Стратегія розвитку Троїцької сільської об’єднаної територіальної громади на 2018-2025 роки
опубліковано 07 серпня 2018 року о 14:55 2018 рік

Підготовлено Робочою групою зі стратегічного планування Троїцької об’єднаної територіальної громади за підтримки ТОВ ДТЕК. 

Зміст

1. ВСТУП. 3

2. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРОЦЕС РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ 3

Коротка характеристика Дніпропетровської області. 3

4. МІСІЯ ТА СТРАТЕГІЧНЕ  БАЧЕННЯ.. 3

5. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ.. 3

5.1. НАПРЯМ А. ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ГРОМАДИ.. 3

Стратегічна ціль А.1. Розвиток інвестиційного потенціалу території 3

Стратегічна ціль А.2 Розвиток підприємництва. 3

5.2. НАПРЯМ В. Розвиток сільських територій.. 3

Стратегічна ціль В.1. Розвиток інфраструктури сільських територій. 3

Стратегічна ціль В.2. Підвищення якості життя в селах громади. 3

6. ЗВ'ЯЗОК СТРАТЕГІЇ ГРОМАДИ ЗІ СТРАТЕГІЄЮ РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ 3

7. Управління процесом реалізації стратегії 3

8. Процедура моніторингу стратегії 3

Перелік скорочень

ЗУ –     Закон України

ОДА –  обласна державна адміністрація

ОМС – органи місцевого самоврядування

ОТГ –   об‘єднана територіальна громада

МТД –  міжнародна технічна допомога

ТПВ –  тверді побутові відходи

МСБ –  малий та середній бізнес

ФОП –  фізична особа підприємець

ЦНАП- центр надання адміністративних послуг

ДНЗ –  дошкільний навчальний заклад

КЗ –     комунальний заклад

КУВ –  Комітет з управління впровадженням стратегічного плану1.    ВСТУП.

Троїцька об’єднана територіальна громада утворена відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», рішення Троїцької сільської ради № 102-13/VII від 13 березня 2017 року «Про добровільне об’єднання територіальних громад». До складу громади увійшли наступні села: Троїцьке, Вербове, Левадки, Привовчанське та Малоолександрівка. Перші вибори пройшли 29 жовтня 2017 року. Кількість старостинських округів: 1.

У грудні 2017 року активом громади прийнято рішення про розробку Стратегії   розвитку громади з метою впровадженні сучасних інструментів муніципального менеджменту, яким є інструмент стратегічного планування, в нових ОТГ.

Рішенням сесії затверджено склад Робочої групи зі стратегічного планування Троїцької сільської об’єднаної територіальної громади. До складу Робочої групи увійшли службовці, депутати ради об’єднаної громади, члени виконкому, представники промислових та сільськогосподарських підприємств, приватні підприємці та представники від громадських організацій. Робота проводилася за сприяння консультантів ТОВ ДТЕК.

Стратегію розвитку Троїцької сільської об’єднаної територіальної громади до 2025р. розроблено у відповідності до Стратегії сталого розвитку «Україна - 2020», схваленої Указом Президента України від  12 січня 2015 року №5/2015, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів», Закону України «Про засади державної регіональної політики», Постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року»,  Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  від 31 березня 2016 року N 79 «Про затвердження Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації», з урахуванням Стратегії розвитку Дніпропетровської  області на період до 2020 року та спираючись на інші законодавчі та нормативні акти України. При розробці Стратегії було враховано також законодавство України щодо реформування місцевого самоврядування та регіонального розвитку.

Необхідність застосування нових підходів до управління ОТГ викликана:

 • запитом населення ОТГ на якісні послуги та комфортні умови для роботи, життя і самореалізації кожного мешканця, особливо молоді;
 • розуміння, що людина є центром та пріоритетом економічного розвитку об’єднаної громади на тривалу перспективу;
 • потребою напрацювання ефективних підходів до управління об’єднаними ресурсами території громади, спільного визначення пріоритетів розвитку;
 • зважаючи на глобалізацію економіки, підвищення мобільності трудових ресурсів та пов‘язаний з цим ріст безробіття, посилення міжнародної конкуренції за інвестиції та розвиткові ресурси, розуміння важливості вміння ефективно відповідати зовнішнім викликам.

Перспективне планування розвитку Троїцької ОТГ націлене саме на ці завдання.

Вирішення спільних проблем мешканців усіх сіл, які увійшли до складу ОТГ, спільна реалізація завдань щодо економічного зростання, підвищення конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості, якості життя у громаді - мета планування на перспективу.   Процес розробки Стратегії розвитку відбувався за участі зацікавлених сторін – представників різних населених пунктів, різних підприємств, установ та організацій.

Мешканці громади розуміють важливість прикладання спільних зусиль для перетворення громади на територію комфортного  проживання, з рівними умовами для всебічного та гармонійного розвитку людини, громаду з наданням якісних послуг.

Ресурсами для втілення Стратегії є кошти місцевого, регіонального та державного бюджетів, бізнесу, а також інші залучені кошти.


2. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРОЦЕС РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ

Проведення робіт з планування відбувалось у відповідності до методології яка спирається на основні принципи місцевого розвитку:


Залучення широкого кола громадян до створення стратегії розвитку ОТГ дозволяє врахувати інтереси усіх громадян, ідентифікувати та знайти прийнятні шляхи усунення проблем громади, забезпечити налагодження діалогу між громадськістю та владою.

Створена разом з громадою стратегія розвитку громади незалежно від особистісних якостей керівників, або політичної ситуації спрямовується на покращення стандартів життя, зміц­нення місцевої демократії, виховання суспільно-активних громадян, патріотів своєї громади.Рис.1.  Схема послідовності роботи

Етапи розробки Стратегії розвиткуммм

1. Організація роботи – формування Робочої групи зі стратегічного планування

Робоча група (РГ) – колектив осіб, який створюється для роботи над Стратегією розвитку громади.

2. Проведення аналізу

Аналітично-описова частина (Профіль; Стратегічний аналіз; Паспорт громади) містить інформацію про населення громади, умови життя, місцеву економічну базу, комунальну технічну інфраструктуру, стан навколишнього середовища (додаток №1 до Стратегії). Проведення опитування мешканців, що живуть в селах, лідерів громади та підприємців (додаток 2) дає узагальнену інформацію, яка відображає консолідовану думку представників різних соціальних груп громадськості. SWOT-аналіз – зовнішній та внутрішній аналізи забезпечують визначення основних проблем розвитку територіальної громади і разом з даними Профілю громади та опитування  слугують для формулювання пріоритетних напрямів розвитку на визначений період часу.

3. Визначення Місії, Бачення, напрямів розвитку

Робоча група починає роботу з визначення Місії та стратегічного Бачення – бажаного стану територіальної громади або соціально-економічної системи у майбутньому. Стратегічні напрями вказують на шляхи досягнення саме цього стратегічного Бачення та визначаються Робочою групою зі стратегічного планування на підставі зібраних даних Профілю громади та проведених досліджень середовища та території громади.

4. Розробка плану дій 

На цьому етапі розробляються стратегічні (загальні) цілі, на основі яких потім формулюються цілі нижчого порядку – оперативні цілі, які конкретизуються заходами.

5. Громадське обговорення та ухвалення Стратегії

6. Моніторинг та впровадження Стратегії

Рішенням сесії сільської ради від  15.12.2017р. № 58-2/VІІ  сформована Робоча група з підготовки Стратегії розвитку Троїцької ОТГ та затверджено Положення про її роботу, а також план-графік проведення засідань.

На першому засіданні у лютому 2018р. члени Робочої групи ознайомились з методологією стратегічного планування, особливостями проведення стратегічного аналізу громади та підготовки описово-аналітичної частини до стратегії, особливостями опитування мешканців і підприємців на території громади. Погоджено план - графік проведення роботи за всіма етапами розробки стратегії розвитку. Члени Робочої групи обговорили проблеми громади, наявні ресурси для розвитку, висловились відносно місії громади та бачення громади в майбутньому.

        Відповідно до методології для проведення соціально-економічного аналізу громади:

сформовано інформацію для дослідження основних тенденцій соціально-економічного розвитку сукупності суб’єктів Троїцької ОТГ за попередній період до об’єднання, впливу зовнішнього середовища та оцінки можливостей розвитку громади;

у лютому-березні 2018 року проведено опитування мешканців, лідерів та  представників бізнесу ОТГ.

На засіданнях Робочої групи у квітні-вересні 2018р.:

 • презентовано зібрані матеріали для описово-аналітичної частини стратегії, результати опитування мешканців, лідерів громади  та підприємців;
 • сформульовано проект Місії та Бачення громади;
 • пріоритезації та структурування проблем;
 • обговорені пріоритетні напрями розвитку;
 • напрацьовано фактори для SWOT – аналізу;
 • розроблено та узгоджено перелік стратегічних, операційних цілей та завдань стратегії;
 • опрацьовано методику визначення індикаторів досягнення цілей та пріоритезації оперативних цілей, розробки проектів та програм, що відповідають завданням стратегії,;
 • підготовлено рекомендації для ради ОТГ з розробки Планів дій, спрямованих на досягнення Оперативних цілей.

Члени Робочої групи працювали над конкретизацією та уточненням цілей розвитку громади, оцінкою пріоритетності завдань та наявності ресурсів для їх реалізації, визначенням виконавців та потребою часу.

        Засідання Робочої групи проводилися у відкритому режимі. До роботи залучались також вузькоспеціалізовані фахівці сільської ради та організацій і установ на території громади. Після проведення громадського обговорення допрацьована Стратегія розвитку буде подана на розгляд ради ОТГ для прийняття в якості політики громади.


Висновки з процесу Стратегічного планування:

 

 • Стратегія є потужним інструментом об‘єднання лідерів бізнесу, посадовців місцевої влади, пересічних громадян для створення публічно-приватного партнерства, що має позитивний вплив на місцевий діловий клімат та конкурентне становище громади, а також на вирішення інших питань, пов’язаних з рівнем життя всіх громадян.
 • Стратегія підкреслює конкурентні переваги території громади на підставі існуючих ресурсів, які можна використовувати для вирішення нагальних проблем місцевого економічного розвитку.
 • Питання залучення інвестицій, розвитку місцевих підприємств, розвитку інфраструктури і забезпечення гідної якості життя взаємопов'язані, тому успішна робота над ними можлива лише за умови сприйняття їх як цілісної системи. Поліпшення в одному з питань сприятиме поліпшенню в інших.
 • Стратегія пов'язана з іншими документами стратегічного характеру, місцевими та регіональними програмами, які вже ухвалені і виконуються відповідними органами.
 • Стратегічне планування -  ефективний інструмент менеджменту. Саме завдяки створенню належного системного моніторингу та коригування, а також управлінню впровадженням стратегічного плану досягається високий рівень відповідальності за реалізацію стратегії та її адаптацію до змінних зовнішніх та внутрішніх чинників.

3. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДИ

До складу Троїцької ОТГ увійшли п’ять сіл, площа громади становить 239,3 км², населення станом на 01.01.2018р. -  2749  осіб, у тому числі дітей: дошкільного віку 146 осіб, шкільного віку 307 осіб. Щільність населення 12 осіб на км². Розташована громада в центральній частині Павлоградського району Дніпропетровської області, складається з двох черезсмужних частин, розділених територією м.Павлоград. Землі  сільської  ради  межують  із  землями  Синельниківського  району, Васильківського району, землями  Межиріцької  сільської  ради,  Богуславської сільської  ради та  Вербківської  сільської  ради  Павлоградського  району. Відстань від адміністративного центру громади с.Троїцьке до районного центру м.Павлоград - 16км, до обласного центру (м. Дніпропетровськ) - 105 км.   Фактором, що визначає особливості розвитку  сільської ради є саме розташування в приміській зоні м. Павлограда, по місту пролягає автомобільна дорога Олександрія – Луганськ – Ізварине, є залізнична станція Павлоград.

Таблиця 1. Площа території ОТГ за структурою, км²

Найменування сільської ради

 

 

Площа, га

 

 

Троїцька сільська рада8879,4

Привовчанська сільська рада15048,7

Рельєф поверхні території громади – рівнина. Ґрунтовий покров представлений терасовими лесовими  рівнинами з чорноземами звичайними середньо гумусними в поєднані з лучно-чорноземами, солонцюватими ґрунтами і солонцями. Згідно рельєфу, грунти є слабо еродованими на вододілах та еродованими різного ступеня на схилах балок. Клімат атлантико - континентальний, не досить вологий, характеризується жарким літом, з відлигами, малосніжний. Середня температура повітря за рік: 4,4°С. Число посушливих днів: 80 (квітень-жовтень). Пріоритетним напрямком вітру є: теплий період - західний - 18% днів, холодний період - східний - 23% днів. Середня температура повітря за рік: +4,4 °C. Абсолютний мінімум: −34 °C. Абсолютний максимум: +39 °C.

На території ОТГ залягають поклади: вугілля, коаліну (біла руда), піску. Водні ресурси: річки Вовча, Мала Терса; ставки -  3 . Територіальна громада розташована в привабливій по рекреаційним властивостям зоні - на березі р. Вовча, р. Мала Терса, поблизу лісних масивів, що надає можливість розвитку «зеленого туризму». Землі сільськогосподарського призначення складають 76,4% від всієї площі земель ОТГ.

 

Рис.1. Структура земельного фонду станом на 01.01.2018р.,%.

Розподіл населення ОТГ за статтю: 48,% від всього населення громади чоловіки, 51,5% жінки. Загальна кількість населення(всі села, що входять до ОТГ) за період 2013-2018рр. зменшилась на 1%. Природний приріст за цей період від’ємний та за рахунок механічної міграції загальне сальдо позитивне.

 

 Рис. Структура населення ОТГ за віком станом на 01.01.2018р., %.

Кількість населення в працездатному віці на протязі 2013-2018рр. стабільна і складає 54% від всього населення. За цей період фіксується збільшення населення у молодшому за працездатний віці на 1,6%. Кількість населення з вищою освітою 20%.

Мешканці ОТГ працездатного віку (офіційне працевлаштування) працюють на підприємстві  вугледобувної промисловості(ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»  ), сільському господарстві(6 господарських товариства, 2 приватні підприємства та 12 фермерських господарств), бюджетних установах(освіта, охорона здоров’я, управління), фізичні особи підприємці – 25 осіб(торгівля, послуги). На території ОТГ 10 років успішно працює сільськогосподарське підприємство з іноземними інвестиціями ТОВ «Агро КМР». Аграрний сектор громади спеціалізується на вирощуванні зернових (озима та яра пшениця, ячмінь ярий та озимий, горох, кукурудза, просо), та технічних культур(соняшник, ріпак озимий). ВСП «Шахтоуправління ім. ГЕРОЇВ КОСМОСУ» ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» є одним із основних підприємств, які наповнюють бюджет територіальної громади (ПДФО).

Особливостями ринку праці  в громаді  є: безробіття громадян працездатного віку й молоді та тіньова зайнятість; інтенсивне скорочення зайнятості сільських жителів у сільському господарстві; високий відсоток зайнятих у сезонних роботах; висока частка зайнятих тільки виробництвом у домашніх господарствах продукції сільського господарства для власного споживання; низький рівень оплати праці у приватному секторі; труднощі щодо збуту виробленої в особистих господарствах сільськогосподарської продукції. Інформація щодо офіційно працюючих та безробітних уточнюється.

Функціонує  8 торгівельних заклади, 2 автозаправні станції, 2 закладів громадського харчування та 1 аптека.

На території Троїцької ОТГ зареєстровані та активно працюють  2 громадські організації (Привовчанська сільська благодійна організація „Добробут” та Троїцька сільська благодійна організація «ОПОРА»), які мають досвід проектної діяльності у т.ч. для розвитку громади.

Дорожня інфраструктура: 32 вулиці, провулки та тупики загальною протяжність 31,80 км, із них: дорога територіального значення Т–04–08 (Павлоград – Васильківка -Новомиколаївка – Оріхів - Токмак) 8,4 км; дороги комунальної власності –  23,4 км. Головні та більшість житлових вулиць в населених пунктах громади мають асфальтове або щебеневе покриття. Пасажирські перевезення по території громади між селами та районного центру здійснює АТП «Автопромінь». Всього маршрутів в с. Троїцьке – 5; в с. Привовчанське - 7.

Водопостачання на території забезпечує Комунальне підприємство «Троїцьке ЖКГ». Загальна протяжність водопровідних мереж  20,4 км. Водою з колодязів забезпечені  848 дворів в селах ОТГ Всі села мають вуличне освітлення (загальна протяжність ліній вуличного освітлення складає 28 км). З 5-ти сіл три газифіковані, у 2-х селах пічне опалення.

На території старостинського округу сіл Привовчанське та Малоолександрівка діє обслуговуючий кооператив «Привовчанський», який забезпечує збір та вивезення твердих побутових відходів. Тверді побутові відходи в т. ч. тверді відходи з підприємств, вивозяться найманим автотранспортом від кожного подвір’я, розміщуються та складуються на полігоні м. Павлоград.

 Кількість дошкільних закладів -2. Кількість загальноосвітніх навчальних закладів -2. Медичні заклади: комунальний заклад «Троїцька амбулаторія загальної практики сімейної медицини», Привовчанський фельдшерсько-акушерський пункт, Малоолександрівський фельдшерський пункт,  2 медичних пункти. Закладів культури – 8,      закладів фізичної культури    - 2. У 2017 році розроблено генеральні плани сіл Привовчанське та Малоолександрівка, у 2018 році планується виготовити генеральні плани  сіл Троїцьке, Вербове та Левадки.

Бюджети територіальних громад, що об’єднались у Троїцьку ОТГ, розроблені на 2017 рік та виконувались окремо до закінчення бюджетного 2017 року. У структурі доходів бюджету ОТГ за 2017р. 78,3% - ПДФО, 10% - плата за землю, 7% - акцизний збір, 3,6% - єдиний податок. Заклади, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування – всього 18.

        Коротка характеристика Дніпропетровської області.

Дніпропетровська область – одна з найбільш економічно розвинених областей України. Область розміщена в південно-східній частині України, у басейні середньої і нижньої течії Дніпра, її площа становить 31,9 тис. кв. км (5,3 % від території України). Протяжність області з півночі на південь − 130 км, із заходу на схід – 300 км. Область володіє майже 50% загальнодержавних запасів корисних копалин. В області видобувається 100%  загально українського обсягу марганцевої і майже 80% залізної руди. Ґрунтовий покрив Дніпропетровської області складають переважно чорноземи різної якості. Область належить до водозабезпечених, однак такий стан досягається за рахунок транзитного потоку вод Дніпра.

Дніпропетровська область є однією з найбільш населених областей України з дуже високою щільністю населення та високим рівнем урбанізації. Населення області переважно проживає в містах (обласного значення – 74,3%, районного значення і селищах міського типу – 9,1 %), у сільській місцевості проживає 16,6% населення. Щільність населення –112 осіб на 1 кв. км. В області також нараховується 1435 сільських населених пунктів. Переважна більшість населення області проживає в містах обласного  значення – 74,3%. У сільській місцевості проживає 16,6 % населення, у містах районного значення й селищах міського типу, які не належать до міських рад сусідніх міст, – 9,1 % населення області. Щільність усіх доріг обласного значення також є нижчою за середній показник в Україні. Залізнична інфраструктура області розвинена краще автодорожньої. За щільністю залізниць, якістю залізничної інфраструктури Дніпропетровщина посідає лідируючі позиції серед українських регіонів. Залізничне сполучення забезпечує ефективний зв’язок з усіма регіонами України. Головна водна артерія області – Дніпро – потенційно важлива транспортна складова економіки області, проте вона є й головним природнім бар’єром інтеграції всього простору області.

Переробна промисловість є найбільшою в області за рівнем зайнятості та обсягом випуску продукції. Найбільшими галузями переробної промисловості в області за рівнем зайнятості є металургія, харчова промисловість та виробництво транспортного обладнання.

У зайнятості Дніпропетровської області домінують великі підприємства, які забезпечують роботою майже 2/3 усіх штатних зайнятих працівників. Значна чисельність працівників на великих і середніх підприємствах частково утримується через важливість добувної, металургійної та металообробної промисловості, де великий масштаб підприємства є найбільш ефективним. Дніпропетровський регіон об’єднує 79 вищих навчальних закладів. Основними центрами наукової думки в області є міста Дніпропетровськ та Кривий Ріг. Науковий потенціал області формувався протягом останніх        20 років як складова космічного, транспортно-логістичного, машинобудівного, металургійного кластерів. Структура економіки області зберігає ознаки індустріальної, оскільки сфера послуг активно розвивається тільки у місті Дніпропетровськ, де її частка в структурі економіки становить більше 25 %.

Сільське господарство є важливим для розвитку всіх районів області, але не є достатньо ефективним і за наявної структури виробництва не створює достатньої кількості робочих місць. Тому ключовими для економіки області залишаються галузі промисловості. Найпотужнішими промисловими центрами області є міста: Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Дніпродзержинськ, Нікополь, Павлоград. Потужні промислові підприємства розташовані також у містах Марганець і Новомосковськ.

Добувна промисловість забезпечує майже 30% загального обсягу реалізованої промислової продукції області й є важливою складовою гірничо-металургійного комплексу регіону та країни. Основна галузь переробної промисловості регіону – металургія та оброблення металу, яка забезпечує 33% від загального обсягу реалізованої промислової продукції області. Виробництвом продуктів харчування та переробкою сільськогосподарських продуктів зайнято 134 основних підприємства (без урахування підсобних і малих підприємств), на яких працює 25,5 тис. осіб.

Якщо найбільші міста мають певний рівень диверсифікації економіки, то для малих міст та області в цілому притаманна монопрофільність з перевагою добувної промисловості. Частка сільськогосподарського виробництва у валовому регіональному продукті області за останні роки знижується і становить майже 4,6 %, що є дещо нижчим за середньоукраїнський показник (близько 8 %), але значно вищим ніж у промислово розвинених та високоурбанізованих регіонах країн Європейського Союзу (близько 1,4 %).

Серед областей-сусідів найбільш економічно розвиненими(з найбільшими обсягами регіональної економіки) є Донецька, Запорізька, Полтавська та Харківська. Ці регіони є потенційними конкурентами Дніпропетровської області за інвестиційні ресурси й водночас можливими головними споживачами продукції економічної діяльності суб’єктів, розміщених на Дніпропетровщині.

4. МІСІЯ ТА СТРАТЕГІЧНЕ  БАЧЕННЯ

Місія громади – це причина її існування, основне призначення, унікальні особливості та переваги. Місія відображає зв'язок минулого з сьогоденням і демонструє унікальні особливості, які громада хотіла б зберегти. Основне призначення громади може з часом змінюватися (або у громади може бути бажання це зробити) – тоді це відображається у формулюванні Бачення.

Стратегічне Бачення майбутнього громади – це спільне, погоджене на основі консенсусу, уявлення жителів про те, яким громада має виглядати в майбутньому.

На засіданнях Робочої групи базуючись на проведеному аналізі та дослідженнях, сформульовані Місія громади та стратегічне Бачення майбутнього ОТГ.

Місія

Троїцька громада: - багатонаціональна громада, об’єднана історією та міцними родинними та дружніми зв’язками, спільною працею в сільському господарстві (рослинництво, тваринництво, бджільництво) та вугледобувній промисловості, де підтримують традиції змагання в праці та спорті, дбайливого ставлення  до своїх сіл та чудової природи вздовж річок Вовча та Терса, працьовиті та творчі мешканці сіл Троїцьке, Привовчанське, Малоолександрівка, Вербове та Левадки  бережуть історичні надбання та культурну спадщину (поети, вишивальниці, народні майстри),  збагачують навколишню природу вирощуванням  декоративних рослин(сад «Магнолія-2»), а великі родинні трудові династії примножують здобутки  для всієї громади.

Бачення

Флагман самоврядування серед громад України, заможна, дружня і велелюдна громада,  інтегрована з поруч розташованими сільськими і міською громадами, з інфраструктурою, достатньою для обслуговування населення та бізнесу,  з розвиненим сільським господарством та новими підприємствами, що працюють за новітніми технологіями, кваліфікованою місцевою владою, що  піклується про кожного жителя ОТГ та використовує сучасні інструменти управління, мешканцями, які згуртовано працюють на свою громаду і користуються широким спектром послуг та використовують умови для розвитку, не залежно від віку..Троїцька ОТГ до 2025 року:

 • недостатня громадська активність населення;


  незадовільне транспортне сполучення між населеними пунктами громади;

  низька якість дорожнього покриття між населеними пунктами;

  незадовільний стан охорони особистого майна та особистої безпеки;

  безробіття, поширення злочинності та алкоголізму;

  не ефективне використання місцевих ресурсів;

  низька підприємницька активність населення;

  відсутня підтримка підприємців-початківців;

  обмежений перелік послуг закладів культури, спорту ;

  відсутня відпочинкова інфраструктура;

  засміченість довкілля;

  не всі населені пункти ОТГ мають необхідні умови для життя ( питна вода належної якості, благоустрій, безпека);


  Можливі шляхи розв’язання проблем:

  інвентаризація, оцінка ефективності використання та промоція ресурсів ОТГ;

  системна робота по залученню зовнішніх та стимулюванню вкладення внутрішніх інвестицій;

  модернізація дорожньої інфраструктури, інженерних комунікацій та будівель бюджетних установ з використанням сучасного енергоефективного обладнання;

  робота з молоддю та громадою в цілому щодо залучення до активного життя у ОТГ, залучення до управлінських рішень;

  вирішення питання щодо управління ТПВ;

  забезпечення якісною питною водою населення всіх сел ОТГ;

  • забезпечення необхідних умов для роботи медичних, освітніх закладів, позашкільних установ;
 • застосування нових форм співпраці з населенням;

  створення умов для надання адміністративних послуг для мешканців ОТГ;

  проведення оцінки туристичної привабливості об’єктів на території громади;

  стимулювання малого та середнього бізнесу до створення нових робочих місць та об’єктів у сфері переробки сільськогосподарської продукції, розширення сфери послуг, індустрії відпочинку;

  підтримка фермерства, одноосібників, сприяння організації сільськогосподарських кооперативів;

  розробка програми промоції ОТГ та використання для цього всіх можливих інструментів та цільових споживачів.

  Рис. 2. Схема напрямів розвитку громади та стратегічних цілей Стратегії.

  Для досягнення бажаного Бачення з врахуванням ресурсів та потенційних можливостей члени Робочої групи визначили пріоритетні напрями розвитку громади:

  А. Підвищення економічної спроможності громади.

  В. Розвиток сільських територій.

  В кожному з напрямів визначено Стратегічні та Оперативні цілі. Сукупність стратегічних цілей має відповідати конкретному стратегічному напряму. Стратегічна ціль – бажаний результат «цілеспрямованої» діяльності у рішенні ключової проблеми з оптимальним використанням ресурсів. Кожна стратегічна ціль конкретизується в оперативних цілях, що є конкретними, обмеженими у часі алгоритмами дій щодо досягнення стратегічних цілей. Сукупність оперативних цілей складає стратегічну ціль.

  Оперативні цілі – це програми/проекти, що показують, як необхідно проводити зміни та визначають стратегічні цілі кількісно, показують терміни виконання, конкретних виконавців, результат виконання, обсяги та джерела фінансування, конкретні заходи. Кількість оперативних цілей має бути такою, щоб виконати стратегічну ціль.

  Оперативні цілі, в свою чергу, об’єднують комплекси завдань та визначають конкретніші заходи, що згодом можуть бути реалізовані за допомогою проектів та програм дій. Завдання – це конкретні дії, які ведуть до реалізації цілей. Крім того, завдання у сфері стратегічного планування розвитку – це способи вимірювання результатів, показники, які свідчитимуть, чи зробили і що планували зробити.

  5.1. НАПРЯМ А. ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ГРОМАДИ

  Громада є сільськогосподарським регіоном з родючими ґрунтами, має значний кадровий потенціал та  сталі традиції сільськогосподарського виробництва. Частина мешканців працездатного віку мають навички роботи на вугледобувному підприємстві та підприємствах у м.Павлоград. Рекреаційний потенціал території у перспективі може бути також використано для розвитку.

  Економічні проблеми громади(відсутність зовнішніх та обмеженість внутрішніх інвестицій, безробіття, слабка підприємливість населення, відсутність побутових послуг, не проведена інвентаризація земель, неефективне використання комунальної власності, тіньова зайнятість, відсутність кооперативного руху та підтримки фермерства ) потребують реалізації певних системних заходів.

  Розвиток економіки та створення робочих місць в громаді відбувається на підґрунті наявного потенціалу, ресурсів, успішно працюючого бізнесу, спільних  інтересів людей на території та за умови співпраці  усіх членів місцевої громади. Успішність зусиль для місцевого економічного розвитку залежить від всебічної реальної оцінки місцевої ситуації та вибору підходу, який має бути реалістичним та враховувати місцеву специфіку.

  Опис та облік наявних ресурсів, які можуть бути інвестиційно привабливими, аналіз ефективності та можливостей їх використання, формування сприятливих умов для господарської діяльності та розвитку підприємницької активності мешканців – важливі кроки для забезпечення місцевого економічного розвитку.

   Реалізація заходів для розвитку малого та середнього бізнесу сприятиме урізноманітненню видів діяльності та робочих місць, розвитку сільгоспвиробництва(в першу чергу переробка сільгосппродукції, розширення переліку сільгоспкультур, підтримка фермерства, організація кооперативного руху, що  сприятиме збільшенню доходу домогосподарств), розширенню сфери послуг, організації соціально відповідального бізнесу, нових підприємств, що використовують інноваційні технології

  Інформаційна та освітня підтримка розвитку бізнес-середовища (в т.ч. підприємців-початківців) і громади сприятиме формуванню позитивного іміджу підприємницької діяльності в цілому, розвитку підприємливості у мешканців громади.

  Результати, що очікуються від реалізації цілей за напрямком А у середньо-довгостроковій перспективі: розвиток підприємництва; зміцнення конкурентоспроможності місцевої економіки; формування комфортного бізнес-середовища, залучення інвестицій; збільшення доходів домогосподарств; додаткові надходження до бюджету ОТГ; створення нових робочих місць, зменшення міграції населення з громади. 

  SWOT - аналіз за напрямом А.

  Сильні сторони

  Слабкі сторони

  • природні ресурси (земля, поклади вугілля, глини,піску,  рекреаційні зони)
  • наявність працюючих сільськогосподар-ських  підприємств, фермерських господарств;
  • населення має практичний досвід заняття рослинництвом та тваринництвом, видобутком вугілля;
  • наявність будівель та споруд комунальної  власності;
  • на території громади працює соціально відповідальне підприємство з видобутку вугілля;
  • наявність земельних ділянок для ведення підприємницької діяльності      ( не сільськогосподарського призначення);
  • відкритість місцевої влади до співпраці з бізнесом для розвитку громади;
  • міграція молоді;
  • недостатня кількість робочих місць(безробіття);
  • тіньова зайнятість населення
  • низький рівень доходу домогосподарств;
  • незадовільний стан доріг між  населеними пунктами громади;
  • недостатня кількість пасажирських маршрутів всередині громади;
  • не створені сільгоспкооперативи;
  • низька підприємницька активність та не обізнаність населення з питань ведення підприємницької діяльності
  • відсутні побутові послуги для населення;
  • частина підприємців, що ведуть діяльність в ОТГ не сплачують податки;
  • не проведена інвентаризація земель та будівель і споруд комунальної власності;
  • використання застарілих технологій  для сільгоспвиробництва на землях громади;
  • недостатньо впроваджуються енергозберігаючі технології;
  • відсутня схема планування ОТГ;
  • відсутня інфраструктура підтримки підприємництва;
  • значну частку податків до місцевого бюджету забезпечує одне підприємство;
  • відсутні зовнішні інвестиції;
  • відсутня промоція ресурсів ОТГ за межами громади;

  Можливості

  Загрози

  • зростання попиту на продовольство
  • ( у т.ч. екологічно чисту продукцію) на;
  • покращення  бізнес-клімату в результаті продовження реформ в Україні;
  • створення умов для безпеки життя, діяльності  та майна;
  • розвиток території ОТГ та
  • інфраструктури;
  • перехід на інноваційно орієнтоване та високотехнологічне виробництво.
  • розвиток «зеленого» туризму;
  • розвиток малого та середнього бізнесу;
  • залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій;
  • створення нових переробних підприємств для сільськогосподарської продукції, що виробляється;
  • покращення платоспроможності населення;
  • державна підтримка та міжнародна допомога для проектів розвитку, що реалізуються в ОТГ, у т.ч. спів робіт-ництва громад на межі регіонів;
  • підвищення рівня впізнаваності та інвестиційної привабливості громади
  • продовження або замороження військового конфлікту на сході України;
  • негативні політичні та економічні зміни в Україні;
  • згортання реформ;
  • негативні зміни податкового законодавства;
  • корупція;
  • знецінення національної валюти.
  • зростання вартості енергоносіїв;
  • відтік молоді та кваліфікованих кадрів
  • старіння та зниження чисельності населення;
  • техногенна катастрофа  Схема цілей Напряму А. Підвищення економічної спроможності громади 


  Очікувані результати реалізації запланованих дій за напрямком А:

  • розвиток підприємництва і конкурентоспроможності місцевої економіки;
  • інвентаризація об’єктів, придатних для ведення господарської діяльності.
  • залучення інвестицій;
  • збільшення обсягів виробництва,  розширення ринків збуту продукції місцевих виробників;

  • розвиток сільськогосподарської кооперації,  зростання доходів сільського населення;

  • створення нових робочих місць;
  • зростання власних надходжень бюджету;
  • покращення діалогу між місцевою владою і бізнесом

  • зростання рівня купівельної спроможності мешканців громади.
  • Стратегічна ціль А.1. Розвиток інвестиційного потенціалу території

   Для використання інвестиційного потенціалу території громади, готовності та відкритості для ефективного внутрішнього та зовнішнього інвестування, урізноманітнення економічної діяльності, розширення послуг для населення та підприємців необхідно створення певних передумов - розробка Генпланів населених пунктів, схеми планування території ОТГ і пакету документації, інвентаризація земель та актуалізація їх оцінки, встановлення меж населених пунктів. Для формування привабливого інвестиційного клімату на території громади - належна підготовка інвестиційних об‘єктів та продуктів, забезпечення інформаційної підтримки та якісної промоції інвестиційних можливостей, а також оптимізація регулюючих процедур.
   Ефективне управління ресурсами громади передбачає прозорість інформації про ресурси, періодичний аналіз та оцінку їх використання, заходи для уточнення податкової бази на території громади, підтримка комунальних підприємств, подальше впровадження принципів енергоефективності та енергозбереження.
   Показники (індикатори) виконання: обсяг залучених інвестицій, збільшення надходжень в сільський бюджет від місцевого бізнесу, зменшення витрат сільського бюджету  на енергоносії.

   Оперативна ціль А.1.1. Формування нормативної бази та організаційних умов для інвестування

   Завдання 1.1.1.

   Розробка містобудівної документації

   • розробка схеми планування ОТГ;
   • розробка та затвердження  Генеральних планів та плану зонування територій  с.Троїцьке, с.Вербове, с.Левадки;
   • встановлення, зміна та затвердження меж населених пунктів с.Троїцьке, с.Вербове, с. Левадки,                                         с. Привовчанське, с. Малоолександрівка

   Завдання 1.1.2. Інвентаризація земель та актуалізація оцінки

    

   • визначення правового режиму землі як територіальної основи економічного розвитку;
   • інвентаризація земель та актуалізація оцінки;
   • аналіз використання за цільовим призначенням;
   • визначення ділянок для комерційного використання
   Показники виконання: розроблені Генеральні плани, схема планування, проведена інвентаризація земель, визначено правовий режим земель.
   Виконавці: відділ земельних відносин, благоустрою та охорони навколишнього середовища
   Термін виконання: 2019-2020 роки
   Фінансування (орієнтовні джерела та суми): місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством
    
   Оперативна ціль А.1.2. Ефективне управління ресурсами  

   Завдання 1.2.1. 

   Вдосконалення оренди комунального майна

    

   • проведення аналізу використання місцевих ресурсів;
   • проведення  інвентаризації нерухомого майна комунальної власності, створення і ведення єдиного Реєстру об'єктів з систематизованими даними про всі земельні ділянки, будівлі, споруди і приміщення, що знаходяться в комунальній власності,  розміщення реєстру на офіційному веб-сайті громади;
   • розвиток комунального підприємства «Троїцьке ЖКХ»;

   Завдання 1.2.2. Проведення заходів для підвищення енергоефективності та енергозбереження в бюджетних установах

    

   • встановлення фотоелектричної мережевої станції на даху Привовчанської ЗШ І-ІІІ ст.;
   • встановлення котлів на альтернативному виді палива  в Привовчанській ЗШ І-ІІІст.;
   • реконструкція газової котельні Троїцької ЗШ І-ІІІ ст.;
   • будівництво Троїцької комунальної сонячної електростанції;
   • будівництво соціального житла.
   Показники виконання: створені та оприлюднені реєстри об’єктів комунальної власності, кількість заходів з підвищення енергетичної ефективності, частка енергії, отриманої з альтернативних джерел.
   Виконавці: Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, інфраструктури та будівництва
   Термін виконання: 2019-2020 роки
   Фінансування(орієнтовні джерела та суми): місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством
    
   Оперативна ціль А.1.3. Підготовка інвестиційних продуктів та промоція інвестиційних можливостей громади

   Завдання 1.3.1. Підготовка інвестиційних продуктів

   • розробка інвестиційного паспорта ОТГ;
   • формування реєстру інвестиційної - привабливих  об’єктів нерухомості;
   • формування портфоліо інвестиційних проектів.

   Завдання 1.3.2. 

   Промоція інвестиційних ресурсів громади

    

   • розробка плану ефективної промоції інвестиційних ресурсів громади;
   • створення  окремої сторінки на офіційному сайті ОТГ з інформацією про інвестиційні ресурси території та можливість їх використання;
   • ефективна комунікація з представниками підприємницького середовища;
   • взаємодія із засобами масової інформації (ЗМІ), використання інших методів (виставки, презентації, прес-конференції, спонсорські заходи);
   • сприяння   участі   представників   місцевого   бізнесу  у    презентаційних  заходах

   Завдання 2.1.3. Організація навчання основам підприємницької діяльності

   • проведення круглих столів, семінарів, тренінгів, майстер-класів, конкурсів; для молоді, жінок, людей з обмеженими можливостями
   • сприяння   участі   представників   місцевого   малого   і   середнього   бізнесу  у навчальних програмах, в т.ч. – за межами громади.

   Завдання 2.1.4. Підтримка та стимулювання підприємців-початківців

   • оптимізація дозвільних процедур;
   • надання фінансової та/або організаційної підтримки;
   • інформування малого і середнього бізнесу щодо можливостей залучення грантових коштів для розвитку
   Показники виконання: кількість офіційно зареєстрованих підприємців, нові види підприємницької діяльності, послуг для населення
   Виконавці: виконком Троїцької сільської ради, громадські організації
   Термін виконання: 2019-2025 роки
   Фінансування(орієнтовні джерела та суми): місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством
    
   Оперативна ціль А.2.2. Підтримка сільськогосподарських виробників та кооперації

   Завдання 2.2.1. 

   Надання допомоги у створенні та функціонуванні кооперативів,  та інших об’єднань

    

   • пропагування переваг підприємництва  та кооперативного руху в громаді;
   • розробка  та  проведення  навчально-інформаційної  кампанії,  спрямованої  на формування  у громаді ініціативних груп та  підвищення  їхньої компетенції щодо організаційно-правових питань створення та управління кооперативом;
   • збір та надання інформації щодо успішних бізнес-моделей створення кооперативів та допомога в пошуку фінансування (ДФРР, інвестори, проекти МТД) на закупівлю основних засобів

   Завдання  2.2.2. Створення с/г обслуговуючих кооперативів

   (молочне виробництво, вирощування овочів, вирощування органічної продукції, бджолярство, розведення риби)

   • запровадження нових культур та технологій у дрібнотоварному сільськогосподарському виробництві у т.ч. домогосподарствах;
   • рекламування продукції місцевих товаровиробників на різних заходах, фестивалях, ярмарках в мережах інтернет та ЗМІ

   Завдання 2.2.3. Підтримка фермерства та глибинної переробки сільгосппродукції (рослинництво, тваринництво, ягідництво)

    

   • організація та сприяння участі в бізнес-форумах, презентаціях, виставках, ярмарках продукції місцевих виробників промислової, сільськогосподарської продукції;
   • надання навчальних матеріалів і сприяння проведенню заходів (ярмарки, виставки, форуми, тренінги, семінари) для місцевого виробника сільськогосподарської продукції як в громаді так і поза її межами;
   • проведення конкурсів на кращого виробника  аграрної продукції Троїцької громади, на запровадження інноваційних технологій в аграрний сектор;
   • інформаційна підтримка місцевого виробника та сприяння створенню місцевих брендів;
   • відновлення функціонування сільських ринків (базарів) в селах Троїцьке та Привовчанське

   Завдання 2.2.4. 

   Розвиток енергетичного землеробства 

   • вирощування енергокультур
   Показники виконання: кількість само зайнятого населення, кількість створених с/г кооперативів, кількість створених підприємств переробки сільськогосподарської продукції, кількість проведених заходів щодо залучення нових клієнтів (ярмарки, виставки, фестивалів).
   Виконавці: виконком Троїцької сільської ради,
   Термін виконання: 2019-2025 роки
   Фінансування(орієнтовні джерела та суми): місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством
    
   5.2. НАПРЯМ В. Розвиток сільських територій
   Інфраструктура та благоустрій населених пунктів важливі як для життєдіяльності населення, роботи суб’єктів господарювання так і для перебування гостей. Багато нарікань мешканців громади викликає стан доріг між населеними пунктами, що потребують належного утримання та ремонту. Маршрути пасажирських перевезень потребують оптимізації, дорожня інфраструктура належного оснащення (зупинки, дорожні знаки, «лежачі поліцейські»). Стихійні сміттєзвалища поступово погіршують санітарний стан території, створюють загрозу для населення.
   Напрям передбачає докладання зусиль для реконструкції та створення якісної інженерно-технічної та просторової інфраструктури, збереження екологічно придатного довкілля. Громада вважає за необхідне вкладати ресурси для осучаснення та розвитку інфраструктури: якісні та безпечні дороги, освітлені вулиці, прибрану територію з благоустроєм для відпочинку та дозвілля, водопостачання та водовідведення, належну систему вивозу, складування й утилізації побутових відходів.
   Послуги, що надають соціальні установи та організації потребують осучаснення та якості. Для розвитку людських ресурсів в громаді затребуване урізноманітнення позашкільної освіти, культурних заходів, умов для фізичної культури та спорту, різноманітного дозвілля, заходів для посилення безпеки праці та життя.
   Розвиток сільських територій вимагає управління з застосуванням нових методів та знань, високого фахового рівня працівників ОМС, широкого залучення мешканців до прийняття управлінських рішень для розвитку громади та реалізації запланованих проектів та заходів. Особливо важливим є залучення молоді до управління громадою.

  • SWOT- аналіз НапрямВ. Розвиток сільських територій

  • Сильні сторони

   Слабкі сторони

   • наявність мереж та об’єктів комунальної інфраструктури;
   • наявність мереж та об’єктів соціальної інфраструктури;
   • реалізуються проекти для санітарної очистки території;
   • газова мережа дозволяє підключення користувачів(населення, бізнес);
   • досвід співпраці мешканців сіл громади, дружні та родинні зв’язки;
   • довіра мешканців до місцевої влади;
   • наявність ініціативної молоді;
   • конструктивно налаштований на співпрацю з населенням депутатський корпус та виконавчий комітет;
   • створені та активно працюють дві громадські організації;
   • успішний досвід участі громади в проекті DESPRO  та соціальних проектах компанії ДТЕК;   • продовження реформ в Україні сприятиме покращенню дорожньої та транспортної інфраструктури;

   створення умов для безпеки життя, діяльності  та майна;

   розвиток території ОТГ та інфраструктури;

   розвиток малого та середнього бізнесу;

   залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій;

   покращення платоспроможності населення;

   • продовження діяльності в Україні проектів міжнародної технічної допомоги, які підтримуватимуть об‘єднані громади;

   бюджетна підтримка об‘єднаних громад.


   • згортання реформ;


    негативні політичні та економічні зміни в Україні;

    зростання вартості енергоносіїв;

    відтік молоді та кваліфікованих кадрів

    старіння та зниження чисельності населення;

    техногенна катастрофа

    знищення лісів, засмічення річок    
   Схема цілей Напряму В. Розвиток сільських територій


   Очікувані результати реалізації запланованих дій за напрямком В: 
  • покращення інфраструктури сільських територій, у першу чергу доріг та мереж водопостачання;
  • підвищення культури поводження з ТПВ, вирішення питання стихійних сміттєзвалищ;
  • покращення благоустрою населених пунктів;
  • безпека життя і праці;
  • підвищення якості послуг освіти, культури, дозвілля, охорони здоров‘я;
  • зміцнення людського капіталу;
  • інтенсифікацію взаємодії влади та мешканців.
  • активізація та зростання рівня залучення громадськості до процесів розвитку ОТГ.
 •  

  Стратегічна ціль В.1. Розвиток інфраструктури сільських територій

  Для сприятливого інвестиційного клімату, ефективної економічної діяльності на території ОТГ, налагодження належного рівня комунікації між населеними пунктами громади, своєчасного надання послуг населенню, безпеки під час пересування планується проведення ремонту доріг та упорядкування придорожньої інфраструктури. Потребують ремонту ділянки доріг, які пов’язані з функціонуванням ключових соціально-економічних об’єктів громади та забезпечують сполучення з центральним населеним пунктом ОТГ, дороги та дорожня інфраструктура на території сіл громади.

  Будівництво, ремонт та реконструкція водопровідних мереж в населених пунктах  сприятиме забезпеченню населення питною водою, розробка схеми санітарної очистки та  вивезення сміття з всіх населених пунктів ОТГ  покращить екологічний та санітарний стан території.

  Встановлення енергоощадного освітлення в усіх населених пунктах громади, ремонт тротуарів, озеленення вулиць населених пунктів ОТГ сприятиме безпеці та естетичному вигляду сіл. Ремонт будівель освітніх установ, об’єктів спорту та культури сприятиме комфортному наданню послуг мешканцям. Активна комунікація влади з мешканцями  зміцнить співпрацю та згуртованість в громаді для подальшого розвитку.

   Для виконання стратегічної цілі планується використовувати бюджетні кошти, а також кошти субвенції з державного бюджету і кошти інвесторів.

  Показники (індикатори) виконання: рівень задоволення мешканців громади розвиненою інфраструктурою та благоустроєм.

  Оперативна ціль В.1.1. Покращення стану дорожньо-транспортної інфраструктури

  Завдання 1.1.1. 

  Ремонт доріг ремонт доріг та дорожньої інфраструктури в селах

  • капітальний ремонт доріг з елементами благоустрою в                с. Троїцьке, с. Вербове,     с. Привовчанське,                                  с. Малоолександрівка;
  • організація дорожнього руху на території сіл Троїцьке та Привовчанське

  Завдання 1.1.2. Налагодження пасажирських перевезень на території громади

  • облаштування зупинок,
  • оптимізація маршрутів пасажирського транспорту між селами ОТГ, охоплення пасажирськими перевезеннями всіх населених пунктів громади

  Завдання 1.1.3. 

  Ремонт мостових переходів

  • реконструкція мосту через р. Вовча по вул. Надрічна в с. Привовчанське

  Показник виконання: площа відновлених доріг (кв.м.), довжина облаштованих тротуарів (км.), кількість відремонтованих мостів.

  Виконавці: відділ  з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, інфраструктури та будівництва

  Термін виконання: 2018-2020 роки

  Фінансування (орієнтовні джерела та суми): місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством

  •  
  • Оперативна ціль В.1.2.Покращення водозабезпечення та водовідведення в населених пунктах громади
  • Завдання 1.2.1.
  • Ремонт / будівництво / модернізація систем водопостачання
  • будівництво системи водопостачання в с. Привовчанське
  • будівництво системи водопостачання в с. Троїцьке
  • будівництво системи водопостачання в с. Вербове

  Показник виконання: % забезпечення потреб питної та технічної води, % реконструйованих або прокладених мереж, кількість мешканців, охоплених якісним водопостачанням.

  Виконавці: відділ  з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, інфраструктури та будівництва

  Термін виконання: 2018-2020 роки

  Фінансування (орієнтовні джерела та суми): місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством

   

  Оперативна ціль В.1.3.  Покращення санітарного стану в населених пунктах та управління ТПВ.

  Завдання 1.3.1. 

  Розробка схеми/системи поводження з ТПВ

   

  • придбання обладнання/технічних засобів для збору та вивезення сміття;
  • ліквідація стихійних сміттєзвалищ;
  • профілактична робота з населенням щодо підтримки належного санітарного стану території
  • Завдання 1.3.2. 

  Утримання прибудинкових земельних ділянок комунальних установ в належному санітарному стані

  • розробка заходів для боротьби з амброзією(особливо поряд з дитячими, медичними, спортивними об’єктами);
  • розробка заходів для вирішення проблеми безпритульних тварин на території

  Завдання 1.3.3.

  Очистка річок, ставків

  • технічне обстеження мосту через річка Вовча по вул. Надрічна в с. Привовчанське;
  • укріплення берегів річки Вовча та капітальний ремонт мосту по вул. Надрічна в с. Привовчанське

  Показники виконання: розроблена схема поводження з ТПВ, кількість стихійних сміттєзвалищ, кількість проведених заходів з населенням.

  Виконавці: відділ земельних відносин, благоустрою та охорони навколишнього середовища

  Термін виконання: 2018-2025 роки

  Фінансування (орієнтовні джерела та суми): місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством

  •  
 • Оперативна ціль В.1.4. Покращення благоустрою населених пунктів

  Завдання 1.4.1. 

  Розробка та реалізація Правил благоустрою на території громади

  • проведення роз’яснень прав та обов’язків членів громади
  • щодо дотримання встановлених правил
  • популяризація екологічної енергозберігаючої поведінки мешканців

  Завдання 1.4.2. Залучення мешканців до участі в благоустрої територій населених пунктів

  • залучення мешканців до участі у проектах/конкурсах «Громада своїми руками»,  Громадський бюджет, озеленення населених пунктів;
  • реалізація проектів "Малоолександрівський водограй" та "Спортивно-оздоровчий майданчик -"Здорове покоління"

  Завдання 1.4.3. Упорядкування території кладовищ

  •  упорядкування території кладовищ в   с.Троїцьке,  с. Привовчанське, с. Малоолександрівка

  Завдання 1.4.4. 

  Виділення та облаштування рекреаційних зон для відпочинку мешканців та гостей

  • реконструкція парку «Дружба» по вул. Набережна, 4  с. Троїцьке шляхом обладнання спортивних майданчиків і зони відпочинку;
  • реконструкція скверу  «Центральний»  по вул. Шкільна  в  с. Привовчанське з улаштуванням багатофункціонального майданчика; 
  • «Зелений туризм для всіх» - створення туристичної стежини в с. Привовчанське
  • Завдання 1.4.5. Відновлення зношених та застарілих систем електропостачання
  • проведення заходів та робіт для ліквідації перебоїв з електропостачанням на території громади

  Показники виконання: кількість проектів з благоустрою та кількість залучених до їх реалізації мешканців, кількість упорядкованих та відповідно обладнаних об’єктів для дозвілля та відпочинку.

  Виконавці: відділ земельних відносин, благоустрою та охорони навколишнього середовища

  Термін виконання: 2018-2025 роки

  Фінансування (орієнтовні джерела та суми): місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством

  Стратегічна ціль В.2. Підвищення якості життя в селах громади


  • Громада бачить себе у майбутньому освіченою, розвинутою, сучасною, культурною та здоровою. Мешканці сіл потребують сучасних, якісних послуг, умов для всебічного розвитку та реалізації вмінь та здібностей, певного рівня безпеки життя та праці. Забезпечити такі потреби та рівень може ефективне управління громадою з активним залученням до прийняття управлінських рішень мешканців, використання сучасних методів комунікації з мешканцями, культурне, екологічне виховання людей, надання якісних адміністративних, освітніх, медичних послуг, розбудова інфраструктури для спорту, формування патріотичної свідомості та відповідальності за майбутнє громади.
  •  Показники виконання: рівень оцінки мешканцями надання публічних послуг сільською радою, рівень оцінки мешканцями надання   публічних послуг сільською радою.
  • Оперативна ціль В.2.1. Створення умов для надання сучасних послуг
   • Завдання 2.1.1. Інформаційна підтримка спеціалістів бюджетних установ та службовців ОМС
   • сприяння участі спеціалістів бюджетних установ та службовців ОМС у тренінгах, семінарах відповідної тематики за сферою діяльності для підвищення їх кваліфікації

   Завдання 2.1.2. Надання мешканцям сіл якісних адміністративних послуг(в межах повноважень ОМС)

   • створення ЦНАПу на умовах  міжмуніципального співробітництва громад
   • Завдання 2.1.3. Створення умов для надання якісної первинної медичної допомоги  закладах охорони здоров’я
   • створення умов для залучення медичних фахівців необхідного рівня кваліфікації;
   • капітальний ремонт будівлі Привовчанського ФАПу по вул.  Перемоги, 14 в с.Привовчанське;
   • придбання автотранспортних засобів для швидкого реагування на виклик до хворого
   • Завдання 2.1.4. Ремонт, благоустрій території, матеріально технічне забезпечення дошкільних, шкільних та позашкільних закладів
   • капітальний ремонт будівлі Привовчанської ЗШ І-ІІІ ст., елементів благоустрою;
   • капітальний ремонт їдальні Троїцької ЗШ І-ІІІ ступенів с. Троїцьке
   • капітальний ремонт приміщень та благоустрій території: ясла – садок «Ромашка» с. Привовчанське, дитячий садок  «Оленка» с. Троїцьке;
   • тепломодернізація будівель закладів;
   • придбання мікроавтобуса для підвезення дітей до навчальних закладів;
   • придбання інтерактивного обладнання, комп’ютерної техніки, підключення до мережі Інтернет, сучасного обладнання для актової зали для Троїцької ЗШ І-ІІІ ст. та Привовчанської ЗШ І-ІІІ ст.
   • Завдання 2.1.5. 
   • Ремонт та благоустрій території закладів культури
   •  
   • капітальний ремонт будівлі та благоустрій прибудинкової території Привовчанського сільського Будинку культури;
   • капітальний ремонт будівлі Троїцького сільського Будинку культури;
   • капітальний ремонт будівлі бібліотеки в                                с. Малоолександрівка;

   Завдання 2.1.6. Будівництво спортивних майданчиків та їх сучасне обладнання

    

   • реконструкція тиру під спортивно-оздоровчий комплекс в с. Привовчанське;
   • заміна на штучні покриття футбольного поля та бігової доріжки  на стадіоні с. Привовчанське;
   • придбання та встановлення спортивно-ігрового майданчика в комплекті в с. Вербове

   Завдання 2.1.7. Організація належної пожежної охорони та охорони громадського порядку.

   • встановлення системи протипожежної сигналізації в закладах освіти та культури;
   • встановлення системи відео спостереження  в                    с. Привовчанське та с. Троїцьке;
   • співпраця з поліцією, профілактично-інформаційна робота з населенням з питань безпеки

        Показники виконання: кількість навчань, стажувань, дистанційних курсів, в яких взяли участь представники органів управління громади, кількість послуг які мешканці громади отримують в ЦНАП, укомплектованість медичних закладів кадрами, придбано медичний автомобіль, комфортні умови для надання освітніх та культурних послуг, кількість упорядкованих та обладнаних об’єктів для фізичної культури та спорту та кількість користувачів, кількість публічних місць, обладнаних камерами спостереження, кількість проведених заходів з безпеки в навчально-освітніх закладах та з дорослими мешканцями громади.

   Виконавці: відділ земельних відносин, благоустрою та охорони навколишнього середовища

   Термін виконання: 2018-2025 роки

   Фінансування (орієнтовні джерела та суми): місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством

   Оперативна ціль В.2.2. Підвищення активності та самоорганізації населення

   Завдання 2.2.1.

   Розробка та затвердження місцевих нормативно-правових актів

   • розробка Статуту громади, Положення про ОСН, Положення про громадські ініціативи;
   • проведення роз’яснень та обговорень, навчань для правової освіти

   Завдання 2.2.2. Підвищення поінформованості мешканців про діяльність влади, плани розвитку, можливість співпраці

   • відкритість у прийнятті управлінських рішень;
   • інформаційні заходи/виїзди/зібрання в усіх селах,  для спілкування з мешканцями, ознайомлення з планами розвитку, можливістю участі в реалізації проектів розвитку, успішним досвідом самоврядування в інших ОТГ;
   • інформаційні стенди/листки, контакти зі старостами та депутатами, проведення громадських слухань з суспільно-важливих питань, видання газети/інформаційного листка

   Завдання 2.2.3. 

   Залучення молоді до роботи в організаціях та установах громади

   • розробка та реалізація заходів з комунікації, навчання, стажування молоді з питань місцевого самоврядування

   Завдання 2.2.4. Проведення спільних заходів для мешканців населених пунктів громади

   • проведення свят «День села», Дня Перемоги тощо;
   • застосування нових сучасних форм та інструментів проведення культурних, просвітницьких та громадських заходів з питань спільної зацікавленості мешканців громади

   Показники виконання: розроблений Статут, Положення про громадські слухання, ініціативи, ОСН тощо; кількість дорадчо-консультаційних органів при органах місцевого самоврядування, кількість спільних культурно-освітніх заходів, кількість спільно вирішених проблем громади.

   Виконавці: виконавчі органи Троїцької сільської ради

   Термін виконання: 2018-2025 роки

   Фінансування (орієнтовні джерела та суми): місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством   6. ЗВ'ЯЗОК СТРАТЕГІЇ ГРОМАДИ ЗІ СТРАТЕГІЄЮ РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ

   Стратегічні Напрями, Стратегічні та Оперативні цілі, визначені Стратегією розвитку Троїцької сільської об’єднаної територіальної громади, сформовано відповідно до пріоритетів та операційних цілей Стратегії розвитку Дніпропетровської області.

   7. Управління процесом реалізації стратегії

   З проектом Стратегії розвитку громада ознайомлюється через громадські слухання або інші заходи громадського обговорення, проект також оприлюднюється через місцеві засоби інформування громадян. Отримані від громадян доцільні пропозиції та доповнення включаються у зміст документу. Розроблений Робочою групою проект Стратегії розглядається на сесії сільської ради та затверджується відповідним рішенням. Для успішної реалізації запланованого важливим є забезпечення політичної волі до впровадження змін, а також ефективне використання людських та фінансових ресурсів, що забезпечуватимуть виконання заходів і проектів, передбачених у Оперативних цілях.

   Після затвердження Стратегії сільською  радою вона впроваджується через реалізацію комплексу організаційних, фінансових та інформаційних заходів, які будуть здійснюватися суб’єктами місцевого розвитку відповідно до:

   • забезпечує виконання завдань стратегії згідно затвердженого плану,
   • здійснює моніторинг соціально-економічного стану громади за визначеними показниками,
   • аналізує співвідношення основних соціально-економічних показників громади та зовнішнього середовища (області, країни, світу тощо),
   • вивчає основні політичні, економічні, фінансові, соціальні, наукові, технологічні і т.д. тенденції, визначає їх впливи на громаду,
   • формує пропозиції стратегічних сценаріїв в нових політичних, соціально-економічних умовах зовнішнього середовища,
   • аналізує соціально-економічні тенденції найближчих конкурентів у порівнянні з показниками громади, аналізує загрози, які надходять від конкурентів,
   • формує пропозиції змін до цілей і завдань, які необхідно вносити до стратегії як відповідь на виявлені нові загрози і можливості.
  • Управління процесом реалізації стратегії розвитку громади проводиться за принципами:

   • єдності управління;
   • персональної відповідальності;
   • прозорості;
   • поточної координації дій.
  • Адміністрування процесу реалізації Стратегії здійснюється виконавчим комітетом та відповідними структурними підрозділами сільської ради.

   З метою координації дій розпорядженням сільського голови створюється постійно діючий Комітет з управління впровадженням Стратегії (далі – КУВ). До складу КУВ входять відповідальні за виконання завдань до оперативних цілей. Очолює КУВ сільський голова. Повний склад КУВ та персональна відповідальність за реалізацію завдань стратегічного плану визначається розпорядженням сільського голови.

   КУВ збирається не рідше одну разу на квартал та виконує наступні функції:

   • організовує взаємодію підрозділів виконавчих органів сільської ради, органів державної влади, підприємств та установ громади в процесі реалізації стратегічного плану, програм та проектів.
   • здійснює підготовку щорічних звітів про стан реалізації Стратегії , надає їх сільському голові та презентує їх на останньому в році черговому пленарному засіданні сільської ради. Повний текст звіту підлягає обов’язковому розміщенню в мережі Інтернет.
   • здійснює підготовку квартальних звітів про стан реалізації Стратегії , надає їх сільському голові та презентує на засіданні виконкому сільської ради.
  • Пропозиції щодо зміни основного тексту Стратегії розвитку формуються визначеним відділом, обговорюються на чергових та позачергових нарадах КУВ і виносяться на розгляд сесії сільської ради один раз на рік (по необхідності, двічі на рік).

    

   8. Процедура моніторингу стратегії

   Суть моніторингу полягає у виконанні двох взаємопов’язаних функцій – спостереження (відстеження) та попередження. Відстеження проводиться з метою виявлення відповідності наявного стану речей бажаному результату, а спостереження – з метою попередження небажаних наслідків.

   Моніторинг стратегії розвитку громади включає три рівні:

   1) моніторинг зовнішнього середовища розвитку громади. Базується на аналізі основних показників, що характеризують ситуацію в державі в цілому та Дніпропетровській області, які є стратегічно важливими для громади. Підсумки підводяться один раз на рік та доводяться як частина зведеного аналітичного моніторингового звіту.

   2) моніторинг процесу реалізації стратегії відповідно до наступних базових показників:

   Обсяги фактичних доходів місцевого бюджету на душу населення;

   Обсяги фактичних видатків місцевого бюджету на душу населення

   Середня місячна заробітна плата;

   Обсяг інвестицій в основний капітал.

   Загальний обсяг експорту;

   Обсяг прямих іноземних інвестицій в громаду.

   Чисельність населення, зайнятого у всіх сферах економіки;

   Кількість зареєстрованих безробітних;

   Частка довжини автошляхів з пошкодженим покриттям до загальної довжини автошляхів;

   Середній бал за результатами ЗНО в школах громади;

   Кількість захворювань на хвороби системи кровообігу на 1000 населення.

   Відповідно до визначених Стратегічних та Оперативних цілей індикаторами досягнення запланованого можуть бути (крім вже визначених показників до завдань) у т.ч індикатори:

   • частка економічно активного населення працездатного віку, %;
   • кількість зареєстрованих на території ОТГ суб’єктів підприємницької діяльності юридичних осіб, одиниць;
   • чисельність підприємців, зареєстрованих як фізичні особи, одиниць;
   • частка податкових надходжень у дохідній частині бюджету, %;
   • підготовлений інвестиційний паспорт ОТГ;
   • рівень задоволеності умовами ведення бізнесу;
   • рівень задоволеності мешканців якістю надання адміністративних та соціальних послуг;
   • кількість закладів та установ, в яких впроваджено нові підходи до надання послуг, %
   • забезпечення економії споживання теплової та електричної енергії бюджетними закладами та установами, % до обсягів попереднього року;
   • встановлення сучасного обладнання для збору сміття (євро контейнери) на території ОТГ, у % до загальної потреби;
   • придбання сучасного автотранспорту для транспортування відходів на території ОТГ, у % до загальної потреби;
   • загальна кількість туристів та екскурсантів, що відвідали об’єкти ОТГ тис. осіб;
   • кількість проведених/підтриманих заходів з розвитку туризму, одиниць;
   • кількість зон для відпочинку та дозвілля, одиниць;
   • кількість садиб сільського зеленого туризму, одиниць;
   • кількість проектів, реалізованих у ОТГ за ініціативи громадських організацій та мешканців, одиниці;
   • частка видатків розвитку (спеціальний фонд) у видатковій частині бюджету, %;
   • сума коштів, на яку реалізовано проекти розвитку, млн. грн.;
   • завантаженість дошкільних закладів, дітей на 100 місць;
   • введення в експлуатацію доріг з твердим покриттям, тис.. грн.;
   • введення в експлуатацію нових споруд культурно-спортивного призначення, одиниць;
   • кількість об’єднань громадян, включаючи ОСББ, що реалізовують розвиткові проекти на території громади, у % до загальної чисельності;
   • кількість проектів, реалізованих у ОТГ за ініціативи громадських організацій та мешканців, одиниці;
   • кількість проведених опитувань щодо виявлення рівня задоволення якістю публічних послуг, що надаються на території ОТГ, одиниць;
   • кількість активних громадських організацій, одиниць;
   • кількість реалізованих проектів та ініціатив, в тому числі за міжнародної фінансової підтримки;
   • оцінка достатності закладів для проведення дозвілля;
   • відсоток мешканців, що займаються фізичною культурою та спортом, %;
   • зростання обсягів інвестицій в галузь культури, у захист культурної спадщини, в охорону здоров’я та спорт, тис.. грн.
  • Звіт про виконання цієї частини моніторингу готується щорічно, як частина зведеного аналітичного моніторингового звіту.

   3) моніторинг виконання проектів місцевого розвитку, що складають План реалізації стратегії. Оцінюється стан виконання кожного проекту та ступінь досягнення результатів, передбачених технічним завданням на проект.

   Щоквартально (10 березня, 10 червня, 10 вересня і 10 грудня) відповідальний відділ направляє відповідальним за моніторинг виконання Стратегії нагадування про необхідність надати квартальний моніторинговий звіт. До 15 числа зазначених місяців спеціалісти відділу повинні одержати моніторингові звіти.

   На підставі результатів моніторингу, один раз на рік відповідальний відділ  виконкому сільської ради виносить на чергове засідання Комітету з управління впровадженням стратегії проміжний аналіз фінансових потреб, зведений по всіх стратегічних цілях.

   Затверджений Комітетом з управління впровадженням Стратегії аналіз фінансових потреб надається до депутатських комісій для врахування під час розробки проекту бюджету на наступний рік.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Члени Робочої групи з розробки Стратегії

   ПІП

   Посада

   Чуприна Олег Олександрович

   сільський голова Троїцької сільської ради

   Ковра Ірина Віталіївна


   консультант зі стратегічного планування та місцевого

   економічного розвитку

   Голосна Ольга Вікторівна

   заступник сільського голови /голова  робочої групи

   Третяк Олена Олександрівна

   спеціаліст І категорії-бухгалтер/ заступник робочої групи


   Карпович Любов Василівна

   землевпорядник/ секретар робочої групи

   Кучинов Сергій Васильович

   Начальник відділу правового забезпечення, управління персоналом та взаємодії з правоохоронними органами

   Терновой Володимир Олександрович

   депутат сільської ради

   Киценко Олександр Миколайович

   депутат сільської ради

   Борисов  Анатолій Григорович

   депутат сільської ради

   Ярошенко  Юрій Вікторович

   депутат сільської ради

   Чорноморець Володимир Григорович

   депутат сільської ради

   Куцак Ярослав Васильович

   депутат сільської ради

   Кузьміна Оксана Валеріївна

   менеджер по взаємодії з органами місцевого самоврядування ДТЕК Шахтоуправління Павлоградске

   Коновалова Олена Олексіївна

   регіонального представника ДТЕК по соціальному розвитку

   Ярошенко Яна Анатоліївна

   голова  Привовчанської сільської благодійної організації «Добробут»

   Пискун Лариса Євгеніївна

   голова Троїцької сільської благодійної організації «Опора»

   Клеман Кусан

   директор ТОВ «АГРО КМР»

   Ус Олександр Володимирович

   директор ФГ «Малоолександрівка» 

 


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux