ПЕРЕЛІК соціальних послуг, їх зміст , обсяг, умови і порядок отримання, які надаються Комунальним закладом «Центр надання соціальних послуг Троїцької сільської ради Павлоградського району»
опубліковано 07 березня 2023 року о 00:00

ПЕРЕЛІК
соціальних послуг, їх зміст , обсяг, умови і порядок отримання, які надаються Комунальним закладом «Центр надання соціальних послуг Троїцької сільської ради Павлоградського району

Дніпропетровської області»


Назва соціальної послуги

Короткий зміст та обсяг соціальної послуги

Умови і порядок отримання соціальної послуги

1

Догляд вдома 

Комплекс заходів, що здійснюються за місцем проживання (вдома) отримувача соціальної послуги протягом робочого дня суб’єкта, що надає соціальну послугу догляду вдома, який спрямований на створення умов забезпечення життєдіяльності осіб, які частково або повністю втратили / не набули здатності до самообслуговування. Основні заходи, що складають зміст соціальної послуги догляду вдома, передбачають допомогу у веденні домашнього господарства , закупівлю та доставку продуктів харчування, ліків та інших товарів, допомогу у приготуванні їжі, допомогу у прибиранні житла, дрібний ремонт одягу, надання інформації з питань соціального захисту населення; допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги; допомогу в оформленні документів, внесення платежів, допомогу у вмиванні, обтиранні, обмиванні, вдяганні, роздяганні, зміні натільної білизни, зміні постільної білизни, у користуванні туалетом тощо; допомогу в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами – виклик лікаря, допомогу в обробітку присадибних ділянок (площа обробітку 0,02 гектара); допомогу у забезпеченні технічними засобами реабілітації

Послуга надається особам похилого віку, особам з інвалідність, хворим (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше ніж чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги.

Послуга може надаватись постійно (ІІІ, ІV групи рухової активності – 2-3 рази на тиждень, V група рухової активності – 5 разів на тиждень), періодично (2 рази на місяць), тимчасово (визначений у договір і період).

Документи необхідні для отримання послуги:

- заява отримувача соціальної послуги або його законного представника ;
- медичний висновок про не здатність до самообслуговування; 
- карта  визначення  індивідуальних  потреб отримувача соціальних послуг;
- довідка про склад сім'ї ;
- заява про згоду на обробку персональних даних;
- копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності);
- довідка про доходи за останні шість місяців, що передують місяцю  звернення за встановленням диференційованої плати за надання соціальних послуг;
- копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб).
 

2

Стаціонарний догляд

Соціальна послуга призначена для :

-забезпечення створення належних умов проживання, соціально-побутового обслуговування, денної зайнятості (заняття творчістю, культурно-дозвільні заходи, тощо);

-стимулювання особистої заінтересованості підопічних у збереженні соціальної активності та здатності до самообслуговування;

-надання соціальних послуг (стаціонарний догляд, представництво інтересів, інформування, посередництво, консультування, соціальна профілактика,)

Послуга надається:

-одиноким особам похилого віку, як і втратили здатність до самообслуговування;

-особам з інвалідністю, які потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, та яким не протипоказане надання соціальної послуги стаціонарного догляду:

-хворим (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які відповідно до висновку лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров'я за станом здоров'я не здатні до самообслуговування, потребують постійного стороннього догляду та допомоги.

Послуга може надаватись постійно або тимчасово (визначений у договорі період).

Документи необхідні для надання послуги:

звернення (заява) отримувача соціальної послуги та/або його законного представника до суб’єкта, що надає соціальну послугу, або за місцем проживання до сільської ради.

- висновок лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров’я про нездатність до самообслуговування та потребу в постійному сторонньому догляді та допомозі.

- довідка про склад сім’ї;

- довідка про розмір призначеної пенсії;

-копія довідки про взяття на облік внутрішньо-переміщеної особи.

3

Соціальний супровід сімї/особи, яка перебуває в складних життєвих обставинах


Комплекс заходів, що передбачає оцінку потреб, визначення шляхів вирішення основних проблем, регулярні зустрічі чи відвідування отримувача послуги з метою моніторингу виконання поставлених завдань, сприяння у отриманні інших послуг, допомогу в усвідомленні значення дій та/або розвиток вміння керувати ними, навчання та розвиток навичок, спрямованих на подолання чи мінімізацію складних життєвих обставин.

Послуга надається безкоштовно сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, і не можуть самостійно їх подолати не більше ніж шість місяців. У разі складного випадку тривалість надання послуги може бути продовжено до одного року.

Документи необхідні для отримання послуги: особисте звернення отримувача послуги, або повідомлення про можливі складні життєві обставини від будь-якого суб’єкта соціальної роботи.


4

Консультування

Комплекс заходів, що здійснюються протягом строку, необхідного для виходу зі складної життєвої ситуації та адаптації особи, сім’ї до нових умов соціального середовища, спрямованих на усунення/пристосування обмежень життєдіяльності, підтримку соціальної незалежності, збереження та продовження соціальної активності особи, сім’ї.


Послуга надається безоплатно особам, сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах у приміщенні надавача послуг; дистанційно- в телефонному режимі; поза приміщенням.

Соціальна послуга може надаватись разово, короткостроково, періодично, довгостроково.

Документи, необхідні для отримання послуги:

- звернення (заява) потенційного отримувача послуги або його законного представника;

при разовому кризовому консультуванні - безпосереднє звернення отримувача соціальної послуги або його законного представника до надавача соціальної послуги, у тому числі за допомогою засобів зв’язку (телефону, електронної пошти);

при вуличному консультуванні - виявлення під час соціального патрулювання, з’ясування ситуації та проблемних питань за їхнім запитом.

5

Кризове та екстренне втручання

Психологічна допомога (консультування, підтримка, діагностика, корекція, психотерапія, реабілітація), надання інформації з питань соціального захисту населення, допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами, представництво інтересів, корекція сімейних стосунків, допомога особам, які постраждали від насильства в сім’ї, допомога в отриманні безоплатної правової допомоги, організація надання невідкладної медичної допомоги, організація надання притулку.

Послуга надається особам, сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі постраждалим від насильства в сім’ї негайно з моменту отримання інформації про кризову ситуацію. Послуга надається за місцем перебування отримувача соціальної послуги (заклад охорони здоров’я, заклад освіти, місця перебування родичів та близьких постраждалих, тимчасове безпечне місце тощо);

в приміщенні надавача соціальних послуг.

Строк надання не більше 72 годин з початку надання соціальної послуги, після чого для подолання складних життєвих обставин особа чи сім’я отримує інші необхідні соціальні послуги.

Документи, необхідні для отриманняпослуги:заява/зверненняпотенційногоотримувачасоціальноїпослуги; або особи , якій стало відомо про кризову ситуацію, повідомлення про особу, яка постраждала від насильства в сім’ї;

звернення служб про кризову ситуацію

6

Соціальна профілактика

Комплекс заходів, що здійснюються, спрямований на попередження, обмеження та зупинення негативних соціальних і особистісних (поведінкових) явищ та їх наслідків у соціальному середовищі та реалізується за допомогою різних інструментів впливу соціального, юридичного, педагогічного, психологічного характеру.

Послуга надається безоплатно особам, сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах .

Документи, необхідні для отримання послуги: звернення (заява) потенційного отримувача послуги або його законного представника за місцем проживання до сільської радиабо безпосередньо до суб’єкта, що надає послугу.


7

Інформування

Надання інформації з питань соціального захисту населення, у тому числі переліку та адрес надавачів соціальних послуг, умов їх отримання, тарифів на платні соціальні послуги; надання інформації щодо отримання медичної, правової допомоги, адміністративних послуг та інших видів допомоги, робіт, послуг.

Послуга надається безоплатно особам, сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах .

Для отримання соціальної послуги особа або її законний представник звертається за місцем свого проживання/перебування із заявою про надання соціальних до сільської ради або надавача послуг.


8

Представництво інтересів

Ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг; допомога в оформленні або відновленні документів; сприяння в реєстрації місця проживання або перебування; допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв’язків; сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо.

Послуга безкоштовно надається сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, бездомним особам, особам, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, особам, постраждалі від торгівлі людьми, від домашнього насильства, прийомним сім’ям, сім’ям опікунів, піклувальникам тощо.

Для отримання соціальної послуги необхідно: письмове/усне звернення (заява) отримувача соціальної послуги та/або його законного представника до суб’єкта, що надає соціальну послугу, повідомлення про особу (дитину), яка постраждала від насильства в сім’ї, влаштування дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах.

Послуга надається протягом строку, встановленого після проведення комплексного визначення потреб, який зазначається за потреби в індивідуальному плані та договорі про надання соціальної послуги.

У разі якщо потреба у наданні соціальної послуги є разовою, індивідуальний план та договір про надання соціальної послуги не укладаються.

9

Посередництво (медіація)

Допомога у врегулюванні конфліктів; ведення переговорів; опрацювання шляхів та умов розв’язання конфлікту.


Послуга надається безкоштовно особам / сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Соціальна послуга в частині проведення медіації не застосовується між потерпілою особою та особою, яка вчинила правопорушення або злочин, у випадках насильства у сім’ї, торгівлі людьми, жорстокого поводження з дітьми.

Документи, необхідні для отримання послуги: письмова заява отримувача соціальної послуги / його законного представника до надавача соціальних послуг.

10

Соціальний супровід сімей/осіб, в яких виховуються діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування

Комплекс заходів, що передбачає допомогу у створенні та підтримці позитивного соціально-психологічного клімату в сім’ї, адаптацію дитини в нових умовах, створення належних умов для забезпечення індивідуальних потреб кожної дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, у розвитку та вихованні, захист майнових, житлових та інших прав дитини, сприяння навчанню та розвитку дитини, допомогу у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків, у створенні та забезпеченні умов для пріоритетного права дитини на усиновлення, підготовку дитини до виходу із сім’ї, в тому числі до самостійного життя.


Послуга надається безкоштовно сім’ям опікунів, піклувальників, прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу.

Термін надання послуги прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу - постійно; сім’ї опікуна, піклувальника - протягом року після влаштування дитини під опіку, піклування та протягом року до завершення піклування, а також за поданням відповідної служби у справах дітей у разі потреби.

Документи необхідні для надання послуги: рішення виконавчого органу районної ради про утворення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу та передання до них дітей, а також рішення вищезазначеного органу про встановлення опіки, піклування або рішення суду.
З питань отримання соціальних послуг звертатись за тел. 0990332077

Адреса: 51400, м.Павлоград, вул. Світличної Ганни, 53А, кім. 6

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux