади.
 • Встановлення на території сільської ради відповідного режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність.
 • Організація охорони, реставрації та використання пам'яток історії і культури, паркових і природних заповідників.
 • Зміцнення та вдосконалення матеріальної бази установ, підпорядкованих сільській раді.
 • Покращення благоустрою населених пунктів.

Джерелами фінансування програми є місцевий бюджет.

   

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Джерело фінансування

Відповідальні

1

Реконструкція парку відпочинку по вул. Пушкіна  с. Троїцьке Павлоградського району Дніпропетровської області

2021

Місцевий бюджет

Виконком сільської ради

2

Нове будівництво мереж зовнішнього освітлення від КТП-235 в с. Писарівка Павлоградського району Дніпропетровської області

2021

Місцевий бюджет

Виконком сільської ради

3

Нове будівництво мереж зовнішнього освітлення від КТП-232 в с. Писарівка Павлоградського району Дніпропетровської області

2021

Місцевий бюджет

Виконком сільської ради

4

Нове будівництво мереж зовнішнього освітлення від КТП-226 в с. Писарівка Павлоградського району Дніпропетровської області

2021

Місцевий бюджет

Виконком сільської ради

5

Нове будівництво мереж зовнішнього освітлення від КТП-230 в с. Писарівка Павлоградського району Дніпропетровської області

2021

Місцевий бюджет

Виконком сільської ради

6

Нове будівництво мереж зовнішнього освітлення від КТП-231 в с.Пристень Павлоградського району Дніпропетровської області

2021

Місцевий бюджет

Виконком сільської ради

7

Нове будівництво мереж зовнішнього освітлення від КТП-242 в с.Зелений Гай Павлоградського району Дніпропетровської області

2021

Місцевий бюджет

Виконком сільської ради

8

Нове будівництво мереж зовнішнього освітлення від КТП-278 в с. Мар'ївка Павлоградського району Дніпропетровської області

2021

Місцевий бюджет

Виконком сільської ради

9

Нове будівництво мереж зовнішнього освітлення від КТП-229 в с. Новоіларіонівське Павлоградського району Дніпропетровської області

2021

Місцевий бюджет

Виконком сільської ради

10

Нове будівництво мереж зовнішнього освітлення від КТП-228 в с. Новоіларіонівське Павлоградського району Дніпропетровської області

2021

Місцевий бюджет

Виконком сільської ради

11


Капітальний ремонт будівлі Троїцького дитячого садка "Оленка" за адресою: вул.Центральна,105В с.Троїцьке Павлоградського району Дніпропетровської області

2021

Місцевий бюджет

Виконком сільської ради

12


Капітальний ремонт частини будівлі КДНЗ "Привовчанський ясла-садок "Ромашка" загального розвитку за адресою: с.Привовчанське Павлоградського району Дніпропетровської області

2021

Місцевий бюджет

Виконком сільської ради

13


Капітальний ремонт Писарівської ЗШ І-ІІ ступенів с.Писарівка Павлоградського району Дніпропетровської області (виготовлення ПКД)

2021

Місцевий бюджет

Виконком сільської ради

14

Будівництво складу Привовчанського складу ясла-садка "Ромашка" за адресою вул.Перемоги, 16 с.Привовчанське Павлоградського району Дніпропетровської області

2021

Місцевий бюджет

Виконком сільської ради

15

Капітальний ремонт Малоолександрівського сільського клубу Павлоградського району Дніпропетровської області(виготовлення ПКД)

2021

Місцевий бюджет

Виконком сільської ради

16

Капітальний ремонт Привовчанської ЗШ І-ІІІ ступенів  Павлоградського району Дніпропетровської області

2021

Місцевий бюджет

Виконком сільської ради

17

Реконструкція будівлі контори Троїцької сільської ради вул.Центральна, буд.110б с.Троїцьке Павлоградського району Дніпропетровської області  

2021

Місцевий бюджет

Виконком сільської ради

18

Капітальний ремонт будівлі сільської ради за адресою: вул.Миру,1а с.Троїцьке Павлоградського району Дніпропетровської області  

2021

Місцевий бюджет

Виконком сільської ради

19

Капітальний ремонт квартири по вул.Пушкіна,5 с.Троїцьке Павлоградського району Дніпропетровської області  

2021

Місцевий бюджет

Виконком сільської ради

20

Реконструкція тиру під спортивно-оздоровчий комплекс по вул.Нова, 13 в с.Привовчанське Павлоградського району Дніпропетровської області.Коригування"

2021

Місцевий бюджет

Виконком сільської ради

21

Реконструкція футбольного поля в с.Троїцьке Павлоградського району Дніпропетровської області

2021

Місцевий бюджет

Виконком сільської ради

22

Реконструкція скверу»Центральний» з улаштуванням багатофункціонального майданчика по вул Шкільна с. Привовчанське Павлоградського району Дніпропетровської області.

2021

Місцевий бюджет

Виконком сільської ради

23

Капітальний ремонт приміщення Привовчанського СБК по вул.Миру,27 Привовчанське Павлоградського району Дніпропетровської області

2021

Місцевий бюджет

Виконком сільської ради
Секретар  сільської ради                                                            Л.В.Крупська

 

                                                       

                                                         


Додаток 2

                                                                         до  проекту рішення сільської

                                                                             ради від 23.03.2021р. №  /VІІІРОЗРАХУНОК

до фінансування програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту Троїцької сільської  ради на 2021 рік

 

№п/п

 

 

 

Назва заходу

 

Сума (грн.)

 

Джерело фінансування

 

 

1

Реконструкція парку відпочинку по вул. Пушкіна  с. Троїцьке Павлоградського району Дніпропетровської області.

2800000

Місцевий бюджет

2

Нове будівництво мереж зовнішнього освітлення від КТП-235 в с. Писарівка Павлоградського району Дніпропетровської області

566601

Місцевий бюджет

3

Нове будівництво мереж зовнішнього освітлення від КТП-232 в с. Писарівка Павлоградського району Дніпропетровської області

380930

Місцевий бюджет

4

Нове будівництво мереж зовнішнього освітлення від КТП-226 в с. Писарівка Павлоградського району Дніпропетровської області

296344

Місцевий бюджет

5

Нове будівництво мереж зовнішнього освітлення від КТП-230 в с. Писарівка Павлоградського району Дніпропетровської області

231262

Місцевий бюджет

6

Нове будівництво мереж зовнішнього освітлення від КТП-231 в с.Пристень Павлоградського району Дніпропетровської області

175786

Місцевий бюджет

7

Нове будівництво мереж зовнішнього освітлення від КТП-242 в с.Зелений Гай Павлоградського району Дніпропетровської області

275982

Місцевий бюджет

8

Нове будівництво мереж зовнішнього освітлення від КТП-278 в с. Мар'ївка Павлоградського району Дніпропетровської області

399536

Місцевий бюджет

9

Нове будівництво мереж зовнішнього освітлення від КТП-229 в с. Новоіларіонівське Павлоградського району Дніпропетровської області

230500

Місцевий бюджет

10

Нове будівництво мереж зовнішнього освітлення від КТП-228 в с. Новоіларіонівське Павлоградського району Дніпропетровської області

243059

Місцевий бюджет

11


Капітальний ремонт будівлі Троїцького дитячого садка "Оленка" за адресою: вул.Центральна,105В с.Троїцьке Павлоградського району Дніпропетровської області

3116425

Місцевий бюджет

12


Капітальний ремонт частини будівлі КДНЗ "Привовчанський ясла-садок "Ромашка" загального розвитку за адресою: с.Привовчанське Павлоградського району Дніпропетровської області

3293074

Місцевий бюджет

13


Капітальний ремонт Писарівської ЗШ І-ІІ ступенів с.Писарівка Павлоградського району Дніпропетровської області

200000

Місцевий бюджет

14

Капітальний ремонт Малоолександрівського сільського клубу Павлоградського району Дніпропетровської області

150000

Місцевий бюджет

15

Капітальний ремонт Привовчанської ЗШ І-ІІІ ступенів  Павлоградського району Дніпропетровської області .

3600000

Місцевий бюджет

16

Будівництво складу Привовчанського складу ясла-садка "Ромашка" за адресою вул.Перемоги, 16 с.Привовчанське Павлоградського району Дніпропетровської області

776481

Місцевий бюджет

17

Реконструкція будівлі контори Троїцької сільської ради вул.Центральна, буд.110б с.Троїцьке Павлоградського району Дніпропетровської області  

16000000

Місцевий бюджет

18

Капітальний ремонт будівлі сільської ради за адресою: вул.Миру,1а с.Троїцьке Павлоградського району Дніпропетровської області  

2300000

Місцевий бюджет

19

Капітальний ремонт квартири по вул.Пушкіна,5 с.Троїцьке Павлоградського району Дніпропетровської області  

130000

Місцевий бюджет

20

Реконструкція тиру  під спортивно-оздоровчий комплекс по вул.Нова, 13 в с.Привовчанське Павлоградського району Дніпропетровської області.Коригування

50000

Місцевий бюджет

21

Реконструкція футбольного поля в с.Троїцьке Павлоградського району Дніпропетровської області

200000

Місцевий бюджет

22

Реконструкція скверу»Центральний» з улаштуванням багатофункціонального майданчика по вул Шкільна с. Привовчанське Павлоградського району Дніпропетровської області.

151961,68

Місцевий бюджет

23

Капітальний ремонт приміщення Привовчанського СБК по вул.Миру,27 Привовчанське Павлоградського району Дніпропетровської області

800000

Місцевий бюджет

 

Усього

 

 

36367941,68

 

 

Секретар  сільської ради                                                            Л.В.Крупська


                                                          ПРОЕКТ

Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

 Ш О С Т А СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                        

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення від 23 грудня 2020 року                                                                                                                             № 76-3/VІІІ «Про затвердження «Програми запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на них та забезпечення пожежної безпеки  на території Троїцької сільської ради на 2021-2023 роки»

 

З метою забезпечення життєдіяльності сільського населення, подальшого розвитку соціальної сфери сіл, керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве  самоврядування  в Україні», статтями 85, 91, 93 Бюджетного кодексу  України, постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня  2015 року №775 «Про затвердження порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» (зі змінами),   враховуючи висновки   постійної комісії  з  питань  планування   фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва, сільська рада  ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до розрахунку видатків у 2021 році на виконання заходів, передбачених Програмою, та затвердити їх в новій редакції згідно додатку 2.

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  планування   фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва.


  Сільський голова                   О.О. Чуприна


село Троїцьке

23 березня 2021 року

№   6/VІІІ                                                                            Додаток 2

                                                                              до  проекту рішення сільської

                                                                             ради від 23.03.2021р. №  6/VІІІРОЗРАХУНОК

 

До фінансування програми „Запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на них та забезпечення пожежної безпеки на території Троїцької сільської ради на 2021-2023 роки”


№ з/п

Назва заходу

Сума (грн.)

Джерело фінансування

1

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій 

 КПКВК 0218110 м/б

100 000,00

Сільський бюджет

2

Видатки на утримання МПО м/б КПКВК 0218130

1 268 194,00

Сільський бюджет

3

„Запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на них та забезпечення пожежної безпеки на території Троїцької сільської ради на 2021 рік”

Для перерахування до обласного бюджету


КПКВК 37197704 050,00Сільський бюджет

4

„Запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на них та забезпечення пожежної безпеки на території Троїцької сільської ради на 2020 рік” (6 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області)

КПКВК 371980070 000Сільський бюджет


Разом:

1 442 244
Секретар сільської ради                           Л.В.Крупська                                               ПРОЕКТ

Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О     Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

Ш О С Т А   СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                        

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення від 23 грудня  2020 року                                                                                                                             № 77-3/VІІІ «Про затвердження «Програми соціального захисту населення Троїцької сільської ради на 2021 рік»

 

З метою забезпечення життєдіяльності та соціального захисту сільського населення, подальшого розвитку соціальної сфери сіл, керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Бюджетним кодексом України, враховуючи висновки та рекомендації спільного засідання постійних комісій сільської ради з питань планування   фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва  та з питань гуманітарних питань, прав людини, законності, депутатської діяльності та регламенту, сільська рада ВИРІШИЛА:

Внести зміни до розрахунку видатків  на виконання заходів, передбачених «Програмою соціального захисту населення  Троїцької  сільської ради на 2021 рік»  згідно з додатком 2.

Контроль по виконанню даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування   фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва.  Сільський голова                    О.О. Чуприна

село Троїцьке

23 березня 2021 року

№   6/VІІІ
                                                                             Додаток 2

                                                                              до  проекту рішення сільської

                                                                             ради від 23.03.2021р. № 6 /VІІІРОЗРАХУНОК

 

до фінансування Програми соціального захисту населення Троїцької сільської ради на 2021 рік

 

КПК 0213242 

№п/п

 

 

 

Назва заходу

 

Сума (грн.)

 

Джерело фінансування

 

 


1Надання матеріальної допомоги згідно поданих заяв.2 644 000,00


Місцевий бюджет

Обласний бюджет

2

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

2587,00

Обласний бюджет

3

Виплата компенсації фізичним особам , які надають соціальні послуги

234 865,00

Місцевий бюджет

 

Усього

 

 

 

2 881 452,00

 

 

 


Секретар сільської ради                               Л.В.Крупська                                                


ПРОЕКТ

ТРОЇЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ПАВЛОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ш О С Т А С Е С І Я ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Про внесення змін до мережі головних розпорядників 

коштів на  2021 рік

 

     Відповідно до Конституції України, керуючись п.23 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетним кодексом України, рішенням сільської ради від 23 грудня 2020 року №87-3/УІІІ „Про бюджет Троїцької сільської територіальної громади на 2021 рік” , виходячи з аналізу соціальної необхідності та враховуючи пропозицію постійної комісії з питань  планування   фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва сільська рада ВИРІШИЛА:

Внести зміни до мережі головних розпорядників коштів на  2021рік - додати КПК 0211061, КПК 0217325, КПК 0217330, КПК 3719800.          

Відкрити видаткові розрахункові рахунки по КПК 0211061, КПК 0217325, КПК 0217330, КПК 3719800.           .

 • Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  планування   фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва.


Сільський голова                                                                                О.О. Чуприна  

село Троїцьке                                                                                                                            

23 березня 2021 року                                                                                                                             

№  6/VІІІ         

                        


 

                                                                    ПРОЕКТ

Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А   Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О    Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

Ш О С Т А  С Е С І Я  В О С Ь М О Г О С К Л И К А Н Н Я

 

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення сільської ради від 23 грудня 2020 року

№  87- 3 /VІІІ «Про  бюджет Троїцької сільської територіальної громади

на  2021  рік»

04542000000

( код бюджету)

Відповідно до Конституції України, керуючись ст.91 Бюджетного кодексу України, п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням сільської ради від 23 грудня 2020 року №  87- 3 /VІІІ «Про  бюджет Троїцької сільської територіальної громади на  2021  рік», враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань планування   фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва сільська рада ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення сільської ради від 23 грудня 2020 року №  87- 3 /VІІІ «Про  бюджет Троїцької сільської територіальної громади на  2021  рік» такі зміни:

1.1. У пункті 1:

 Цифри «138347,3», «137776,4» та «570,9» замінити відповідно цифрами «138491,3», «137920,4» та «570,9».

  1.2. У пункті 2:

  Цифри  «138347,3», «121851,1» та «16496,2» замінити відповідно цифрами «138491,3», «121995,1» та «16496,2».

2. Пункт 1 доповнити абзацом наступного змісту:

Збільшити доходи загального фонду сільського бюджету за рахунок коштів «Інші субвенції з місцевого бюджету» за кодом доходу 41053900 в сумі 144,0 тис. грн. (згідно з додатком 1).

3.  Внести зміни до додатків  1, 3, 4, 6   до рішення сільської ради від 23  грудня 2020 року №87-3/ VІІІ  Про  бюджет Троїцької сільської територіальної громади на  2021  рік»та затвердити їх в новій редакції згідно з додатками   1, 3, 4, 6 до цього рішення.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування   фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва.

Сільський голова                                                                           О.О.Чуприна 
селоТроїцьке
від  23 березня 2021 року

№   -6/VІІІ


Додаток 1.xls

Додаток 3.xls

Додаток 4.xls

Додаток 6.xlsx                                                            ПРОЕКТ

Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А   Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О    Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

Ш О С Т А  С Е С І Я  В О С Ь М О Г О С К Л И К А Н Н Я

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про внесення змін до рішення сільської ради від 23 грудня 2020 року

 №  87- 3 /VІІІ «Про  бюджет Троїцької сільської територіальної громади

на  2021  рік»

04542000000

( код бюджету)


Відповідно до Конституції України, керуючись ст.91 Бюджетного кодексу України, п.23 ст.26, ст.65 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням сільської ради від 23 грудня 2020 року №  87- 3 /VІІІ «Про  бюджет Троїцької сільської територіальної громади на  2021  рік» враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань планування   фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва сільська рада ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення сільської ради від 23 грудня 2020 року №  87- 3 /VІІІ «Про  бюджет Троїцької сільської територіальної громади на  2021  рік» такі зміни:

  1.1. У пункті 2:

  Цифри  «138 491,3», «121 995,1» та «164 96,2», в тому числі бюджет розвитку «15928,3 » замінити відповідно цифрами «164 542,8», «125 052,3» та «39 490,5», в тому числі бюджет розвитку «38922,6».

2. Пункт 2 доповнити абзацом наступного змісту :

Затвердити дефіцит загального фонду сільського бюджету за рахунок вільного залишку бюджетних коштів у сумі 3057,2 тис. грн.( згідно з додатком 2 )

Затвердити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету за рахунок вільного залишку бюджетних коштів у сумі 22994,3 тис. грн.(згідно з додатком 2).

3.  Внести зміни до додатків   2, 3, 4, 5, 6   до рішення сільської ради від 23  грудня 2020 року №87-3/ VІІІ  Про  бюджет Троїцької сільської територіальної громади на  2021  рік» та затвердити їх в новій редакції згідно з додатками   2, 3, 4, 5, 6 до цього рішення.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування   фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва.Сільський голова                                                                           О.О.Чуприна 

село Троїцьке
від  23 березня 2021 року

№ -6/VІІІ


Додаток 2 до проекту.xls

Додаток 3 до проекту.xls

Додаток 4 проект 2.xls

Додаток 5 проект 2.xls

Додаток 6 проект 2.xlsx


                                                  ПРОЕКТ

Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А   Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О    Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

С Е С І Я  В О С Ь М О Г О С К Л И К А Н Н Я

 

                                 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Про хід виконання заходів «Програми захисту прав дітей  та розвитку сімейних форм виховання на території Троїцької сільської ради на 2020-2021 роки» (зі змінами) у 2020 році


Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши звіт про хід виконання заходів «Програми захисту прав дітей  та розвитку сімейних форм виховання на території Троїцької сільської ради на 2020-2021 роки», затвердженої рішенням Троїцької сільської ради від 18 грудня 2019 року №771-34/VІІ (зі змінами), розглянувши подання виконавчого комітету Троїцької сільської ради та враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань планування   фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва сільська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про хід виконання заходів «Програми захисту прав дітей  та розвитку сімейних форм виховання на території Троїцької сільської ради на 2020-2021 роки» (зі змінами) у 2020 році (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  планування   фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва.

Сільський голова                                                                           О.О. Чуприна


с. Троїцьке

23 березня 2021 року

№  -6/VIII

Додаток

до проекту рішення Троїцької сільської ради від 23 березня 2021 року № -6/VIII

 

ЗВІТ

про хід виконання заходів «Програми захисту прав дітей  та розвитку сімейних форм виховання на території Троїцької сільської ради на 2020-2021 роки» у 2020 році

На виконання «Програми захисту прав дітей  та розвитку сімейних форм виховання на території Троїцької сільської ради на 2020-2021 роки», затвердженої рішенням Троїцької сільської ради від 18 грудня 2019 року  №771-34/VII на 2020 рік були заплановані кошти по загальному фонду місцевого бюджету у сумі 43,650 тис.грн, по спеціальному фонду у сумі 200,000 тис.грн. Фактично використано за 2020 рік кошти в сумі 10,500 тис.грн, що становить 4,3% виконання плану.

Основними завданнями «Програми захисту прав дітей  та розвитку сімейних форм виховання на території Троїцької сільської ради на 2020-2021 роки» є:

 підтримка дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, забезпечення належних умов для їх навчання, виховання та розвитку,

підвищення рівня культури сімейних стосунків і відповідальності батьків за виконання своїх обов’язків шляхом активізації участі батьків у семінарах, тренінгах, що сприяють формуванню сімейних цінностей;

своєчасне виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, влаштування їх до закладів соціального захисту;

розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка та піклування, створення дитячих будинків сімейного типу, прийомних та патронатних сімей).

З метою забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей протягом 2020 року:

- проведено 36 інспектувань сімей (14 знаходились в складних життєвих обставинах), в яких виховується 56 дитина (в СЖО 24 дитини). В ході інспектування обстежувались умови проживання сімей,  проводились оцінки потреб дітей, за результатами обстежень в разі необхідності складались акти.

При виконавчому комітеті створена та функціонує комісія з питань захисту прав дитини. Протягом 2020 року проведено 8 засідань, на яких були розглянуті та вирішені питання, пов’язані із захистом прав та інтересів дітей (надання права дозволу на управління/користування майном, що належить малолітнім дітям, про доцільність позбавлення батьківських прав, про визначення місця проживання дитини, щодо неналежного виконання батьківських обов’язків, взяття під соціальний супровід, про затвердження індивідуальних планів соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах  та інші);

- протягом поточного року в одній сім’ї була вилучена малолітня дитина, яка влаштована в КЗ «Центр соціальної підтримки дітей та сімей «Добре вдома» Дніпропетровської районної ради Дніпропетровської області;

- в Павлоградському міськрайонному суді розглянута одна справа та слухається одна справа про позбавлення батьківських прав,  службою у справах дітей забезпечено представництво в інтересах дітей у чотирьох судових засіданнях;

- відносно 8-ми батьків з 7-ми сімей направлені інформації до Павлоградського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області щодо притягнення до адміністративної відповідальності за  неналежне виконання ними батьківських обовʼязків;

- у 2020 році виконавчим комітетом Троїцької сільської ради двом дітям надано статус дитини, позбавленої батьківського піклування.  

Станом на 31 грудня 2020 року на території Троїцької сільської ради відсутні діти, які не влаштовані до сімейних форм виховання.

Всього на території Троїцької сільської ради проживає 9 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них:

-        9 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування проживають у сім’ях опікунів.

Проведена робота, спрямована на створення патронатних сімей в громаді. Так рішенням виконавчого комітету Троїцької сільської ради від 07 грудня 2020 року №29 запроваджена патронатна послуга в громаді. Одна сім’я пройшла навчання та отримала дозвільні документи для прийняття дітей. 

З метою реалізації заходів, спрямованих на підтримку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують захисту з боку громади, із місцевого бюджету виплачено соціальних допомог на суму 10,500 тис. грн   18 особам.

Реалізація Програми сприяє:

- запровадженню на рівні громади системи захисту прав дітей;

- активізації діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадськості щодо підтримки сімей з дітьми;

- створенню безпечного та сприятливого середовища для розвитку дитини;

- зменшенню кількості бездоглядних та безпритульних дітей;

- збільшенню рівня влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні та патронатні сім’ї;

- охопленню допомогою 100% внутрішньо переміщених сімей з дітьми;

- зменшенню кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- створенню умов для активізації національного усиновлення.


Секретар сільської ради                                                                Л.В.Крупська


                                                  ПРОЕКТ

Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А   Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О    Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

Ш О С Т А  С Е С І Я  В О С Ь М О Г О С К Л И К А Н Н Я

 

                                 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Про хід виконання заходів «Програми розвитку земельних відносин та охорони земель Троїцької сільської ради на 2018-2022 роки» (зі змінами) у 2020 році


Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши звіт про хід виконання заходів «Програми розвитку земельних відносин та охорони земель Троїцької сільської ради на 2018-2022 роки», затвердженої рішенням Троїцької сільської ради від 18 грудня 2019 року №772-34/VІІ (зі змінами), розглянувши подання виконавчого комітету Троїцької сільської ради та враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань планування   фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва сільська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про хід виконання заходів «Програми розвитку земельних відносин та охорони земель Троїцької сільської ради на 2018-2022 роки» (зі змінами) у 2020 році (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  планування   фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва.

Сільський голова                                                                              О.О. Чуприна


с. Троїцьке

23 березня 2021 року

№   -6/VIII

Додаток

до проекту рішення Троїцької сільської ради від 23 березня 2021 року № -6/VIII


 

ЗВІТ

про хід виконання заходів « Програми розвитку земельних відносин та охорони земель Троїцької сільської ради на 2018-2022 роки» (зі змінами) у 2020 році

 


На виконання «Програми розвитку земельних відносин та охорони земель Троїцької сільської ради на 2018-2022 роки» , затвердженої рішенням Троїцької сільської ради від 18 грудня 2019 року №772-34/VII (зі змінами) із сільського бюджету на 2020 рік були заплановані кошти (з урахуванням змін) в сумі 340,933 тис.грн, в тому числі по загальному фонду – 95,800 тис.грн, по спеціальному фонду – 245,133 тис.грн. Фактично використано за 2020 рік кошти в сумі 340,933 тис.грн, що становить 100% виконання плану, в тому числі по загальному фонду – 95,800 тис.грн, по спеціальному фонду – 245,133 тис.грн.

У результаті виконання Програми кошти були використані на:

розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на суму 95,800 тис.грн;

проведення інвентарізації земельних ділянок на суму 45,218 тис.грн.

виготовлення генерального плану с.Троїцьке Павлоградського району Дніпропетровської області на суму 199,915 тис.грн.

Реалізація заходів, передбачених Програмою, дозволить здійснювати використання та охорону земель на якісно новому рівні, надасть можливість зберегти та використовувати землю як складову частину природного ресурсу і територіального базису, основне національне багатство перетворити в самостійний фактор зростання економіки, а також сприяє залученню інвестицій у розвиток економіки Троїцької сільської ради. У цілому збільшаться надходження коштів до бюджету від плати за землю. Проведення цих робіт також буде сприяє більш відповідальному і господарському відношенню власників земельних ділянок до їх використання.


 

Секретар сільської ради                                                                    Л.В.Крупська                                                  ПРОЕКТ

Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А   Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О    Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

Ш О С Т А  С Е С І Я  В О С Ь М О Г О С К Л И К А Н Н Я

 

                                 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Про виконання заходів «Програми капітального будівництва  та реконструкції   Троїцької  сільської ради на 2020 рік» (зі змінами) 

 

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши звіт про хід виконання заходів «Програми капітального будівництва  та реконструкції   Троїцької  сільської ради на 2020 рік», затвердженої рішенням Троїцької сільської ради від 18 грудня 2019 року №740-34/VІІ (зі змінами), розглянувши подання виконавчого комітету Троїцької сільської ради та враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань планування   фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва сільська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання заходів «Програми капітального будівництва  та реконструкції   Троїцької  сільської ради на 2020 рік» (зі змінами) (додається).

 • Зняти з контролю рішення від 18 грудня 2019 року №740-34/VII «Про затвердження «Програми капітального будівництва  та реконструкції   Троїцької  сільської ради на 2020 рік» як таке, що виконане.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  планування   фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва.
Сільський голова                                                                          О.О. Чуприна


с. Троїцьке

23 березня 2021 року

№   -6/VIII
Додаток

до проекту рішення Троїцької сільської ради від 23 березня 2021 року

№  -6/VIIIЗВІТ

про виконання заходів « Програми капітального будівництва  та реконструкції   Троїцької  сільської ради на 2020 рік» (зі змінами)


На виконання «Програми капітального будівництва  та реконструкції   Троїцької  сільської ради на 2020 рік», затвердженої рішенням Троїцької сільської ради від 18 грудня 2019 року № 740-34/VІІ (зі змінами) із сільського бюджету на 2020 рік були  заплановані кошти (з урахуванням змін) в сумі 7316,786 тис.грн, в тому числі по спеціальному фонду – 7316,786 тис.грн. Фактично використано за 2020 рік кошти в сумі 1924,309 тис.грн, в тому числі по спеціальному фонду – 1924,309 тис.грн, що становить 26,3% виконання плану.

У результаті виконання Програми здійснювалася реалізація заходів по об’єкту «Реконструкція скверу «Центральний» з улаштуванням багатофункціонального майданчика по вул. Шкільна     с. Привовчанське Павлоградського району Дніпропетровської області.Коригування». Це перехідний  об’єкт з 2019 року. У 2020 році було  здійснено фінансування на загальну суму 741,590 тис.грн, в тому числі за рахунок коштів обласного бюджету – 600,000 тис.грн, сільського бюджету – 141,59 тис.грн, а саме: проведено коригування проекту на суму 29,592 тис.грн, експертизу проекту на суму 13,475 тис.грн, здійснено оплату за підрядні роботи згідно договору з  ТОВ «РЕСУРС-МОНОЛІТ» 29.07.2019 № 2907 у сумі 679,879 тис.грн,  проведено оплату технічного нагляду у сумі 10,118 тис.грн, проведено оплату авторського нагляду у сумі 8,526 тис.грн. На початок 2021 року обліковується кредиторська заборгованість по даному об’єкту у сумі 151, 962 тис.грн, що становить 5% загальної вартості Договору  через відсутність сертифікату на завершення робіт.

У 2020 році на реалізацію об’єкта «Реконструкція парку відпочинку по вул. Пушкіна, 12б  с.Троїцьке Павлоградського району Дніпропетровської області» направлені кошти з місцевого бюджету на виготовлення проектно-кошторисної документації  в сумі 195,762 тис. грн.

За результатами проведених закупівель – «відкриті торги» визначено підрядну організацію на проведення робіт по об’єкту «Реконструкція парку відпочинку по вул Пушкіна, 12б  с.Троїцьке Павлоградського району Дніпропетровської області» - ТОВ «Торгівельний дім « Н’ю-лайн»,  укладено договір на виконання підрядних робіт на суму 3425,248 тис.грн. В результаті проведених торгів сума економії коштів склала  44,752 тис.грн. Завершення реалізації проекту планується у 2021 році.

У результаті виконання Програми у 2020 році за рахунок коштів сільського бюджету реалізовувалися наступні заходи:

було проведено експертизу проектно-кошторисної документації по об’єкту «Будівництво складу Привовчанського складу ясла-садка "Ромашка" за адресою вул.Перемоги, 16 с.Привовчанське Павлоградського району Дніпропетровської області» у сумі 3,564 тис.грн;

було виготовлено проектно-кошторисну документацію  по об’єкту «Реконструкція тиру під спортивно-оздоровчий комплекс по вул.Нова,13 с.Привовчанське Павлоградського району Дніпропетровської області» на суму 299,132 тис.грн;

було здійснено оплату за виконані роботи ТОВ «УНБК» по об’єкту «Реконструкція будівлі котельні прачечної шляхом прибудови гаражу за адресою: вул.Шевченка, 25А Троїцьке Павлоградського району Дніпропетровської області» у сумі 530,278 тис.грн, проведено оплату технічного нагляду на суму 4,407 тис.грн;

 було виготовлено проектно-кошторисну документацію по об’єкту «Реконструкція будівлі контори Троїцької сільської ради вул.Центральна, 110 б с.Троїцьке Павлоградського району Дніпропетровської області»  у сумі 149,576 тис.грн.

Реалізація заходів Програми сприяє:

організації за рахунок власних коштів та коштів, передбачених з обласного бюджету будівництва , реконструкції об'єктів , що знаходяться у власності громади;

 встановленню на території сільської ради відповідного режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;

 організації охорони, реставрації та використання пам'яток історії і культури, паркових і природних заповідників;

зміцненню та вдосконаленню матеріальної бази установ, підпорядкованих сільській раді ;

покращенню благоустрою населених пунктів.


 

Секретар сільської ради                                                              Л.В.Крупська
                                                  ПРОЕКТ

Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А   Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О    Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

Ш О С Т А  С Е С І Я  В О С Ь М О Г О С К Л И К А Н Н Я

 

                                 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Про виконання заходів «Програми з природоохоронних заходів

Троїцької сільської ради на 2020 рік » (зі змінами) 


Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши звіт про хід виконання заходів «Програми з природоохоронних заходів Троїцької сільської ради на 2020 рік», затвердженої рішенням Троїцької сільської ради від 18 грудня 2019 року №741-34/VІІ (зі змінами), розглянувши подання виконавчого комітету Троїцької сільської ради та враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань планування   фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва сільська рада ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт про виконання заходів «Програми з природоохоронних заходів Троїцької сільської ради на 2020 рік»(зі змінами) (додається).

Зняти з контролю рішення від 18 грудня 2019 року №741-34/VII «Про затвердження «Програми з природоохоронних заходів Троїцької сільської ради на 2020 рік» як таке, що виконане.

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  планування   фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва.

Сільський голова                                                                          О.О. Чуприна


с. Троїцьке

23 березня 2021 року

№   -6VIII
Додаток

до проекту рішення Троїцької сільської ради від 23 березня 2021 року

№   -6/VIII

 


ЗВІТ

про виконання заходів « Програми з природоохоронних заходів

Троїцької сільської ради на 2020 рік» (зі змінами) 


На виконання «Програми з природоохоронних заходів Троїцької сільської ради на 2021 рік» , затвердженої рішенням Троїцької сільської ради від 18 грудня 2019  №741-34/VII (зі змінами) із сільського бюджету на 2020 рік були заплановані кошти в сумі 318,800 тис.грн, в тому числі по спеціальному фонду – 318,800 тис.грн. Фактично використано за 2020 рік кошти в сумі 86,252 тис.грн, що становить 27,1% виконання плану.

У результаті виконання Програми кошти були використані на придбання насіння газонної трави та добрив на загальну суму 40,052 тис.грн.

За рахунок коштів сільського бюджету було придбано баки для сміття на суму 46,200 тис.грн, які встановлені Комунальним підприємством «Троїцьке ЖКГ» на територіях установ та закладів Троїцької сільської територіальної громади задля забезпечення охорони навколишнього природного середовища та збереження стану довкілля.

Реалізація заходів Програми сприяє:

захисту сільгоспугідь та лісопосадок, зелених насаджень;

утримання в належному санітарному та естетичному стані вулиць, дворів, громадських місць;

організації робіт по недопущенню утворення стихійних звалищ побутового сміття;

забезпеченню належного естетичного стану населених пунктів;

розвиту та забезпеченні екологічної культури та самосвідомості населення.


 

Секретар сільської  ради                                                             Л.В.Крупська 

                                                  ПРОЕКТ

Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А   Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О    Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

Ш О С Т А  С Е С І Я  В О С Ь М О Г О С К Л И К А Н Н Я

 

                                 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Про виконання заходів «Програми соціального захисту населення Троїцької сільської ради на 2020 рік» (зі змінами) 


Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши звіт про виконання заходів «Програми соціального захисту населення Троїцької сільської ради на 2020 рік», затвердженої рішенням Троїцької сільської ради від 18 грудня 2019 року №736-34/VІІ (зі змінами), розглянувши подання виконавчого комітету Троїцької сільської ради та враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань планування   фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва сільська рада ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт про виконання заходів «Програми соціального захисту населення Троїцької сільської ради на 2020 рік» (зі змінами) (додається).

2. Зняти з контролю рішення від 18 грудня 2019 року №736-34/VII «Про затвердження «Програми соціального захисту населення Троїцької сільської ради на 2020 рік» як таке, що виконане.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  планування   фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва.

Сільський голова                                                                           О.О. Чуприна


с. Троїцьке

23 березня 2021 року

№   -6/VIII
Додаток

до проекту рішення Троїцької сільської ради від 23 березня 2021 року

№   -6/VIII


 

ЗВІТ

про виконання заходів «Програми соціального захисту населення Троїцької сільської ради на 2020 рік» (зі змінами) 


На виконання «Програми соціального захисту населення Троїцької сільської ради на 2020 рік», затвердженої рішенням Троїцької сільської ради від 18 грудня 2019 року  №736-34/VII (зі змінами) на 2020 рік були заплановані кошти (з урахуванням змін) по загальному фонду бюджету у сумі 1610,000 тис.грн, в тому числі із сільського бюджету в сумі 1500,000 тис.грн, із обласного бюджету у сумі 110,000 тис.грн. Фактично використано за 2020 рік кошти в сумі 1608,850 тис.грн, що становить 99,9% виконання плану.

«Програма соціального захисту населення на 2020 рік» розроблена з метою соціального захисту найбільш вразливих верств населення сільської ради. Програма передбачає:

забезпечення захисту пільгових категорій населення;

підтримку багатодітних, неповних та малозабезпечених сімей;

захист громадян, що потрапили в складні життєві обставини та мають труднощі матеріально- фінансового характеру.

З метою соціального захисту найбільш вразливих верств населення за рахунок коштів сільського бюджету та обласного бюджету виплачено соціальних допомог на загальну суму 1608,850 тис.грн  766 особам,  в тому числі 40 учасникам АТО.

У результаті виконання даних заходів досягнуто певних зрушень у реалізації державної соціальної політики, охоплено максимальне коло осіб заходами соціального захисту й підтримки учасників антитерористичної операції та їх сімей, сімей загиблих учасників АТО, ветеранів війни та праці, інвалідів, військовослужбовців, які брали участь у бойових діях в Афганістані, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, різноманітних пільгових категорій громадян, сімей з дітьми, забезпечення соціальної і матеріальної підтримки найбільш уразливих верств населення громади шляхом додержання державних соціальних гарантій.Секретар сільської ради                                                                Л.В.Крупська                                                  ПРОЕКТ

Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А   Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О    Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

Ш О С Т А  С Е С І Я  В О С Ь М О Г О С К Л И К А Н Н Я

 

                                 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про виконання заходів «Питна вода Троїцької сільської ради на 2018-2020 роки» (зі змінами) у 2020 році


Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши звіт про хід виконання заходів ««Питна вода Троїцької сільської ради на 2018-2020 роки» (зі змінами) за 2020 рік, затвердженої рішенням Троїцької сільської ради від 17 жовтня 2018 року № 272-14/VІІ (зі змінами), розглянувши подання виконавчого комітету Троїцької сільської ради та враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань планування   фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва сільська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання заходів «Питна вода Троїцької сільської ради на 2018-2020 роки» (зі змінами) у 2020 році (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  планування   фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва.

Сільський голова                                                                          О.О. Чуприна


с. Троїцьке

23 березня 2021 року

№   -6/VIIIДодаток

до проекту рішення Троїцької сільської ради від 23 березня 2021 року

№  -6/VIII

 

ЗВІТ

про виконання заходів Програми «Питна вода Троїцької сільської ради на 2018-2020 роки (зі змінами) у 2020 році


На виконання Програми «Питна вода Троїцької сільської ради на 2018-2020 роки», затвердженої рішенням Троїцької сільської ради від 17 жовтня 2018 року № 272-14/VІІ (зі змінами) із сільського бюджету на 2020 рік були заплановані кошти (з урахуванням змін) в сумі 53,099 тис.грн, в тому числі по по спеціальному фонду – 53,099 тис.грн. Фактично використано за 2020 рік кошти в сумі 53,099 тис.грн, що становить 100% виконання плану.

У результаті виконання Програми кошти були спрямовані на погашення кредиторської заборгованості спеціального фонду за 2019 рік, яка виникла за рахунок відсутності декларації про завершення робіт на об’єктах:

  Капітальний ремонт експлуатаційної свердловини  №1 за адресою вул. Миру,33 с.Привовчанське Павлоградського району Дніпропетровської області в рамках участі у швейцарсько-українському проекті "Підтримка децентралізації в Україні DESPRO" Коригування – 28,868 тис.грн.

Капітальний ремонт експлуатаційної свердловини №3(1003) за адресою: вул.Центральна с.Троїцьке Павлоградського району Дніпропетровської області в рамках участі у швейцарсько-українському проекті "Підтримка децентралізації в Україні DESPRO" Коригування – 24,231 тис.грн.

 

Секретар сільської ради                                                             Л.В.Крупська                                                  ПРОЕКТ

Т Р О Ї Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А   Р А Д А

П А В Л О Г Р А Д С Ь К О Г О    Р А Й О Н У

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

Ш О С Т А  С Е С І Я  В О С Ь М О Г О С К Л И К А Н Н Я

 

                                 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Про виконання заходів «Програми по благоустрою населених пунктів Троїцької сільської ради на 2020 рік» (зі змінами) 


Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши звіт про виконання заходів